Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 07.11.2018/Pykälä 79

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

60 §

12.9.2018

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

71 §

10.10.2018

 

§ 79

Asianro 3967/02.02.00/2018

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2019 talousarvion laadinnan valmistelutilanne

 

 

Päätöshistoria

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 12.9.2018 60 §

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

                                            Kuopio 2030 –strategian toteuttamiseksi vuoden 2019 toiminnan suunnittelu käynnistyi kevään 2018 aikana johdon yhteisseminaareissa sekä valtuuston strategia- ja talousseminaarissa 14.5.2018. Lisäksi valmistelun lähtökohtia on käsitelty lautakuntien ja johtoryhmien seminaareissa sekä talousarvion tilannekatsaus käytiin läpi lautakunnan elokuun kokouksessa.

 

Lautakuntien kanssa yhteistyössä valmisteltavat palvelualueiden talousarvioesitykset tulee olla valmiit 24.9.2018.

 

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta ensimmäisen kerran 5.11.2018 ja samana päivänä se esitellään valtuustolle ja lautakunnille.  Kaupunginhallitus päättää talousarvioesityksestä 12.11.2018. Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen talousarvioesityksen ensimmäisen kerran 3.12.2018 ja hyväksyy vuoden 2019 talousarvion 10.12.2018.

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2019 käyttösuunnitelma hyväksytään tammikuun 2019 kokouksessa.

 

Viite: TA-2019 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / valmistelutilanne

 

Viiteaineisto

 

3967/2018-3 TA2019 valmistelutilanne/hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

 

                                            Valmistelija                                          

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee vuoden 2019 talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi ja ohjeistaa tarvittaessa talousarvion jatkovalmistelua.

 

Päätös                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 


 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 10.10.2018 71 §

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 10.10.2018:

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvioesitystä on muutettu 26.9.2018 siten, että uusi esitys toimintakatteesta on -38 391 M€. Kasvua kuluvan vuoden ennusteeseen -1,4 M€/3,7 %.

 

Talousarvioesityksestä on karsittu seuraavat esitykset: kirjastoaineiston monipuolistaminen -0,07 M€, Hyvinvoiva Kuopio-ohjelman suunnittelijan palkkaaminen -0,04 M€, alle 18-vuotiaiden maksuttomaan harrastusmahdollisuuteen liittyvät tulojen menetys -0,17 M€ ja harrastuspassi yläkoululaisille -0,35 M€. Karsinta yhteensä -0,63 M€.

 

Investointien osalta ta-2019 valmistelutilanne esitellään kokouksessa.

 

Viiteaineisto

 

 

 

 

3967/2018-3 TA2019 valmistelutilanne 10.10.2018/hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

 

 

3967/2018-3 TA2019 valmistelutilanne 10.10.2018/hyvinvoinnin edistämisen palvelualue (kokouksessa jaettu)

 

                                            Valmistelija                                          

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee vuoden 2019 talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi ja ohjeistaa tarvittaessa talousarvion valmistelua.

 

 

Päätös                              Jäsen Lankinen esitti, harrastuspassi yläkouluikäisille (100 e/hlö) säilytetään palvelualueen talousarviossa vuodelle 2019.

 

Kari Hartikainen, Marja Leena Keinänen ja Teija Savolainen-Lipponen kannattivat Lankisen esitystä.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys. Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Lankisen ehdotusta, äänestävät "EI". Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän esitys ei saanut yhtään ääntä (nolla) ja Lankisen esitys 10 (kymmenen) ääntä (Pietikäinen, Lankinen, Keinänen, Hanhela, Hartikainen, Kiflie, Pitkänen, Rytsy, Savolainen-Lipponen, Väisälä), joten Lankisen ehdotus tuli lautakunnan päätökseksi.

 


 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

                                                          Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 7.11.2018:

 

Kokouksessa esitellään kaupunginjohtajan vuoden 2019 talousarvioesitys, jossa hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakate on -38 072 M€, kasvua kuluvan vuoden talousarvioon -1,3 M€ (3,6 %).

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Viiteaineisto

 

 

 

4

3967/2018 TA 2019 valmistelutilanne 24.10.2018/Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

 

                                                          Valmistelija                                                           

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan esityksen vuoden 2019 talousarviosta.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa