Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.10.2018/Pykälä 289

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 289

Asianro 8330/14.01.00.03/2018

 

 

Yrityspalvelun esitys BUSINESS CENTER-BC (Pohjois-Savon kasvun ja elinvoimaisuuden varmistaminen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöä kehittämällä) -kehittämishankkeen rahoituksesta (EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma)

 

 

Elinkeinojohtaja Jukka Tapio Pitkänen
Yrityspalvelu

 

                                                          Kuopion kaupungin yrityspalvelu esittää, että Kuopion kaupunki osallistuisi Business Center– kehittämishankkeeseen osatoteuttajana vuosina 2018-2021. Hankkeen päätoteuttaja on Savonia ammattikorkeakoulu Oy. Etelä-Savon ELY-keskus on tehnyt hankkeesta myönteisen rahoituspäätöksen 26.9.2018 vuosille 2018-2021. Hanke rahoitetaan Toimintalinjalta 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen, erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen.

 

Hankkeen kohderyhminä ovat:

-     Maakunnan yritykset (liiketoiminnan kehittäminen kytkeytymällä Savilahden innovaatioprosessiin ja toimijoihin, maakunnan TKIO-ympäristöjen palvelut).

-     Savilahden toimijat (oppilaitokset, tutkimuslaitokset, KYS, Kuopion kaupunki ja alueella toimivat yritykset

-     Savilahden oppilaitokset (Itä-Suomen yliopisto, Savonia, Savon ammatti- ja aikuisopisto)

-     Opiskelijat

-     Savilahden toimijoiden henkilökunta

 

Hankkeen päätavoitteet ovat:

1.        Savilahden alueen 6500 opiskelijaa ovat yrittäjyyden aktivointitoimien piirissä vuosittain ja heistä 500 opiskelee aktiivisesti yrittäjyyttä Savilahden oppilaitosten yhteisessä yrittäjyyden oppimisympäristössä.

2.       Tukea Pohjois-Savon ja Savilahden innovaatiotoimintaa niin, että innovaatioita tunnistetaan 50-100 kpl vuodessa.

3.       Tunnistettujen innovaatioiden kaupallistamista tuetaan yhteisellä innovaatioprosessilla siten, että vuodessa syntyy 20 uutta startupia tai lisensiointia.

4.       Savilahden innovaatiofoorumit toteutetaan kolme-neljä kertaa vuodessa.

5.       Maakunnan TKI-kotipesien ja Business Centerin välinen liiketoimintamalli on olemassa ja se mahdollistaa nykyistä tehokkaamman TKI-kotipesien palveluiden myynnin, käyttöasteen noston ja yrityshyödyn.

6.       Hankkeen jälkeen toiminta on vakiintunut organisaatioiden normaaliksi toiminnaksi.

 

Hankkeessa on viisi työpakettia:

1.       Savilahden oppilaitosten yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön rakentaminen

Yrittäjyyden oppimisympäristö kehitetään opiskelijoiden kansainvälisyyttä ja yritysyhteistyötä edistäväksi. Muun muassa Savonian yTiimi- ja yPolku-opintoja sekä Savonian ja Sakkyn NY Start Up -valmennusta toteutetaan englanniksi. Lisäksi UEF:n yrittäjyyden sivuainekokonaisuuden opiskelijat ja kansainväliset opiskelijat tekevät projekteja yhdessä englanniksi. Näin yritykset ja kv-opiskelijat tutustuvat toisiinsa ja saavat luotua uusia yhteistyömahdollisuuksia.

 

2.       Yhteinen, avoin innovaatioiden kaupallistamisprosessi, startup-yhteisö ja kiihdyttämöpalvelut

Työpaketin tavoite on aloittaa yrityskiihdyttämötoiminta ja käyttöönottaa kansainvälisen innovaatioprosessistandardin, ISO/TC 50501, mukainen Pohjois-Savon ja Savilahden toimijoiden yhteinen innovaatioiden kaupallistamisprosessi sekä suunnitella, resursoida ja käyttöönottaa näiden palvelut. Työpaketissa syntyy myös Savilahden startup-yhteisö sekä liiketoimintamalli, jolla Business Center voi palvella maakunnan TKI-kotipesiä näiden yritysrajapinnan hoitamisessa. Lisäksi tehdään benchmarking-vertailua ja -analysointia muihin vastaaviin toimintamuotoihin. Tässä hankkeessa tavoitteena on startup-yhteisön synnyttäminen ja vakiinnuttaminen.

 

3.       Pohjois-Savon innovaatiofoorumeiden toiminnan käynnistäminen

Tämän työpaketin keskeisin tehtävä on vakiinnuttaa Pohjois-Savoon säännölliset innovaatiofoorumit. Foorumit ovat avoimeen innovaatiotoimintaan ja luottamukseen perustuva uusien, innovatiivisten ideoiden etsintä- ja synnyttämistapahtumia, jotka järjestetään 3-4 kertaa vuodessa. Foorumit ovat ns. strategisia ekosysteemipalveluita, jotka mahdollistavat eri osaamisten törmäyttämisen ja sitä kautta uusien, tulevaisuuden kaupallistettavien innovaatioiden tunnistamisen ja jatkokehittämisen. Foorumit rakentuvat korkean osaamisen varaan, yhdistelevät tietoperustasta uusia mahdollisuuksia ja etsivät yrittäjämäisesti tietoperustasta uusia innovaatio- ja kehittämismahdollisuuksia. Yritykset integroituvat foorumeihin. Foorumit teemoitellaan YK:n Kestävän kehityksen ohjelman Agenda 2030 mukaisesti.

 

4.       Maakunnan yrittäjyyskasvatusstrategia

Työpaketin tavoite on kehittää maakunnan kaikki kouluasteet kattava yrittäjyyskasvatusstrategia kirkastamaan tavoitteita, helpottamaan yhteistyötä ja karsimaan mahdollisia päällekkäisyyksiä. Työpaketissa osallistetaan eri kouluasteiden toimijoita strategian laatimisprosessiin strategian jalkauttamisen varmistamiseksi.

 

5.       Hallinto.

 

Hankkeen pysyviksi tuloksiksi tavoitellaan maakunnan ja Savilahden toimijoiden yhteistä, avointa ja pysyvää innovaatioprosessia ja yrityskiihdyttämöä, joka tuottaa nykyistä merkittävästi enemmän uusia, kaupallistettuja

innovaatioita joko startupien tai lisensiointien muodossa. Kaupallistamistyö yhdistää yrittäjyyden opetuksen ja kehittämisen Savilahdessa tutkijoiden ja muiden kehittäjien sekä alueen yritysten innovaatio- ja tuotekehitystoimintaan. Business Center tukee maakunnan TKI-kotipesiä niiden palveluiden myynnissä yrityksille. Startup-yhteisö ja kiihdyttämöpalvelut tehostavat toimintaa ja luovat alueelle uutta, myönteisempää asenneilmapiiriä yrittäjyyttä ja innovaatioiden kaupallistamista kohtaan. Kaikki tämä perustuu hankkeessa laadittavaan maakunnan yrittäjyyskasvatusstrategiaan. Vaikuttavuus toteutuu maakunnan elinvoimaisuutena ja sen yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kilpailukykynä ja kasvuna. Vaikuttavuus toteutuu myös yleisenä yrittäjä- ja yrittäjyysmyönteisyyden vahvistumisena maakunnassa.

 

                                                          Hankkeen toteutusaika on 1.9.2018-31.3.2021 Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2.066.348 euroa. Hankkeen rahoitussuunnitelman mukaan 70 % tulee Pohjois-Savon liiton kautta ESR- ja valtion rahoituksena, kuntien rahoitus (tuensaajien omarahoitus / Sakky, Navitas, Kuopion kaupunki) on 10,42 %, kuntien rahoitus (ulkopuolinen rahoitus / Ylä-Savo) 0,59 % ja tuensaajan omarahoitus (Savonia ja UEF) 18,99 %.

                                                          Kuopion kaupungin osahankkeen kustannukset ovat 213.993 euroa. Rahoitussuunnitelman mukaan 149.794 euroa (70%)  tulee ESR- ja valtion rahoituksena, 64.199 euroa (30%) on Kuopion kaupungin omarahoitusta. Hankkeen kustannukset jakaantuvat seuraavasti: 27.612 euroa vuodelle 2018, 82.836 euroa vuodelle 2019, 82.836 euroa vuodelle 2020 ja 20.709 euroa vuodelle 2021.

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen.

 

 

Esitys                                              Esitän, että Kuopion kaupunki varautuu osallistumaan vuosina 2018-2021 Business Center –hankkeeseen. Yrityspalveluun palkataan hankkeeseen vastuuhenkilö. Yrityspalvelun Savilahdessa oleva henkilökunta toimii kiinteässä yhteistyössä Business Center –hankkeen kanssa.

                                                          Kuopion kaupungin rahoitus hankkeelle maksetaan elinvoimapalveluiden palvelualueen elinkeinopoliittisille hankkeille varatusta määrärahasta. Kuopion kaupungin osalta laskut hyväksyy elinkeinojohtaja. Kuopion kaupunki varaa itselleen mahdollisuuden vetäytyä hankkeen toteutusvastuusta, mikäli hanke ei etene suunnitelmien mukaan.

 

                                                          ESR-projektihakemus, Etelä-Savon ELY:n päätös ja hankesuunnitelma ovat asiakirjoissa.

 

 

 

Liitteet

2

8330/2018 Bc EURA hankepäätös

 

3

8330/20181 BC hankesuunnitelma EURA 2014 - 2020 hakemus

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anna-Liisa Martikainen

puh. +358 44 718 4903

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että jäsen Harri Auvinen poistui kokouksesta esteellisenä (palvelussuhdejäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän

päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa