Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.01.2019/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 8

Asianro 7/00.02.01/2019

 

 

Kh:n tiedonantoja

 

 

 

                                                          Kh:lle saapuneet kirjeet yms.:

 

4306/2016                                     Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään 17.12.2018 (OKM/85/621/2017) myöntänyt valtionavustusta 190 000,00 € Kuopion kaupungin museon peruskorjaukseen ja laajennukseen. Jälj. hyvinvoinnin edistämisen palvelualue ja talous- ja omistajaohjaus.

 

506/2017                                        Pöytäkirjajäljennös paikallisneuvottelusta 3.12.2018 säännöllistä yötyötä tekevän hoitohenkilöstön työvuoron pituudesta jaksotyössä perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueella/paikallisen työehtosopimuksen jatkaminen ajalle 1.1.2019-31.12.2020.

 

2172/2018                                     Pöytäkirjanote Tuusniemen kunnanvaltuuston päätöksestä 17.12.2018 § 53: Tuusniemen kunnan henkilöstön työterveyshuoltopalvelujen hankkiminen 1.1.2019 alkaen.

 

4665/2018                                     Pohjois-Savon liiton maakuntajohtajan viranhaltijapäätös 14.12.2018: Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa (KieRe) –hankkeen 2. vaiheen rahoitus. Jälj. ympäristöpalvelut ja strategiajohtaja.

 

5617/2017                                     Pöytäkirjajäljennös paikallisneuvottelusta 3.12.2018/paikallisen virka- ja työehtosopimuksen jatkaminen ajalle 1.1.2019-31.12.2020 rasituskoejonojen purkamisesta Harjulan sairaalassa hoitohenkilökunnan osalta.

 

5377/2018                                     Pöytäkirjajäljennös paikallisneuvottelusta 3.12.2018 hälytysrahan maksamista koskevien paikallisten virka- ja työehtosopimusten päivittäminen 1.1.2019 alkaen sekä paikallinen virka- ja työehtosopimus hälytysrahan maksamisesta.

 

7/2019-2                                        Savon koulutuskuntayhtymän hallituksen kokouksen pöytäkirja 14.12.2018.

 

7/2019-3                                        Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 19.12.2018.

 

7/2019-4                                        Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston
pöytäkirja 3/10.12.2018

 

7/2019-5                                        Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servican johtokunnan kokouksen pöytäkirja 11/20.12.2018.

 

7/2019-6                                        Purkamisaikomusilmoitus, joka koskee tonttia Paasikoskentie 3

(174-401-14-249).

 

7/2019-7                                        Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja 28.11.2018.

 

10550/2018                                   Pöytäkirjajäljennös paikallisneuvottelusta 11.12.2018 Kuopion kaupungin JHL ry:n luottamusmiesten lukumäärästä ja luottamusmiesajankäytöstä 1.1.2019-31.3.2020.

 

10755/2018                                   Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan ilmoitus lomituskustannusten ja lomituksen hallintokustannusten ennakoiden määrästä vuodelle 2019. Jälj. lomituspalvelujohtaja sekä talous- ja omistajaohjaus.

 

61/2019                                          Apulaiskaupunginjohtaja Kyllönen on hyväksynyt seuraavan täyttölupaesityksen:

-          kaupunkisuunnittelupalvelut / strateginen maankäyttö / projektisuunnittelija.

 

197/2019                                        Kaupungin ja tytäryhteisöjen laaja hallinnonvastuuvakuutus on uusittu vuodelle 2019.

 

223/2019                                        Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 7.1.2019 (POSELY/1918/2018): Kiintiöpakolaisten kuntapaikat Pohjois-Savossa vuonna 2019. Jälj. perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue sekä maahanmuuttokoordinaattori.

 

268/2019                                        Valtiovarainministeriön päätös 28.12.2018 (VM/2545/02.02.06.00/2018 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2019. Jälj. perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue sekä talous- ja omistajaohjaus.

 

272/2019                                        Valtiovarainministeriön päätös 28.12.2018 (VM/2546/02.02.06.00/2018) kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2019. Jälj. kasvun ja oppimisen palvelualue sekä talous- ja omistajaohjaus.

 

290/2019                                        Työ- ja elinkeinoministeriö on päätöksellään 21.12.2018 (TEM002:00/2019, TEM/2441/00.04.04/2018) asettanut selvitysmiehen selvittämään Helsinki-Kajaani –junayhteyksien vaikutuksia pääasiassa Kainuun ja Pohjois-Savon sekä niiden lähialueiden elinvoiman ja matkailun kehittämiseen.

Selvitysmiehen työn tueksi on asetettu työryhmä, jonka jäseneksi on nimetty kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen (varalla apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen).

 

                                                          Seuraavien kokousten pöytäkirjat:

-          hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 19.12.2018,

-          kasvun ja oppimisen lautakunta 18.12.2018,

-          kaupunginjohtajan päätöskokous 5.12.2018,

-          Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 13.12.2018,

-          Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 14.11.2018 ja 19.12.2018,

-          ympäristö- ja rakennuslautakunta 13.12.2018 ja 13.12.2018 (S).

 

Seuraavat elinvoima- ja konsernipalvelujen viranhaltijoiden päätökset ajalta 10.12.2018-6.1.2019:

 

 

Asiakirjan nro

Päätöksentekijä

§ / vuosi

Päätöspvm

Otsikko

147/2019-1

Apulaiskaupunginjohtaja hep ja kop

1 § / 2019

4.1.2019

Kuopion Taidepalvelujen tilojen vuokraaminen ravintolapalveluiden järjestämiseksi

10394/2018-1

Apulaiskaupunginjohtaja hep ja kop

41 § / 2018

12.12.2018

Kannustuslisän maksaminen/

298/2018-12

Apulaiskaupunginjohtaja hep ja kop

37 § / 2018

10.12.2018

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden täyttöluvat 4.12.2018

10746/2018-1

Apulaiskaupunginjohtaja ptp

4 § / 2018

31.12.2018

Tableau –raportointivälineen hankinta perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueelle

10443/2018-2

Apulaiskaupunginjohtaja ptp

30 § / 2018

14.12.2018

Myönnetyn kertapalkkion maksaminen /

389/2018-29

Apulaiskaupunginjohtaja ptp

29 § / 2018

13.12.2018

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden täyttöluvat vuonna 2018 / Johtoryhmä 4.12.2018

10693/2018-1

Apulaiskaupunginjohtaja kyp

1 § / 2018

21.12.2018

Hankintapäätös mainostoimistotyöstä Kuopion kaupungin puitetoimittajalta

10638/2018-1

Elinkeinojohtaja

17 § / 2018

20.12.2018

Avustuksen myöntäminen Puijon kehittämisyhdistys ry:lle Puijon tornin lipunmyynnin käynnistämiseen liittyviin kustannuksiin

9679/2018-1

Elinkeinojohtaja

16 § / 2018

17.12.2018

Lakimiespalvelujen hankinta pääomarahastoa varten

9158/2018-2

Hallintojohtaja

38 § / 2018

2.1.2019

Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus / Marttajärjestö 120 vuotta / valtakunnallinen marttailta 31.1.2019

6917/2018-2

Henkilöstöjohtaja

350 § / 2018

17.12.2018

Tehtävän vaativuustason ja tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen / ohjaajat

5573/2018-39

Henkilöstöjohtaja

349 § / 2018

17.12.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen / lähihoitaja

5573/2018-38

Henkilöstöjohtaja

348 § / 2018

17.12.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen / sairaanhoitaja

10479/2018-2

Henkilöstöjohtaja

347 § / 2018

17.12.2018

Kriisiryhmän vastuuhenkilölle maksettavan lisävastuupalkkion korottaminen / osastonhoitaja, ma. palvelupäällikkö

10052/2018-2

Henkilöstöjohtaja

346 § / 2018

17.12.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / aikuissosiaalityön palvelujen tiimivastaavat

5573/2018-37

Henkilöstöjohtaja

342 § / 2018

15.12.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

10479/2018-1

Henkilöstöjohtaja

343 § / 2018

15.12.2018

Kriisiryhmän jäsenille maksettavan lisävastuupalkkion korottaminen

9617/2018-2

Henkilöstöjohtaja

344 § / 2018

15.12.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / terveyskeskuslääkäri

10429/2018-2

Henkilöstöjohtaja

345 § / 2018

15.12.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korotus (lisävastuupalkkio) / palveluesimies

5573/2018-36

Henkilöstöjohtaja

341 § / 2018

15.12.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

5573/2018-35

Henkilöstöjohtaja

340 § / 2018

15.12.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

5573/2018-34

Henkilöstöjohtaja

339 § / 2018

15.12.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

5573/2018-33

Henkilöstöjohtaja

338 § / 2018

15.12.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

5573/2018-32

Henkilöstöjohtaja

336 § / 2018

15.12.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen / sairaanhoitaja

5573/2018-31

Henkilöstöjohtaja

334 § / 2018

15.12.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

10412/2018-2

Henkilöstöjohtaja

333 § / 2018

13.12.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / sairaanhoitaja

5573/2018-30

Henkilöstöjohtaja

335 § / 2018

11.12.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

5573/2018-29

Henkilöstöjohtaja

331 § / 2018

10.12.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen / lähihoitaja

5573/2018-28

Henkilöstöjohtaja

337 § / 2018

10.12.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen / terveyskeskusavustaja

10057/2018-2

Henkilöstöjohtaja

330 § / 2018

10.12.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / rekrytointisihteerit

10059/2018-2

Henkilöstöjohtaja

329 § / 2018

10.12.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / varahenkilöstön palveluesimies

10060/2018-2

Henkilöstöjohtaja

328 § / 2018

10.12.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / psykologi

10072/2018-1

Henkilöstöjohtaja

327 § / 2018

10.12.2018

Kriisiryhmän jäsenelle maksettava lisävastuupalkkio / ohjaaja

10423/2018-2

Kaupunginjohtaja

8 § / 2018

17.12.2018

Yrityspalvelun esitys (Biomassaperäisten aromiaineiden ja hyötykemikaalien käytettävyysarviointi ja testaus – Biomahti) -kehityshankkeen rahoituksesta  (EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma)

9392/2018-2

Kaupunginjohtaja

7 § / 2018

18.12.2018

Yrityspalvelun esitys Pro Yritys -hankkeen rahoituksesta  (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020)

10391/2018-1

Kaupunginjohtaja

15 § / 2018

13.12.2018

Kertapalkkion maksaminen/

8661/2018-1

Kaupunginjohtaja

14 § / 2018

14.12.2018

Päätös talousjohtajan virkaan siirtämiseksi

10586/2018-1

Kiinteistötekninen asiantuntija

6 § / 2018

19.12.2018

Näyttämömekaniikan ja ohjausjärjestelmien huollon- ja  ylläpidon hankinta

10203/2018-1

Kiinteistötekninen asiantuntija

2 § / 2018

11.12.2018

Toimitilan vuokraus Kuopion Elämyspalvelut Oy:lle

10141/2018-1

Kiinteistötekninen asiantuntija

5 § / 2018

10.12.2018

Energianhallintaohjelmiston hankinta

7625/2018-3

Lakimies

2 § / 2019

4.1.2019

Vahingonkorvaushakemus/ kengän repeytyminen

9331/2018-6

Lakimies

1 § / 2019

3.1.2019

Vahingonkorvaushakemus / auton renkaan rikkoutuminen

7284/2018-4

Lakimies

62 § / 2018

20.12.2018

Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen

7542/2018-5

Lakimies

61 § / 2018

19.12.2018

Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen

11/2019-2

Lomituspalvelujohtaja

2 § / 2019

2.1.2019

Vahingonkorvaushakemus rikkoontuneesta viljaruuvista

10178/2018-2

Lomituspalvelujohtaja

1 § / 2019

2.1.2019

Vahingonkorvaushakemus rikkoontuneesta maitoputkesta

10635/2018-1

Rakennuttajapäällikkö

11 § / 2018

27.12.2018

Lippumäen jalkapallokentän tekonurmen siirto ja uusiminen, urakoitsijan valinta

10529/2018-1

Rakennuttajapäällikkö

10 § / 2018

17.12.2018

Kuopion kauppahallin jäähdytyksen sähköurakoitsijan valinta

10186/2018-1

Rakennuttajapäällikkö

9 § / 2018

11.12.2018

Kuopion Lyseon lukion kattomaalaus urakoitsijan valinta

10202/2018-1

Strategiajohtaja

4 § / 2018

13.12.2018

Rekrytointimainoskampanjan toteuttaminen Future Savo -hankkeelle

10716/2018-2

Tilapäällikkö

1 § / 2018

27.12.2018

Puijon tornin vuokraus

10242/2018-1

Toimitilajohtaja

22 § / 2018

12.12.2018

Määräaikainen henkilökohtainen lisä, rakennusterveysasiantuntija

40/2019-1

Työllisyyspalvelujohtaja

4 § / 2019

2.1.2019

Palveluntuottajan hyväksyminen, Etsitään työ -palvelu / KK Valmennuskeskus Oy

35/2019-1

Työllisyyspalvelujohtaja

3 § / 2019

2.1.2019

Palveluntuottajan hyväksyminen, hygieniapassikorttikoulutus/ Anakom Ky

18/2019-1

Työllisyyspalvelujohtaja

2 § / 2019

2.1.2019

Palveluntuottajan hyväksyminen, työkortit/Peltaco Oy

8/2019-1

Työllisyyspalvelujohtaja

1 § / 2019

2.1.2019

Palveluntuottajan hyväksyminen, työkortit/Anakom Ky

10560/2018-1

Työllisyyspalvelujohtaja

45 § / 2018

18.12.2018

Palveluntuottajan hyväksyminen, työkortit / Traffica Oy

10554/2018-1

Työllisyyspalvelujohtaja

44 § / 2018

18.12.2018

Palveluntuottajan hyväksyminen, korttikoulutukset / Alertum Oy

10543/2018-2

Työllisyyspalvelujohtaja

42 § / 2018

17.12.2018

Palveluntuottajaksi hyväksyminen/ Tienpolvi ky

10417/2018-1

Työllisyyspalvelujohtaja

40 § / 2018

13.12.2018

Hankintapäätös Hankintasampo / dynaamisen hankinnan toiminnallisuuksiin perustuva versio

10436/2018-2

va. tietohallintojohtaja -

1 § / 2018

17.12.2018

Kuntarekry-palvelun laajennus Intro-perehdytystyökalulla

2457/2018-48

va. tietohallintojohtaja

1 § / 2019

3.1.2019

IoT-arkkitehtuurin selvitystyö Istekki Oy

2457/2018-47

va. tietohallintojohtaja

2 § / 2019

3.1.2019

ARC-ohjelmiston käyttöoikeussopimus

2457/2018-40

va. tietohallintojohtaja

37 § / 2018

18.12.2018

Kuopion kaupungin Palautepalvelun siirto

2457/2018-39

va. tietohallintojohtaja

36 § / 2018

18.12.2018

Kuopion kansalaisopiston hallinnon atk-luokan AV-hankinta

2457/2018-38

va. tietohallintojohtaja

35 § / 2018

18.12.2018

Kuopion varhaiskasvatuspalvelut – Effica LPH säilytys ja poisto (Arkistointi) -toiminnallisuuden hankinta

10472/2018-2

va. tietohallintojohtaja

1 § / 2018

14.12.2018

Kuopion kaupungin tietoturvapoikkeamien käsittelemisen organisointi työryhmiksi ja työryhmien jäsenten tehtävät ja vastuut

2457/2018-29

va.tietohallintojohtaja

34 § / 2018

13.12.2018

Sisäverkon palvelujen tietoturvatarkastus

2457/2018-27

va. tietohallintojohtaja

33 § / 2018

12.12.2018

Työsuojelujärjestelmän WPro hankinta Awanic Oy:stä

2457/2018-26

va. tietohallintojohtaja

31 § / 2018

10.12.2018

Break Pro -taukoliikuntaohjelman hankinta Ergo Pro Oy:ltä

10587/2018-1

Viestintä- ja hallintopalvelupäällikkö

1 § / 2018

20.12.2018

Monitoimilaitteiden leasingsopimukset, Kuopion Tilakeskus

 

                            

 

 

 

Viiteaineisto

2

298/2018 Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden täyttöluvat 4.12.2018

 

3

389/2018 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden täyttöluvat 4.12.2018

 

                                                         

 

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa