Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Savo-Pielisen jätelautakunta
Pöytäkirja 22.11.2018/Pykälä 27

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 27

Asianro 7662/02.02.00/2018

 

 

Savo-Pielisen jätelautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma 2019

 

 

Palvelupäällikkö Saija Pöntinen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet. Savo-Pielisen jätelautakunta on käsitellyt alueellisten jätehuollon viranomaispalvelujen vuoden 2019 toiminnan suunnittelun ja talousarvioluonnoksen valmistelutilanteen kokouksessaan 27.9.2018 § 19. Kuopion kaupunginvaltuusto tekee päätöksen koko kaupungin talousarviosta kokouksessaan 10.12.2018.

 

Talousarvion pohjalta lautakunnat hyväksyvät palvelualueiden käyttösuunnitelmat, joissa määritellään talousarvion mukaisten rahojen käyttö. Jätelautakunnassa käsiteltyyn talousarvioluonnokseen ei tule talousarviokäsittelyssä muutosta, joten jätelautakunta hyväksyy osaltaan jo käyttösuunnitelman. Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy myöhemmin koko kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelman, johon jätelautakunnan käyttösuunnitelmakin sisältyy. Vuodelle 2019 jätelautakunnan määräraha on 345 000 euroa. Jätelautakunnan toiminnan kustannukset katetaan kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti kokonaisuudessaan jätemaksuilla (perusmaksun jätelautakuntaosalla), joten nettotulos on aina nolla.

 

Jätelautakunta on hyväksynyt vuoden 2019 toiminnalle painopisteet. Toiminnan tavoitteena ja painopisteenä on ensinnäkin kunnallisten jätehuoltomääräysten ajantasaistaminen. Toiseksi tavoitteena on kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen määrittely hyötyjätteille. Kolmanneksi jätehuollon seurantaan liittyen tarkastellaan erityisesti vuosina 2017-2018 valmistuneiden rakennusten liittyminen jätehuoltoon sekä tehdään saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuollon seurantaa Pielisen Karjalan alueella.

 

Käyttösuunnitelma sisältää jo hyväksytyn toiminnan suunnittelun vuodelle 2019 sekä suunnitelman jätelautakunnan tuloista ja menoista. Käyttösuunnitelmassa on lisäksi jätelautakunnan toiminnan laatua ja tuloksellisuutta kuvaavat mittarit. Ensimmäinen mittari on asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen liittymisaste järjestettyyn jätehuoltoon (liittyneiden %-osuus kaikista kiinteistöistä) ja toinen mittari on jätehuoltoviranomaiselle saapuvien hakemusten käsittelyaika (viikkoa).

 

Jätehuollon liittymisaste kertoo jätehuollon seurantatyön vaikuttavuudesta. Tavoitteena on, ettei liittymisaste laske, vaan nousee vielä korkeammaksi. Hakemusten käsittelyaika kuvaa jätehuollon viranomaispalvelujen toimivuutta asiakkaan kannalta. Hakemukset käsitellään annetun palvelulupauksen mukaisesti yhtenäisin ratkaisulinjoin ja viranhaltijapäätökset tehdään kuudessa viikossa.  Jos käsittelyaika on poikkeuksellisesti tätä pidempi, tiedotetaan asiasta asiakkaalle. Tavoitteena on, että hakemukset saataisiin käsiteltyä tätä nopeammin, keskimäärin neljässä viikossa.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Jätelautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2019.

 

 

Liitteet

17

7662/2018 Käyttösuunnitelma: vuoden 2019 toiminta

 

18

7662/2018 Käyttösuunnitelma: vuoden 2019 tulot ja menot

 

                                                          Valmistelija                                                           

Saija Pöntinen

puh. +358 44 718 5066

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

 

Lautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa