Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.12.2018/Pykälä 365

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 365

Asianro 10164/02.05.04/2018

 

 

Pitkäaikaisen lainan ottaminen vuonna 2019

 

 

                                                          Hallintosäännön 8. luvun 79 § mukaan kaupunginhallitus päättää lainan ottamisesta ja lainan antamisesta noudattaen valtuuston hyväksymiä periaatteita. Kaupunginhallitus voi siirtää lainan ottamiseen ja antamiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.

 

Vuoden 2018 lopussa kaupungin lainakannaksi on ennustettu 358 miljoonaa euroa eli noin 3.000 euroa asukasta kohden. Ennuste tarkentuu vielä loppuvuodesta ja on mahdollista, että lopullinen lainakanta on arvioitua pienempi.

 

Kuopion kaupungin vuoden 2019 talousarviossa on varauduttu ottamaan lainaa enintään 105 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin on varattu 57 miljoonaa euroa. Näin ollen vuoden 2019 aikana kaupungin lainakanta nousee noin 421 miljoonaan euroon. Lainamäärä olisi tällöin noin 3.500 euroa asukasta kohden.

 

Hallintosäännön 5. luvun 32 § 19. kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää pitkäaikaisten lainojen ottamisesta ja lainojen antamisesta valtuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättämissä rajoissa, päättää lainaehdoista ja niiden muuttamisesta sekä päättää lainojen korko- ja valuuttariskien hallintaan käytettävistä suojaustoimenpiteistä. Kaupunginhallitus on 5.11.2018 § 304 hyväksynyt rahoitusriskien hallintapolitiikan, joka tulee voimaan 1.1.2019.

 

 

Vaikutusten arviointi                Esitys on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus päättää:

- ottaa pitkäaikaista lainaa yhteensä enintään 105 miljoonaa euroa, joka määrä nostetaan vuoden 2019 aikana vaiheittain maksuvalmiuden sitä edellyttäessä,


- valtuuttaa talousjohtajan kilpailutusten jälkeen päättämään rahoitusten nostosta sekä sopimaan tarkemmat lainaehdot ja nostoajankohdat rahoituslaitosten kanssa,


- valtuuttaa talousjohtajan tekemään rahoituslaitosten kanssa solmittujen johdannaisyleissopimusten puitteissa yksittäisiä johdannaissopimuksia kaupungin lainoille ja leasingrahoitukselle rahoitusriskien hallintapolitiikassa kuvattujen periaatteiden mukaisesti,


- todeta, että hallintosäännön 155 § mukaan talousjohtaja allekirjoittaa päätökset, sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat päättämissään asioissa.

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Pietikäinen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa