Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.12.2018/Pykälä 369

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 369

Asianro 7835/02.05.02.00/2017

 

 

Pohjois-Savon pääomasijoitusrahaston perustaminen / North Savo Startup Fund

 

 

Elinkeinojohtaja Jukka Tapio Pitkänen
Yrityspalvelu

                                                         

Pohjois-Savoon perustettavan uuden pääomasijoitusrahaston taustalla ovat Kuopion, Iisalmen ja Varkauden kaupungit sekä yksityiset sijoittajatahot. Rahastoon on tarkoitus hakea myös merkittävä avustus Pohjois-Savon ELY –keskukselta. Valmistelutyö rahaston perustamiseksi on edennyt myönteisesti. Työ- ja elinkeinoministeriön sekä ELY –keskuksen avustuspäätösten eteenpäin viemiseksi tarvitaan perustajakaupunkien päätökset rahastoon sitoutumisesta.

Kuopion kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.10.2017 § 150 päättänyt Pohjois-Savon pääomarahaston perustaminen –hankkeen suunnitelman ja rahoitushakemuksen jättämistä rahoittajille. Lopullinen päätös pääomasijoitusrahastoon sitoutumisesta tehdään selvitysvaiheen tulosten perusteella.

Rahaston perustamisvaiheen selvityksissä on kartoitettu pääomasijoitustoiminnan tilannetta Pohjois-Savossa ja selvitetty uuden pääomasijoitusrahaston perustamisen edellytyksiä ja sen reunaehtoja.  Tehdyt selvitykset: Rahaston esiselvitys, 2016, Rahaston tarveselvitys, 2017 ja Pääomasijoittaminen Pohjois-Savossa, ex-ante -arviointi, 2018.  Nämä selvitykset on tehty yhteistyössä ELY-keskuksen, Kys Invest Oy:n, Finnveran ja Kuopion kaupungin toimesta.

Selvitysten perusteella voidaan todeta, että Pohjois-Savossa on selkeä tarve aikaisen vaiheen sijoituksia tekevälle rahastolle. Uusi rahasto täydentää olemassa olevaa pääomasijoitusmarkkinaa.

Rahaston tavoitteita ovat talousalueen elinvoimaisuuden kasvattaminen, uusien yritysten syntyminen, yritysten kasvun tukeminen ja myönteinen työpaikkakehitys Itä-Suomessa sekä kohdeyhtiöiden arvonnousun kautta tapahtuva tuoton saaminen sijoitetulle pääomalle. Rahaston tavoitteena on myös yksityisen pääoman aktivointi rahaston kanssa samoihin sijoituskohteisiin. Rahaston toiminnalla nopeutetaan ja vahvistetaan kohdeyhtiöiden markkinoille menoa, turvataan kohdeyhtiöiden rahoituksen satavuutta ja nopeutetaan niiden kasvua.

Sijoitukset tehdään ensisijaisesti terveys- ja hyvinvointi-, cleantech-, ICT- ja teknologiateollisuuden kasvuyrityksiin pohjautuen Itä-Suomen talousalueen koulutus- ja osaamisaloihin.

Rahaston koko tulisi olemaan n. 10 milj. euroa. Tämänkokoisen rahaston on mahdollista  osallistua myös sijoituskohteiden jatkorahoitukseen.


Pääomasijoitusrahaston rakenne suunnitelmien mukaan olisi seuraava:
•     Kuopion kaupunki                      1,2 milj.€
•     Iisalmen kaupunki                      0,5 milj.€
•     Varkauden kaupunki                0,5 milj.€
•     ELY-keskus (avustus)                4,9 milj.€
•     Yksityiset sijoittajat                   2,5 milj.€
•     Hallinnointiyhtiö                         0,4 milj.€

Rahaston perustamisen jälkeen rahastoon voidaan kutsua mukaan myös muita julkisia ja yksityisiä toimijoita. Rahaston toiminta-aika on arviolta kymmenen vuotta.

Kaupunkien rahoitusosuudet jakautuvat useammalle vuodelle, aina sitä mukaa, kun rahastoa hallinnoiva hallinnointiyhtiö löytää sijoitusstrategiaan sopivia sijoituskohteita. Kuopion kaupungin osalta on arvioitu, että vuoden 2019 osuus tulisi olemaan n. 0,5 milj. euroa. Loppuosuus kaupungin sitoutumisesta jakautuisi vuosien 2020 – 2023 välisenä aikana. Näiden vuosien osalta kaupungin tulee varautua rahoitusosuuksiin talousarviossaan.
       

 

Vaikutusten arviointi                Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen.

 

 

Esitys                                              Esitän, että Kuopion kaupunki sitoutuu osallistumaan Pohjois-Savon pääomasijoitusrahaston toimintaan enintään 1,2 milj. euron osuudella 10 milj. euron rahastosta ja enintään12 –prosenttia perustettavan rahaston koosta. Kaupungin osuus v.2019 osalta on arviolta 0,5 milj. €, joka varataan vuoden 2019 investointeihin, kohtaan osakkeet ja osuudet. Vuosien 2020 – 2023 osuudet tarkentuvat vuosittain ja huomioidaan talousarviovalmisteluissa.   Mikäli ELY –keskuksen avustusosuus jää saamatta tai oleellisesti muuttuu, Kuopion kaupunki pidättää itselleen oikeuden vetäytyä rahastosta.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jukka Tapio Pitkänen

puh. +358 44 718 2085

Anna-Liisa Martikainen

puh. +358 44 718 4903

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että jäsen Harri Auvinen poistui kokouksesta esteellisenä (palvelussuhdejäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa