Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 19.09.2018/Pykälä 186

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 186

Asianro 6165/10.03.01.00/2018

 

 

Julkulan täydennysrakennusalueen (Rysä, Katiska ja Merta) hulevesisuunnitelman hyväksyminen

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

                                                         

Selostus ja perustelu                Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kokouksessaan 15.8.2018 § 156 otsikossa mainitun hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtäville:

 

Hulevesisuunnitelmaehdotus oli julkisesti nähtävänä 20.8. - 6.9.2018 valtuustotalon aukioloaikana kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalvelussa sekä kaupungin internetsivuilla ositteessa: www.kuopio.fi.

 

Nähtävillä oloaikana suunnitelmaan jätettiin yksi muistutus, joka on liitteenä.

 

Muistutus                                     Muistutuksessa otetaan kantaa ojan sopeutumisesta ympäristöön. Lisäksi muistutuksessa esitetään ojan putkittamista rannan puoleisesta päästä.

 

Vastine                                           Hulevesien kokonaisvaltaisen hallinnan kannalta paras tapa hulevesien keräämiseen ja johtamiseen on luonnonmukainen avoin kuivatusjärjestelmä (avo-oja). Hulevesien johtamisen avo-ojassa tarkoituksena on johtaa hulevettä siten, että virtaama hidastuu ja epäpuhtauksien laskeutuminen ja imeytyminen maaperään mahdollistuu.

 

Hulevesien johtaminen hulevesiviemärissä ei mahdollista hulevesien imeytymistä maaperään, minkä lisäksi se johtaa hulevedet liian nopeasti ja käsittelemättöminä purkuvesistöön. Tämä aiheuttaa suuria virtaamavaihteluja, rantavyöhykkeen eroosiota ja heikentää veden tilaa.

 

Oja toimii myös alueen hulevesien tulvareittinä Välilahteen. Ojan tulvaherkkyys on hulevesiviemäriä huomattavasti pienempi.

 

Julkulan täydennysrakentamisalueen lähivirkistysalueen kuivattamiseksi rakennetaan tulevan kuntopolun viereen avo-oja (sijaintikartan oja 3) välille Välilahdentie - Välilahti.

 

Muistutus ei johda hulevesisuunnitelman muutoksiin.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy Julkulan täydennysrakennusalueen hulevesisuunnitelman ilman muistutuksessa esitettyjä muutoksia.

 

 

Liitteet

12

6165/2018 Sijaintikartta, avo-ojat 1-3

 

13

6165/2018 Muistutus hulevesisuunnitelmasta 5.9.2018

 

                                                         

Valmistelija     

Jarmo Laaksoviita

puh. +358 44 718 5334

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa