Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 31.10.2018/Pykälä 207

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 207

Asianro 8021/10.03.01.00/2018

 

 

Museokadun katusuunnitelmaluonnoksen hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Kohde                                             Katusuunnitelma koskee Museokatua (välillä Kauppakatu-Tulliportinkatu). Nähtäville asetettava katu sijaitsee Vahtivuoren (02) kaupunginosassa.

 

Lähtökohdat                                Edellä mainittu rännikatu on tarkoitus saneerata keskustan yleisilmeen ja kevyen liikenteen liikkumismahdollisuuksien parantamiseksi kesällä 2019 ja 2020. Syksyllä 2005 vahvistetussa rännikatujen kehittämissuunnitelmassa kyseinen rännikatu on määritelty kuuluvan pintarakenteiden osalta osin luokkaan I (käytetään kiveyksiä) ja osin luokkaan II (käytetään asfalttia). Samanaikaisesti kadun uusimistöiden kanssa Kuopion Vesi saneeraa Museokadulle sijoittuvan nykyisen vesijohdon ja jätevesivesiviemärin koko kadun pituudelta.

 

Suunnittelualueen asemakaavat ovat lainvoimaisia, kaavat ovat hyväksytty 1973, 1984 ja 2018. Museokadun katualue on kauttaaltaan kaupungin maanomistuksessa. Katualuetta ympäröivät tontit ovat kadun länsipuolella yksityisessä maanomistuksessa, itäpuolella sijaitseva museo-/kirjastokokonaisuus on kaupungin maanomistuksessa.

 

Museokadun läheisyydessä on saneerattu viime vuosina Kirjastokatu (välillä Puijonkatu - Museokatu) ja Kauppakatu (välillä Vuorikatu-Maaherrankatu). Vuonna 2019 saneerataan Kuninkaankatu (välillä Minna Canthin katu-Kauppakatu) ja Snellmaninpuisto. Museo- ja kirjastotontilla on myös käynnissä mittava peruskorjaus ja laajennushanke, joka ajoittuu vuosille 2018-2021. Kuopion museo tarvitsee rakennus- ja taloteknisesti kattavan peruskorjauksen. Peruskorjauksen lisäksi museorakennusta uudistetaan ja laajennetaan liittämällä se uudella lisärakennuksella (ns. HILA) kaupunginkirjastoon. Museo pääsisäänkäynti siirtyy tämän myötä Museokadun puolelta ns. museoaukion kautta uudisrakennukseen, josta on yhteydet museon näyttelytiloihin ja kirjastoon.

 

Katusuunnitelmassa esitetyt viherrakenteet ovat ohjeellisia eivätkä vahvistu katusuunnitelmassa.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Museokatu (välillä Kauppakatu - Tulliportinkatu) on noin 170 metriä pitkä nykyinen ydinkeskusta-alueen rännikatu, jonka varrella sijaitsee asuin-, toimisto- ja ravintolakiinteistöjä sekä kaupunginkirjasto ja kulttuurihistoriallinen museo. Museokatu on merkitty asemakaavassa pääosin kaavamerkinnällä pp/h eli katu on varattu jalankululle ja pyöräilylle, jolla on huoltoajo sallittu.

 

Katualueen leveys on noin 7.00 metriä. Katualueen keskelle sijoitetaan 5.00 metriä leveä kulkuväylä. Tonttien ja kulkuväylän väliin jätetään noin 1.00 metrin levyiset reuna-alueet kadun molemmin puolin.

 

Nykyinen kirjaston inva-pysäköinti siirretään Museokadun katualueelta kirjaston seinän viereen tontin puolelle.

 

Tasaus ja kuivatus                      Museokadun pituuskaltevuus on nykyisin loiva välillä Kauppakatu-Kirjastokatu, ollen minimissään noin 5-6 promillea. Hulevedet lammikoituvat katualueelle tasaisuuden ja kaivojen puutteen vuoksi. Pituuskaltevuutta ja kuivatusta parannetaan ns. vekkitasauksella ja sijoittamalla uudet kuivatuskaivot alimpiin kohtiin sekä rakentamalla uudet hulevesiviemärit Kauppakadun ja Kirjastokadun suuntiin. Lisäksi museon kohdalla kadun nykyistä tasausta pudotetaan noin 10-15 cm:ä alemmaksi, jotta museon uusi piha-alue saadaan kuivatettua kauttaaltaan kadulle päin. Muilta osin kadun tasaus on suunniteltu olemassa olevan ympäristön ehdoilla ja pääosin myötäilee nykyistä tasausta. Nykyinen hulevesiviemäri välillä Kirjastokatu-Tulliportinkatu uusitaan rakennustöiden yhteydessä.  

 

Pintamateriaalit, valaistus, kalusteet ja kasvillisuus

 

Museokadun 5.00 metriä leveä kulkuväylä kivetään pinnastaan tasaisella harmaalla graniittisella noppakiveyksellä, joka käännettään keskilinjan suhteen 45 asteen kulmaan. Museon uudisrakennuksen (HILA) edusta, Kirjastokadun risteysalue ja invapysäköintipaikat kivetään pinnastaan tasaisella harmaalla nupukiveyksellä. Samat kivilaadut ladontoineen jatkuvat myös museo- ja kirjastorakennusten piha-alueilla.

 

Kadun länsireunan reuna-alue kivetään valko-harmailla lohkopintaisilla graniittisilla noppakivillä muodostaen ns. ornamenttikuvion. Itäreunan reuna-alueella käytetään lohkopintaista harmaata graniittista nupukiveä. Tulliportinkadun ylittävä suojatiet kivetään pinnastaan tasaisella musta-valkoisella graniittisella nupukivellä.

 

Museokatu valaistaan uusilla korkeatasoisilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan tonttien ja kulkuväylien välisille reuna-alueille kadun länsireunaan. Valaisimena käytetään samaa valaisinmallia kuin kävelykeskustassa ja saneeratuissa ydinkeskustan rännikaturistikoissa.

 

Museon uuden kahvilaterassialueen ja Museokadun rajalle sijoitetaan isoja istutusruukkuja (Ø 1200 mm).

 

Välillä Kirjastokatu-Tulliportinkatu Museokadun länsireunassa sijaitsevaan jyrkkään luiskaan sijoitetaan luonnonkivinen tukimuuri kadun ja tontin välisen korkeuseron tasaamiseksi. Tukimuurin yhteyteen sijoitetaan levähdyspenkkejä. Katusuunnitelmaluonnoksessa on esitetty säilytettävät/poistettavat katupuut ja uusien runkolukittavien pyörätelineiden sijainnit. Pyöräpysäköintipaikkojen lopulliset kappalemäärät tarkentuvat yksityiskohtaisessa toteutussuunnittelussa.

 

Esteettömyys                              Tulliportinkadun ylittävä suojatie on suunniteltu esteettömäksi.

                                                         

Kunnossapitoluokka                 Museokatu on kunnossapitoluokassa I.

 


 

Kustannukset ja aikataulu

                            

Museokadun kokonaiskustannusennuste on n. 600 000 € (alv. 0 %), jakautuen

·          katurakenteet n. 530 000 €

·          hulevesirakenteet n. 70 000 €

 

Kustannusarviot sisältävät kadun, katukalusteiden, huleveden ja valaistuksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Kadun rakentaminen aloitetaan tämän hetkisen tiedon mukaan keväällä 2019 alkaen Tulliportinkadun päästä. Tavoitteena on rakentaa vuonna 2019 kunnallisteknisen verkostot Kauppakadulle saakka ja pintakiveykset mahdollisuuksien mukaan Kirjastokadulle saakka. Loppuosa pintakiveyksistä on tarkoitus asentaa vuonna 2020.

 

 

Vaikutusten arviointi

                                                         

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen, koska kadun rakentaminen parantaa keskustan kevyen liikenteen verkostoa edistäen kävelyä ja pyöräilyä.

 

Yritysvaikutusten arviointi

 

Hankkeella on vähän vaikutuksia harvoille yrityksille, jonka vuoksi laajempia yritysvaikutuksia ei ole tarvetta arvioida.

 

Suunnittelusta tiedottaminen

 

Asukastilaisuutta ei ole kohteen osalta erikseen pidetty vaan katualueeseen rajautuville kiinteistöille lähetettiin syksyllä 2018 tiedote saneerauksesta.

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katusuunnitelman nähtävillä oloa varten.

 

 

Liitteet

6

8021/2018 Sijaintikartta Museokatu

 

7

8021/2018 KS Museokatu as ja poi

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mikko Niskanen

puh. +358 44 718 5336

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa