Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 23.01.2019/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 5

Asianro 318/02.02.02/2019

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2019

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

 

                                                          Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 10.12.2018 vuoden 2019 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 – 2022.

 

Valtuuston päättämä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio vuodelle 2019:

 

 

TP

2017

1 000 €

TA

2018

1 000 €

TPE

2018

1 000 €

TA

2019

1 000 €

Muutos-%

Tpe18-Ta2019

Toimintatulot

9 580

8 989

9 166

9 404

2,6 %

Toimintakulut

-45 116

-45 753

-46 172

-47 476

2,8 %

Toimintakate

-35 535

-36 764

-37 005

-38 072

2,9 %

 

                                                          Käyttötalousosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Palvelualue voi talousarvio-vuoden aikana tehdä muutoksia talousarvioonsa lautakunnan päätöksellä, kun toimintakate ei muutu. On kuitenkin syytä harkita, milloin muutokset ovat välttämättömiä ja olennaisia. Muutokset toteutetaan järjestelmään vain osavuosikatsauksen laadinnan yhteydessä 30.4. ja 31.8. jälkeen. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

 

Lautakuntien ja palvelualueiden johtoryhmien tulee seurata säännöllisesti talousarvion toteutumista ja ryhtyä välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin tilanteen niin vaatiessa.

 

Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain. Kuukausiraporttiin sisältyvät palvelualueiden arviot koko vuoden toteutumiseen liittyvistä talouden ja toiminnan riskeistä. Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kolme kertaa vuodessa, osavuosikatsaukset huhti- ja elokuun toteutumatilanteen tietojen pohjalta. Kolmas raportti on tilinpäätös ja kattaa koko vuoden.

 

Lähtökohtaisesti talouden poikkeamiin eli tuloarvioiden alittumiseen tai menomäärärahojen ylittymiseen on löydettävä kate palvelualueen sisältä määrärahoja uudelleen kohdentamalla. Mikäli ratkaisua ei löydy, tehdään esitys valtuustolle toiminta-katteen muuttamisesta. Muutosesityksessä on perusteltava, mitä vaikutuksia muutoksella on toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Palvelualueen toimintakatetta muuttavat talousarvioesitykset viedään keskitetysti valtuuston käsittelyyn.

 

 

 

 

 

 

Vuoden 2019 investoinnit:

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen investoinnit:

Kustannus-

arvio

TA 2019

1 000 €

Lähiliikuntapaikat

 

-150

Liikuntapaikat

 

-4 200

Kalustohankinnat

 

-931

Muut aineelliset hyödykkeet, taidemuseon taidehankinnat

 

-50

Tilakeskuksen talonrakennus:

 

 

Savilahden liikunta ja tapahtumakeskus

-23 900

-5 200

Kuopion museon peruskorjaus ja laajennus 

(tulot 815 t€)

-15 000

-10 400

Pääkirjaston korjaus- ja muutos

-1 140

-680

Maaningan nuoriso- ja liikuntatalo

-3 700

-2 500

Lippumäen uusi ylipainehalli ja huoltorakennus

-3 700

-3 450

Lippumäen jäähallin muutos sisäliikuntatilaksi ja peruskorjaus (tulot 800 t€)

-3 400

 -400

Keskuskentän uusi Areena *)

-724

-250

Savilahden liikunta ja tapahtumakeskus

-15 000

-600

Väestönsuojien peruskorjaukset

-2 800

-200

 

*) Suunnittelumääräraha 600 000 euroa voidaan ottaa käyttöön kaupunginhallituksen hyväksyttyä esisopimuksen operaattorin/vuokralaisen kanssa. Vuokrasopimuksessa tulee soveltaa samaa vuokranmääräytymisperiaatetta kuin Jäähallin osalta.

 

Liitteenä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2019.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Liitteet

7

318/2019 Käyttösuunnitelma 2019

 

                                                          Valmistelija                                                           

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

 

1.       Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelman, jossa toimintakatteet jakautuvat palveluprosesseittain seuraavasti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KS-2019

Toimintakate

  Kirjastopalvelut

  Museokeskus

  Liikuntapaikkapalvelut

  Kansalaistoiminnan palvelut

  Kansalaisopisto

  Kaupunginteatteri

  Musiikkikeskus

  Tukipalvelut

-5 897 588

-3 217 610

-10 784 479

-5 776 673

-3 288 538

-4 828 562

-3 958 548

-320 476

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue yhteensä

-38 072 474

 

Kaupunginteatterin ja musiikkikeskuksen osalta käynnistyy kolmivuotisbudjetointi vuosille 2019-2021.

 

2. Lautakunta oikeuttaa palvelualuejohtajan päättämään kalustoinvestointimäärärahan (-931 000 €) yksityiskohtaisemmasta käyttötarkoituksesta ja jaosta avain- ja palveluprosesseille, sekä oikeuttaa museokeskuksen päällikön (tai hänen poissa ollessaan taidemuseon museonjohtajan tehtävien osalta sijaisena toimivan taidemuseon intendentin) päättämään taidehankintamäärärahasta (-50 000 €). Hankintavaltuudet on määritelty toimintasäännössä ja hankinnoissa noudatetaan hankintaohjeita.

 

Yhdyskuntarakentamisen osalta hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy palvelualueiden johtosäännön mukaan toteuttamisohjelmat. Investointien toteuttamisesta vastaa kaupunkiympäristön palvelualue. Liikuntapaikat ja lähiliikuntapaikat suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä katujen, puistojen, yleisten alueiden, vesijohtojen ja viemäreiden kanssa, joten osa kohteista on järkevää toteuttaa samanaikaisesti. Lautakunta hyväksyy yhdyskuntarakentamisen kohdeluettelon kohteet (ei euroja). Kohdeluettelo on vielä tässä vaiheessa suunnitelma, johon voi tulla muutoksia vuoden varrella, merkittävät muutokset tuodaan hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan käsittelyyn.

                                                                                      

3. Lautakunta oikeuttaa palvelualuejohtajan tekemään mahdollisia määrärahansiirto-ja avainprosessien välillä ja asiakkuusjohtajat palveluprosessien välillä.

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa