Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 06.02.2019/Pykälä 27

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 27

Asianro 1114/10.03.01.00/2018

 

 

Jalkakäytävä Taivaanpankontielle välillä Retkeilijäntie - Taivaanpankontie 10, katusuunnitelmaehdotuksen nähtäville asettaminen

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Kohde                                             Katusuunnitelma koskee Taivaanpankontietä välillä Retkeilijäntie – Taivaanpankontie 10. Nähtäville asetettava katu sijaitsee Puijonlaakson kaupunginosassa (12).

 

Lähtökohdat                                Taivaanpankontieltä puuttuu jalkakäytävä n. 100 m matkalta kadun länsireunalta, Retkeilijäntien risteyksen eteläpuolella olevan linja-autopysäkin ja Taivaanpankontie 10 F väliseltä alueelta. Korttelin 12-73 eli Taivaanpankotien 10 rakentumisen myötä on tullut ajankohtaiseksi toteuttaa puuttuva osuus jalkakäytävästä.

 

Alueen asemakaava on lainvoimainen. Jalkakäytävä sijoittuu asemakaavan mukaiselle katualueelle.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Taivaanpankontien ajorata säilyy nykyisellään.

 

Kadun itäreunalla on nykyinen yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä. Väylän reunakivi nostetaan ja väylä päällystetään uudelleen jalkakäytävän rakentamisen yhteydessä.

 

Jalkakäytävän leveydeksi on suunniteltu 2.5 m. Väylä erotetaan ajoradasta graniittisella reunakivellä. Jalkakäytävä kallistetaan ajoradalle päin.

 

Suunnitelmassa on esitetty Taivaanpankontielle uusi suojatie jalkakäytävältä jalankulku- ja pyöräilyväylälle Taivaanpankontie 10 F kohdalle.

 

Pintamateriaalit, valaistus ja kasvillisuus

 

Jalkakäytävä asfaltoidaan.

 

Katuviheralueelta joudutaan kaatamaan nykyisiä puita väylän ja tarvittavan luiskan takia. Uusi rakennettava luiska metsitetään.

 

Nykyinen katuvalaistus jää ennalleen.

 

Kunnossapitoluokka                 Taivaanpankontie, jalankulku- ja pyöräilyväylä ja jalkakäytävä ovat kunnossapitoluokassa I.

 

Kustannukset                              Kohteen kustannusarvio on noin 65 000 e. Arvio sisältää rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Aikataulu                                       Kohteelle on varattu vuoden 2019 investointiohjelmassa rahoitus.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi               

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen. Hanke parantaa joukkoliikenteen ja jalankulun olosuhteita.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

Lapsivaikutukset

 

Hankkeen lapsivaikutukset ovat positiiviset. Jalkakäytävän ja suojatien toteuttaminen parantaa alueen liikenneturvallisuutta.

 

Suunnittelusta tiedottaminen

 

Suunnittelun käynnistämisestä on tiedotettu Kuopio suunnittelee ja rakentaa 2018 julkaisussa.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katusuunnitelmaehdotuksen nähtävillä oloa varten.

 

 

Liitteet

34

1114/2018 Sijaintikartta Taivaanpankontie

 

35

1114/2018 KS Taivaanpankontie

 

                                                          Valmistelija                                                           

Paula Pakarinen

puh. +358 44 718 5422

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa