Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.10.2018/Pykälä 271

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Perusturva- ja terveyslautakunta

65 §

18.9.2018

 

§ 271

Asianro 7173/01.01.00/2018

 

 

Osastonhoitajan tehtävän muuttaminen palveluesimiehen viraksi perusturvan palvelualueella 1.1.2019 alkaen

 

Päätöshistoria

 

Perusturva- ja terveyslautakunta 18.9.2018 65 §

 

Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Vanhuspalvelujen tukipalvelut

 

 

Perusturvan palvelualueella vanhus- ja vammaispalveluissa Riistaveden palvelukeskuksessa on osastonhoitajan tehtävä, joka vapautuu 1.1.2019 alkaen tehtävää hoitavan palvelusuhteen päättyessä.

 

Riistaveden lähipalvelualueella on tehty palvelurakennemuutosta vanhusten asumispalveluissa lainsäädäntöön ja asiakkaiden palvelutarpeeseen perustuen. Tässä yhteydessä Riistaveden palvelukeskuksen asukasmäärä sekä henkilöstömäärä ovat vähentyneet. Tästä syystä Riistaveden ja Vehmersalmen alueella toteutetaan lähijohtamisessa tehtävien yhteensovittamista, yhdistämällä lähipalvelualueen asumispalvelujen sekä kotihoidon lähiesimiestyö yhdelle esimiehelle.

 

Vanhusten hoivapalveluissa on lakisääteisiä tehtäviä, joissa palveluesimiehen tehtävän hoitaminen edellyttää julkisen vallan käyttöä ja tehtävän hoitajan tulee olla siten virkasuhteessa. Vanhusten hoivapalveluissa palveluesimiehet tekevät lain edellyttämiä palvelutarpeen arvioon perustuvia asiakaspäätöksiä mm. kotihoidon ja tukipalveluiden osalta. Asiakkaan sujuva palvelu ja asioiden tarkoituksenmukainen käsittely edellyttävät, että kotihoidon alueella esimiehet tekevät alueelle kuuluvien asiakkaiden viranhaltijapäätökset. Lisäksi palveluesimies tekee perusturvan ja terveydenhuollon toimintasäännön mukaiset henkilöstöhallintoon liittyvät viranhaltijapäätökset.

 

Palkkakustannuksiin on talousarviossa määrärahavaraus ja viran perustaminen ei lisää perusturvan palvelualueen henkilötyövuosia.

 

Vaikutusten arviointi            Resurssien käytön sujuvuuden kannalta tehostaa asiakaspalvelua ja lisää siten tuottavuutta.

 

 

Esitys                                         Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen

 

perusturva- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 1.1.2019 alkaen perusturvan palvelualueella vanhusten hoivapalveluiden osastonhoitajan tehtävä muutetaan palveluesimiehen viraksi 1.1.2019 alkaen. 

 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto tai alansa erikoistumistutkinto tai keskiasteen tutkinto täydennettynä hallinnon opinnoilla.

 

Viran palkkaus on KVTES hinnoittelukohdan 04SOS030 mukainen. Virassa noudatettava työaika on 38,75 tuntia viikossa.

 

Liitteet

 

 

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Kaija Kokkonen

puh. +358 44 718 6407

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 44 718 6200

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy kuntoutusjohtajan esityksen.

 

Päätös                                      

Vs. apulaiskaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

 

Perusturva- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että perusturvan palvelualueelle Vanhusten hoivapalveluihin perustetaan palveluesimiehen virka 1.1.2018.

 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto tai alansa erikoistumistutkinto tai keskiasteen tutkinto täydennettynä hallinnon opinnoilla.

 

Viran palkkaus on KVTES hinnoittelukohdan 04SOS030 mukainen. Virassa noudatettava työaika on 38,75 tuntia viikossa.

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen.

 

 

 


 

 

                                                      Työnantajapalvelu puoltaa perusturva- ja terveyslautakunnan esitystä.

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy perusturva- ja terveyslautakunnan esityksen.

 

Päätös                                          Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.  

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa