Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.08.2018/Pykälä 234

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Omistajaohjausjaosto

47 §

20.8.2018

 

§ 234

Asianro 6445/02.07.01/2018

 

 

Pohjois-Karjalan sähkön osakkeiden myynnistä päättäminen

 

Päätöshistoria

Omistajaohjausjaosto 20.8.2018 47 § 

Kuopion kaupunki omistaa Pohjois-Karjalan Sähkö (PKS) Oy:n osakkeita 39.640 kpl. Osakkeet eivät ole julkisesti noteerattuja, joten niille ei ole suoraa markkina-arvoa. Talous- ja omistajaohjaus on tilannut kyseisten osakkeiden arvonmäärityksen KPMG Oy Ab:ltä.

 

Arvonmäärityksen tuloksena on päädytty siihen, että kaupungin omistamat osakkeet ovat yhteensä 4,25 miljoonan euron arvoiset. Kaupungin konsernirakenteen selkeyttämiseksi on osakkeista käyty myyntineuvottelut Kuopion Energia Oy:n kanssa, joka on hallituksessaan hyväksynyt kaupungin esittämän kauppahinnan.

 

Kuopion kaupungin hallintosäännön 5 luvun 32 §:n kohdan 25 mukaan kaupunginhallitus päättää irtaimen omaisuuden myymisestä, joten kaupunginhallitus on päätösvaltainen toimielin osakkeiden myynnistä päätettäessä.

  Liitteet                                     6445/2018  Kauppakirja PKS Oy osakkeet                      

 

Valmistelija   

Pauliina Pietikäinen puh. +358 44 718 2161                    

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi   

 

Päätösehdotus                  Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen 

Omistajaohjausjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että oheisen kauppakirjan mukaiset Pohjois-Karjalan Sähkö Oy osakkeet myydään Kuopion Energia Oy:lle yhteensä 4.250.000 eurolla. Kauppakirjaan voidaan tehdä tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia kansliatoimenpitein.  

Päätös                                    Merkittiin, että Minna Reijonen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. 

 

Omistajaohjausjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että oheisen kauppakirjan mukaiset Pohjois-Karjalan Sähkö Oy osakkeet myydään Kuo-pion Energia Oy:lle yhteensä 4.250.000 eurolla. Kauppakirjaan voidaan tehdä tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia kansliatoimenpitein.   


 

 

Liitteet

10

6445/2018 Liite Kauppakirja PKS Oy osakkeet

 

                                                      Valmistelija                                                         

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy omistajaohjausjaoston esityksen.

 

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että jäsen Minna Reijonen oli kokouksesta poissa esteellisenä (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa