Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.05.2018/Pykälä 160

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 160

Asianro 9856/00.02.01/2017

 

 

Kh:n tiedonantoja

 

 

Kh:lle saapuneet kirjeet yms.:

 

6169/2017                                   Kuopion tilatyöryhmän muistio 7.5.2018 jaetaan viiteaineistona.

 

9856/2017-49                             Kuntakokousmuistio 5.4.2018 /Vaalijalan kuntayhtymä. Jälj. perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue sekä talous- ja omistajaohjaus.

 

9856/2017-51                             Savonia osakeyhtiön hallituksen kokouksen 04/15.5.2018 pöytäkirja.

 

9856/2017-52                             Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen kokouksen 16.5.2018 pöytäkirja.

 

9856/2017-53                             Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 5/9.5.2018 pöytäkirja.

 

438/2018                                     Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 3.5.2018 OKM/45/221/2017 opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2018. Jälj. kasvun ja oppimisen palvelualue sekä talous- ja omistajaohjaus.

 

1240/2018                                   Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hankepäätöksellään 8.5.2018 myöntänyt Kuopion kaupungille tukea 231 415 € hankkeeseen ”Yhdessä työhyvinvointia – kokeiluilla uusia toimintamalleja (Kuopio ja Siilijärvi).

 

2567/2018                                   Strateginen maankäyttö on valmistellut lausunnon Savon Voiman voimajohdon uusimishankkeesta välillä Alapitkä – Pielavesi.

Hakemuksen mukaan uusittu johto tulee sijoittumaan kokonaan vanhan johdon paikalle. Vanhat puupylväät korvataan 2-3 metriä korkeammilla teräsrakenteisilla johtopylväillä, jotka mahdollistavat pidemmän jännevälin sekä paremman pylväiden sijoittelun, jolloin peltopylväspaikat vähenevät.

Johtoalueella ei sijaitse kaupungin maanomistusta. Alueeseen ei kohdistu sellaisia maankäytön muutospaineita, joihin voimajohdon uusimisella olisi vaikutusta. Hankkeen toteuttamiselle ei ole maankäytöllisiä esteitä ja Kuopion kaupungilla ei ole huomautettavaa hankkeen suhteen.

 

3456/2018                                   Sisäministeriön asetus 15.3.2018 pysäköintivirhemaksusta; 1.5.2018 voimaan tuleva asetus ja pysäköintivirhemaksun korottaminen vuonna 2019. Jälj. kaupunkiympäristön palvelualue.

 

3547/2018                                   Pöytäkirjajäljennös paikallisneuvottelusta 26.4.2018 sekä paikallinen virkaehtosopimus Kuopion kaupungin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen liitteen 18 työajassa toimivan Kuopion seudullisen sosiaalipäivystyksen yksikön viranhaltijoiden työaikajärjestelyistä.

 

3635/2018                                   Kuopion kaupunki on esittänyt Suomen Kuntaliitolle edustajakseen Turvallinen ja kriisinkestävä kunta –verkoston ohjausryhmään kaupungin turvallispäällikkö Lauri Holappaa.

 

                                                      Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen on hyväksynyt seuraavat täyttölupaesitykset:

-        3597/2018 ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ympäristöterveydenhuolto/elintarviketarkastaja,

-        3910/2018 kunnallistekninen suunnittelu/suunnitteluinsinööri,

-        4049/2018 rakentamisen ja kunnossapidon palvelut / rakennuttaja.

 

                                                      Seuraavien kokousten pöytäkirjat:

-        kaupunginjohtajan päätöskokous 8/8.5.2018,

-        kaupunkirakennelautakunta 8/16.5.2018.

 

                                                      Seuraavat elinvoima- ja konsernipalvelujen viranhaltijoiden päätökset ajalta

30.4.-13.5.2018:

Asiakirjan nro

Päätöksentekijä

§ / vuosi

Päätöspvm

Otsikko

1868/2018-1

Elinkeinojohtaja

1 § / 2018

3.5.2018

Etätyösopimukset

3666/2018-1

Henkilöstöjohtaja

116 § / 2018

2.5.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / terveyskeskuslääkäri

3357/2018-2

Henkilöstöjohtaja

115 § / 2018

2.5.2018

Toimenpidepalkkioiden korvaaminen / terveyskeskushammaslääkäri

3336/2018-2

Henkilöstöjohtaja

114 § / 2018

2.5.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / toimistosihteeri

3770/2018-1

Kaupunginjohtaja

1 § / 2018

4.5.2018

Yrityspalvelun esitys Biojalostuksen erotus- ja puhdistustekniikat, analyyttinen kemia ja mikrobiologiatuotteistamisen ja kaupallistamisen tukena -kehittämishankkeen rahoituksesta (EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma)

2953/2018-1

Kaupunginjohtaja

5 § / 2018

3.5.2018

Kertapalkkio / Taloussuunnittelupäällikkö

8237/2017-4

Lakimies

18 § / 2018

4.5.2018

Vahingonkorvausvaatimus / ansionmenetys /

8237/2017-3

Lakimies

17 § / 2018

4.5.2018

Vahingonkorvausvaatimus / vesivahinko/

7964/2017-3

Lakimies

19 § / 2018

4.5.2018

Korvaushakemus / astianpesukoneen rikkoutuminen

799/2018-5

Lakimies

14 § / 2018

3.5.2018

Vahingonkorvausvaatimus / vedenlaatuhäiriö

801/2018-5

Lakimies

15 § / 2018

3.5.2018

Vahingonkorvaushakemus / veden laatuhäiriö

801/2018-4

Lakimies

16 § / 2018

3.5.2018

Vahingonkorvaushakemus / veden laatuhäiriö

9741/2017-3

Lakimies

8 § / 2018

4.5.2018

Vahingonkorvaushakemus / kaatuminen

571/2018-7

Talousjohtaja

5 § / 2018

11.5.2018

Pitkäaikaisen lainan nostaminen 8 milj/10 vuotta/kertalyhenteinen

571/2018-5

Talousjohtaja

4 § / 2018

11.5.2018

Pitkäaikaisen lainan nostaminen 5 milj/10 vuotta/kertalyhenteinen

3747/2018-1

Toimitilajohtaja

4 § / 2018

4.5.2018

Toimitilan vuokraus Kuopion Museon väistötilaksi, Leväsentie 23

 

                                                     

 

 

 

 

Viiteaineisto

10

9856/2017 Tilatyöryhmän muistio 7.5.2018

 

11

9856/2017 Tilakeskuksen myynti- kehitys- ja purkukohteet

 

12

9856/2017 Maakuntien tilakeskuksen vuokrajärjestelmä 2018

 

                                                                                                                                    

 

 

                                                     

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

 

Päätös                                          Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa