Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 19.09.2018/Pykälä 184

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 184

Asianro 6685/10.00.02.01/2018

 

 

Tontin 297-3-42-4 vuokraaminen Asemanseudulta

 

 

Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Kuopion kaupungin ja Rakennusliike Lapti Oy:n välillä allekirjoitettiin 10.5.2017 esisopimus, joka koskee Kuopion Matkakeskusalueen toteuttamista, maanvuokrausta, tonttien alueille perustettavia kulkuoikeuksia ja muita rasitteita sekä tonttien mahdollista tulevaisuudessa tapahtuvaa myyntiä. Esisopimuksen mukaan tonttia 297-3-42-4 koskeva maanvuokrasopimus allekirjoitetaan 31.12.2018 mennessä.

 

Tontin sijainti ilmenee alla olevasta kartasta.

 

                                                           

 

Tontti 297-3-42-4 on asemakaavassa osoitettu asuin-, liike-, toimisto-, palvelu- ja yleisten rakennusten korttelialueeksi (ALPY-1). Tontin pinta-ala on

3 478 m².

 

Tontille on tarkoitus rakentaa asuin-, liike- ja toimistorakennus, jonka laajuus saadun laskelman mukaan on noin 13 407 k-m². Vuokran määrittelyssä otetaan esisopimuksen mukaisesti huomioon 250mm seinäpaksuuden mukaan laskettu kerrosala, joka on 12 692 k-m². Kerrosalasta asuntojen osuus on

5 756 k-m² ja liike- ja toimistotilojen osuus on 6 936 k-m². Esisopimuksessa asuinkerrosalan hinnaksi on sovittu 350 €/k-m² ja liike- sekä toimistotilojen hinnaksi 250 €/k-m². Vuosittain maksettava vuokra on neljä prosenttia tontin arvosta, jolloin vuosivuokraksi saadaan 149 944 euroa. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 906 (joulukuu 2015).

                            

Hankkeen laajuus ja siten vuokra ovat hieman kasvaneet esisopimuksen laatimishetken tilanteesta. Mikäli hankkeen laajuus vielä muuttuu, niin vuokraa tarkistetaan sopimusehtojen mukaisesti.

 

Maanvuokrasopimuksessa vuokralaiselle annetaan valtuutus hakea kiinteistölle rakennuslupaa jo ennen vuokra-ajan alkamista.

 

Sopimusteksteihin tehdyt muutokset esisopimukseen verraten

 

Lopulliseen maanvuokrasopimusluonnokseen on tehty joitain muutoksia esisopimuksen liitteenä olleeseen sopimusmalliin verrattuna. 

 

Maanvuokrasopimuksessa sovitaan vuokralaisen rakentamisvelvoitteesta, joka pitää sisällään mm. määräajan, jonka puitteissa tontille rakennettava rakennus on rakennettava valmiiksi. Tontin 297-3-42-4 rakentamisvelvoiteaikaa sopimuksen kohtaan 5.3.1 on pidennetty 18 kuukaudesta 30 kuukauteen vuokra-ajan alkamisesta lukien. Neuvotteluissa 18 kuukautta todettiin liian lyhyeksi rakentamisajaksi tontin 4 rakentamisen mittaluokan kokoiselle hankkeelle.

 

Vuokralaisen rakentamisvelvollisuutta vahingon sattuessa (sopimuksen kohta 7.2) on pidennetty kahdesta vuodesta neljään vuoteen, koska neuvotteluissa kahden vuoden aika on todettu liian lyhyeksi rakentamisajaksi.

 

Aiemmin allekirjoitettu esisopimus tontin 297-3-42-4 vuokraamista koskevilta osiltaan ja kaupunkirakennelautakunnalle nyt hyväksyttäväksi esitettävät maanvuokrasopimukset ovat esityslistan liitteenä.      

 

Maanvuokrasopimuksen yhteydessä tehdään esisopimuksen mukainen rasitesopimus tontille 297-3-42-4 kaupunkia varten perustettavista oikeuksista yleistä jalankulkua varten. Rasitesopimus hyväksytään kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön mukaisesti viranhaltijapäätöksenä.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                Yritysvaikutuksiltaan päätösesitys on positiivinen, koska tontin vuokraamisella pyritään osaltaan käynnistämään rakennushanke, joka työllistää rakennusalan yritystä, aliurakoitsijoita ja rakennusalan teollisuutta. Lisäksi hankealueelle syntyy yrityksille uusia toimitiloja, joka osaltaan mahdollistaa uusien työpaikkojen synnyn.

 

Päätösesityksen mukaisella tontin vuokraamisella pyritään osaltaan käynnistämään rakennushanke, jolla tehostetaan nykyään vajaakäytössä olevan alueen maankäyttöä ja tiivistetään kaupunkirakennetta tuomalla asumista ja toimitiloja hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Päätösesitys on siten ilmastopoliittisten tavoitteiden mukainen.

 

Lisätietoja antavat hankepäällikkö Antti Niskanen puh. 044 718 5120 ja tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen puh. 044 718 5531.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle hyväksyttäväksi seuraavaa:

 

1.        Kaupunkirakennelautakunta päättää vuokrata tontin 297-3-42-4 liitteenä olevan maanvuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

2.        Vuokra-aika alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2067.

3.        Maanvuokrasopimuksella Rakennusliike Lapti Oy valtuutetaan hakemaan kustannuksellaan kiinteistölle rakennuslupaa jo ennen vuokra-ajan alkamista. 

4.        Maanvuokrasopimukseen saadaan kansliatoimenpitein tehdä teknisluonteisia lisäyksiä ja korjauksia.

5.        Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös saadaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

 

Liitteet

10

6685/2018 Esisopimus

 

11

6685/2018 Tontin 297-3-42-4 vuokrasopimusluonnos

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jarkko Tossavainen

 

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa