Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.09.2018/Pykälä 250

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Perusturva- ja terveyslautakunta

54 §

28.8.2018

 

§ 250

Asianro 6656/01.01.00/2018

 

 

Toistaiseksi voimassa olevien ja määräaikaisten virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella

 

Päätöshistoria

 

Perusturva- ja terveyslautakunta 28.8.2018 54 §

 

Perusturvajohtaja Mari Annika Antikainen
Sosiaalipalvelujen tukipalvelut

 

 

 

Sosiaalihuoltolaki on lisännyt uusia lakisääteisiä tehtäviä (sosiaalinen kuntoutus). Perusturvan palvelualueelle on tullut uutena lakisääteisenä tehtävänä sosiaalisen kuntoutuksen järjestäminen. Palvelun myöntäminen edellyttää viranhaltijapäätöksiä. Työvoiman tarve on pysyvä. Lisäksi kuntaliitokset ovat lisänneet viranhaltijatyötä vammaispalveluissa, joten on tarvetta muuttaa eräitä tehtäviä viroiksi. Perusturva- ja terveyslautakunta on myös kokouksessaan 19.6.2018 päättänyt käyttää perintörahoja lastensuojelun sosiaalityön virkojen lisäämiseksi määräaikaisena vuodelle 2019. Työtehtävien hoitaminen edellyttää julkisen vallan käyttöä ja työntekijän tulee olla siten virkasuhteessa.

 

 

Aikuissosiaalityö

 

Aikuissosiaalityön sosiaalisen kuntoutuksen palveluissa on tehty vahvaa palvelu- ja toimintamallien kehittämistyötä sosiaalihuoltolain mukaisen uuden palvelun eli sosiaalisen kuntoutuksen tehtäväkokonaisuudessa. Aikuissosiaalityön sosiaalisen kuntoutuksen palveluihin on uutta palvelumuotoa varten rekrytoitu sote-uudistuksen johdosta yksi (1) yhteistyökoordinaattori ja kaksi (2) palveluohjaajaa määräaikaisesti ajalle 1.1.2018 - 31.12.2019.

 

                                                      Sote-uudistuksen viivästyksen johdosta ja työvoiman turvaamiseksi on tarvetta muuttaa tehtävät toistaiseksi voimassa oleviksi viroiksi, koska työvoiman tarve on pysyvä.

 

                                                      Virkojen perustaminen ei lisää ko. avainprosessin henkilöstötyövuosia eli on kustannusneutraali.              

 

 

Lapsiperhepalvelut

 

Perusturva- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 19.6.2018 / § 41 päättänyt muuttaa E. ja T. Lapin testamenttivarojen käyttötarkoitusta siten, että testamenttivaroja kohdennetaan neljän määräaikaisen sosiaalityöntekijän virkaan lastensuojelun systeemisen toimintamallin laajentamiseen ajalle 1.1.-31.12.2019.

 

Kuopion kaupungissa on parhaillaan käynnissä sosiaali- ja terveysministeriön LAPE-ohjelman mukainen lastensuojelun yhdistelmälaitoksen kehittämistyö yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalaan kanssa ja ns. systeemisen lastensuojelun toimintamallin kehittäminen Kuopion kaupungin osatoteuttajatyönä.

 

Pilotissa olevan tiimin kokemusten pohjalta on tarvetta laajentaa kokeilua kaikkiin viiteen avohuollon tiimiin. Uudessa toimintamallissa on saatu kokemuksia siitä, että lapsi ja nuori saa uudessa mallissa tarvitsemaansa apua ja tukea. Asiakkaan ja työntekijöiden välillä on prosessi, joka vahvistaa luottamusta ja yhteisymmärrystä. Toimintamallissa suora asiakastyö lisääntyy, koska malli edellyttää riittäviä sosiaalityön resursseja. Resursseja kohdentamalla lapsen hyvinvointi paranee, koska vuorovaikutus on reaaliaikaista eikä tapahdu viiveellä. 

 

Kokeilua on voitu toteuttaa, koska pilotoivaan tiimiin on kohdennettu yksi sosiaalityöntekijän resurssi ja siten sosiaalityöntekijäkohtaiset lastensuojelun asiakasmäärät on saatu kohtuullisiksi (20-30/työntekijä). Kuopiossa on kuitenkin 5 lastensuojelun avohuollon tiimiä, joten ennen toimintamallin vakiinnuttamista olisi tarkoituksenmukaista laajentaa malli kokeiltavaksi kaikissa viidessä avohuollon tiimissä. Kokeilun laajentaminen kaikkiin tiimeihin edellyttää kuitenkin neljän (4) sosiaalityöntekijän määräaikaista virkaa.

 

Lastensuojelun asiakasmäärän rajaaminen on yksi terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen edellytys mallin mukaiselle työskentelylle. 

 

 

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto

 

Kuntaliitoksista johtuen päätöksenteko on lisääntynyt vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa, jossa on lakisääteisiä tehtäviä, joissa palveluohjaajan työtehtävien hoitaminen edellyttää julkisen vallan käyttöä ja työntekijän tulee olla virkasuhteessa. Palveluohjauksessa palveluohjaajat tekevät lain edellyttämiä asiakkaan palvelutarpeen arviointiin perustuvia viranhaltijapäätöksiä. Asiakkaan sujuva palvelu on asioiden tarkoituksenmukainen käsittely edellyttävät, että palvelutarpeen arvioinnista vastannut työntekijä pystyy tekemään asian osalta myös tarvittavat viranhaltijapäätökset.

 

Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon palveluohjauksessa on tällä hetkellä kaksi työsopimussuhteista palveluohjaajan tehtävää ja näihin on varattu palkkamääräraha henkilöstöbudjetissa. Virkojen perustaminen ei siten lisää perusturvan palvelualueen henkilötyövuosia eli on kustannusneutraali.

 

 

Vaikutusten arviointi            Esitys on kustannusneutraali talouden näkökulmasta

 

PoSoTe vaikutusten arviointi

 

                                                      Sote-uudistuksen viivästyksen johdosta on tarvetta turvata työvoimaa muuttamalla eräitä virkoja toistaiseksi voimassa oleviksi. Määräaikainen kokeilu lastensuojelussa tukee myös maakuntauudistusta.

 

 

 

 

Esitys                                         Perusturvajohtaja Mari Antikainen

 

Perusturva- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaa kaksi (2) palveluohjaajan ja yhden (1) yhteistyökoordinaattorin viran aikuissosiaalityön palveluprosessiin, neljä (4) määräaikaista sosiaalityöntekijän virkaa ajalle 1.1. – 31.12.2019 lapsiperhepalvelujen palveluprosessiin sekä kaksi (2) palveluohjaajan virkaa vammaispalveluiden ja kehitysvammahuollon palveluprosessiin 1.1.2019 alkaen.

 

                                                      Sosiaalityöntekijän palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdan 04SOS04A mukaisesti. Virkojen kelpoisuusehtona on sosiaalityöntekijän pätevyys. Viroissa noudatettava työaika on 38,25 t/vko (KVTES Liite 18)

 

Palveluohjaajan palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdan 04SOS050 mukaisesti. Palveluohjaajan virkojen kelpoisuusehtona on sosiaali- tai terveydenhuollon AMK-tutkinto (sosionomi). Viroissa noudatettava työaika on yleistyöaika 38,75 tuntia viikossa.

 

                                                      Yhteistyökoordinaattorin palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdan 01ASI040 mukaisesti. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi alan opistoasteen tutkinto. Virassa noudatettava työaika on yleistyöaika 38,75 tuntia viikossa.

 

Liitteet

 

 

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Tanja Bäck

 

Laura Eskanen

puh. +358 44 718 3400

Mari Annika Antikainen

puh. +358 44 718 6401

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy perusturvajohtajan esityksen.

 

Päätös                                      

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 


 

                                                      Työnantajapalvelu puoltaa perusturva- ja terveyslautakunnan esitystä.

 

Esitys                                        

 

Liitteet

 

 

 

Viiteaineisto

 

 

 


 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy perusturva- ja terveyslautakunnan esityksen.

 

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa