Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 19.09.2018/Pykälä 180

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 180

Asianro 3563/00.03.00.00/2018

 

 

Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2017 / kaupunkiympäristön palvelualue

 

 

Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen
Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut

 

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 on käsitelty kaupunginvaltuustossa 11.6.2018, § 46. Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2017 arviointikertomuksen ja lähetti sen edelleen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten.

 

Talous- ja omistajaohjaus pyytää vastineet seuraavista arviointikertomuksen huomioista:

 

·          Miten sähköiseen kokouskäytäntöön siirtyminen on edennyt?

 

Kaupunkiympäristön palvelualueella toimii neljä lautakuntaa; kaupunkirakennelautakunta, ympäristö- ja rakennuslautakunta, Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta sekä Savo-Pielisen jätelautakunta. Ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta ovat siirtyneet sähköiseen kokouskäytäntöön ja kaupunkirakennelautakunnan jäsenille on hankittu tarvittava laitteisto, joten siirtyminen sähköiseen kokouskäytäntöön tapahtunee loppuvuoden aikana. Savo-Pielisen jätelautakunnan osalta ei siirryttäne sähköiseen kokouskäytäntöön lähiaikoina, sillä kokouksia on vain 3 – 4 / vuosi ja suuri osa jäsenistä tulee muiden kuntien alueelta.

 

·          Mitä toimenpiteitä on tehty pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi ja työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentämiseksi?

 

Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi on yhdyskuntatekniikan investointien tasoa nostettu ja palvelualueelle on palkattu pitkäaikaistyöttömiä, pääsääntöisesti määräaikaistöihin. Määräaikaisten osalta kokemukset ovat olleet hyviä ja työjakso on helpottanut työllistettyjen seuraavan työpaikan saamista.

 

·          Miten henkilöstön työhyvinvointia lisäävät toimenpiteet ja sairauspoissaolojen vähentämistavoitteet ovat toteutuneet?

 

Työhyvinvoinnin ylläpidon ja parantamisen keinoista on keskusteltu henkilöstön kanssa aiempaa enemmän. Työhyvinvointia on lisätty jämäkämmällä tehtävänjaolla, varahenkilöjärjestelmän parantamisella sekä oikea-aikaisella tiedottamisella ja vuorovaikutuksen lisäämisellä. Työhyvinvointia on lisännyt ja sairauspoissaoloja vähentänyt mm. lisääntynyt etätyön mahdollistaminen. Influenssakaudella tartuntavaaraa on pyritty pienentämään suosimalla etätyötä.  Henkilöstön ikääntyneisyys aiheuttaa kuitenkin sellaisia mm. tuki- ja liikuntaelinvaivoja, joihin työnantaja ei enää tai ei nopeasti pysty vaikuttamaan. Erityistä huomiota on kiinnitetty ergonomiaan ja sähkötyöpöydät on hankittu kaikille sitä haluaville. Työhyvinvointitapahtumia on pidetty sekä palvelualuetasolla että yksiköissä yhteisöllisyyden lisäämiseksi.

 

·          Mitä rakenteellisia tai toiminnallisia uudistuksia on tehty pyrittäessä lisäämään toimintojen tuloksellisuutta (taloudellisuus, tehokkuus, asiakasvaikuttavuus, palvelujen laatu) vuosien 2017 – 2018 aikana?

 

o   Kunnossapidon palveluiden rakenteita muutettiin jo vuonna 2017 tehtävänkentän monipuolistuessa. Tämän vuoden aikana on tehty rakenteiden hienosäätöä, kun myös hulevesiasiat on siirtyneet palvelualueelle.

 

o   Sähköisen lupamenettelyn käyttöönotto, sähköinen päätearkistointi, tiimityön kehittäminen (ollut mm. CAF-kehittämiskohteena), rakennusjärjestyksen uudistamistyö

 

o   maaseutualueen tonttihaku on kehitetty reaaliaikaiseksi, mikä mahdollistaa nopeamman reagoinnin tonttitarpeeseen, myös kanta-Kuopion alueen tonttihaun käsittelyaikaa on lyhennetty

 

o   Arska-aineiston myyntipalvelu on otettu käyttöön, mikä on vapauttanut resurssia tuottavampaan työhön. Sama vaikutus on myös karttapalvelun aineiston laajentamisella

 

o   Kalastuslupien myynti siirretty kokonaan nettiin vuonna 2017, mikä on myös vapauttanut resurssia muihin tehtäviin.

 

o   Nilsiässä kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalvelupiste yhdistettiin huhtikuun alussa kirjaston kanssa yhteisiin tiloihin.

 

 

Esitys                                              Esitän, että lautakunta merkitsee kaupunkiympäristön palvelualueen vastineen tiedoksi.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anne Simonen-Ruuskanen

puh. +358 44 718 5116

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa