Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.09.2018/Pykälä 262

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 262

Asianro 7737/02.05.02.01/2018

 

 

Kuopio Living Lab -kehittämishanke (Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma) 

 

 

Strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen
Strategia ja kehittäminen

 

 

Kuopion kaupungin elinvoimapalvelut on jättämässä EAKR -rahoitushakemusta Kuopio Living Lab –hankkeesta Pohjois-Savon liittoon syyskuun hakuun. Hankkeen päätoteuttajana toimii Kuopion kaupunki ja osatoteuttajina Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri sekä Savonia ammattikorkeakoulu.

 

Hankkeen keskeinen toiminta-ajatus on yhteiskehittäminen: julkinen sektori, akateeminen maailma, elinkeinoelämä ja loppukäyttäjät yhdessä luovat uusia ratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin aidoissa ympäristöissä.  Hanke täydentää Kuopio Health ekosysteemiä asiakasrajapintaan toteutetuilla testialustoilla ja toimii startup- ja kasvuyritysten kumppanina tutkimus- ja kehittämisprosesseissa. Hanke on osittain jatkoa jo päättyneelle Terveysteknologian kehittämishankkeelle (TeKe-hanke), jossa Living Lab –toimintaa testattiin Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja Kuopion kaupungin vanhuspalveluissa. Kokemukset toimintamallista olivat hyviä. 

 

Hankkeen tavoitteena on 1) kehittää ja laajentaa Living Lab toimintoja. Kaupunki kumppaneineen toimii innovaatioalustana, jossa yritykset voivat testata ja yhteiskehittää tuotteitaan kaupungin, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sekä Savonia ammattikorkeakoulun palveluissa.  Lisäksi hankkeessa 2) tunnistetaan alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä avainkumppanuuksia ja edistetään yhteistoimijuutta verkoissa.  3) Fyysisten toimintaympäristöjen lisäksi hankkeessa hyödynnetään ja kanavoidaan myös dataa (ml. avoin data) yrityksille tulevaisuuden palvelujen kehittämiseksi (alustatalous). 4) Hankkeessa edistetään myös innovaatiokumppanuutta julkisen ja yksityisen välillä kytkemällä Living Lab yhteiskehittämiseen innovatiivisten hankintojen prosessi sekä luomalla yritysten käyttöön referenssimerkki ”co-created with Kuopio Living Lab”. Lähtökohtana on, että hankkeen päätyttyä Living Lab toiminnoista tulee pysyvä osa tulevaisuuden elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden palvelukokonaisuutta.

 

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on yritykset startup-yrityksistä suurempiin yrityksiin (uudet tuotteet, paremmat tuotteet). Välillisesti hankkeen kohderyhmänä on alueen väestö ja henkilöstö (palvelujen kehittyminen, kehittyneemmät työvälineet ja toimintatavat).

Living Lab -toiminnasta tulee tiivis osa Suomen Testbed-verkostoa, joka on yrityksiä, terveydenhuoltoa ja potilasta palveleva, kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu hyvinvointi- ja terveysteknologiatuotteita sekä palveluita autenttisessa ympäristössä kehittävä ja testaava verkosto.

 

Kuopio Living Lab –hankkeen kokonaiskustannukset hankeaikana (1.1.2019-31.12.2020) ovat yhteensä 875.250 €, josta Kuopion kaupungin (päätoteuttajan) hankekokonaisuus on 462.640 €, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin kokonaisuus 198.400 € ja Savonia ammattikorkeakoulun kokonaisuus 214.210 €. Hankkeeseen haetaan EAKR-rahoitusta (70-75%), jolloin toteuttajien omarahoitus on 30-25%. Kuopion kaupungin osalta omarahoitus on enintään 138.792 € (69.396€/vuosi).

 

Liitteet

4

7737/2018 EURA2014 hakemus Kuopio Living Lab -hanke

 

5

7737/2018 Aiesopimus Kuopio Living Lab

 

6

7737/2018 Kuopio Living Lab -hanketiivistelmä

 

7

7737/2018 Vaikutusten ennakkoarviointi 2018

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Sirpa Lätti-Hyvönen

puh. +358 44 718 2132

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kuopion kaupunki päättää hakea rahoitusta Kuopio Living Lab –hankkeeseen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja varautuu hankkeen omarahoitusosuuteen (enintään 30% Kuopion toteutushankkeen kokonaiskustannuksista) yleishallinnon kehittämisrahoituksessa.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että puheenjohtaja Antti Kivelä, jäsen Harri Auvinen ja varajäsen Hanna Nevala poistuivat kokouksesta esteellisinä (palvelussuhdejäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana asiakohdassa toimi puheenjohtajan poissa ollessa varapuheenjohtaja Pekka Kantanen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa