Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 15.08.2018/Pykälä 54

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 54

Asianro 1479/01.00.02/2016

 

 

Kuopion kansalaisopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

 

 

                                                          Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen

 

                                                          Kaupunginjohtajan johtoryhmä käynnisti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman valmistelun päätöksellään 23.2.2016. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on käsitelty kaupunginhallituksessa 19.12.2016 § 398 ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.2.2017 § 3.

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sisältää syrjimättömyyden, tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden näkökulmat viranomaisen toiminnassa sekä koulutuksen ja opetuksen järjestämisessä.

 

Kuopion kansalaisopisto on aloittanut yhteisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisen kaupunginhallituksen 19.12.2016 § 398 hyväksymän suunnitelman pohjalta. Valmistelutyöstä on vastannut työryhmä, johon kuuluivat kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen, suunnittelijaopettaja Teija Arola, palvelussuhdeasiantuntija Marjatta Happonen ja suunnittelijaopettaja Anu Korhonen. Suunnitelmasta on pyydetty lausunto työsuojeluvaltuutettu Pasi Räsäseltä, Kuopion kansalaisopiston opiskelijat ry:ltä ja Kuopion kansalaisopiston Vehmersalmen osaston opiskelijat ry:ltä. Kansalaisopiston vakituinen henkilökunta ja tuntiopettajat ovat voineet myös kommentoida suunnitelmaa.

 

Kuopion kansalaisopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma pohjautuu Lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986/30.12.2014), Yhdenvertaisuuslakiin 30.12.2014 ja Kuopion kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan (kh. 19.12.2016 § 398 ja kv. 6.2.2017 § 3).

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on osa kansalaisopiston aikuisten perusopetuksen ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja sitä käsitellään ja päivitetään yhdessä opiston henkilöstön sekä oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa jatkuvan opetussuunnitelmatyön mukaisesti.

 

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy Kuopion kansalaisopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

 

 

Liitteet

4

1479/2016-11 Vaikutusten arviointi

 

5

1479/2016-11 Kansalaisopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kirsti Turunen

puh. +358 44 718 4701

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaisopiston rehtorin esityksen.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa