Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.02.2019/Pykälä 34

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

4 §

23.1.2019

 

§ 34

Asianro 377/12.04.01.00/2019

 

 

Lippumäen kalliosuojan muutos- ja korjaustöiden hankesuunnitelma

 

 

Päätöshistoria

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 23.1.2019 4 §

 

 

                                            Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

 

Lippumäen kalliosuojassa sijaitsevat jäähalli ja uimahalli valmistuivat 1990 –luvun puolivälissä ja ne ovat olleet käytössä noin 23 vuotta. Kalliosuoja toimii myös alueen väestönsuojana.

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen hallinnoimien jää- ja uimahallien, Kuopio-hallin, Studentian sekä väestönsuojien liikuntatilojen käyttöaste on erittäin korkea erityisesti sesonkiaikoina. Suuri osa kaupungin omistamista sisäliikuntatiloista sijaitsee koulujen yhteydessä, mutta nämä liikuntatilat palvelevat eri liikuntalajien tarvetta vain osittain. Useilla liikuntalajeilla on tarve saada sisäliikuntatiloista lisäharjoittelu- ja kilpailuolosuhteita vastaavat tilat erityisesti talvikuukausille. Lippumäen jäähallin muutoksella jääradasta sisäliikuntatilaksi voidaan vastata osittain eri liikuntaseurojen tilatarpeisiin sekä muun harrasteliikunnan tarpeisiin.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on hyväksynyt sisäliikuntatilasuunnitelman, joka sisältää muutostarpeiden kuvauksen ja Lippumäen kallioväestönsuojassa sijaitsevan jäähallin muutosesityksen sisäliikuntatilaksi osaltaan kokouksessaan 19.5.2015 § 42 ja kaupunginhallitus kokouksessaan 8.6.2015 § 37.

 

Uimahallipalveluiden säilyttäminen nykyisellään turvaa sen käyttöasteen positiivisen kehityksen, eikä tilallisiin tai toiminnallisiin muutoksiin ole tarvetta. Uimahallin osalta rakennustekninen peruskorjaustarve kohdistuu pääosin altaiden rakenteeseen. Uimahallin altaiden rungon korjaukset aiheuttavat myös allasosaston pintojen sekä pesutilojen korjaamistarpeen. Uimahalliosalla on myös sisäilman laatuun liittyviä korjaustarpeita, jotka liittyvät esim. rakenteiden tiiviyteen.

 

Hankkeen toiminnallinen sisältö

 

Tällä hetkellä salibandyn täysimittaiset kilpailuolosuhteet löytyvät ainoastaan Kuopio-hallista ja hallin salibandykenttä on salibandyn käytettävissä ainoastaan osittain johtuen Kuopio-hallin muiden lajien turnauskäytöstä sekä hallin tapahtumakäytöstä.

 

Lippumäen jääradan muutos sisäliikuntatilaksi mahdollistaa toisen täysimittaisen salibandykentän toteuttamisen lajin harrastus- ja kilpailukäyttöön. Muutos palvelee erityisesti eteläisen Kuopion harrastajien tarpeita.

 

Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus tulee mahdollistamaan jatkossa laajemmin salibandyn harrastustoiminnan kehittämisen ja vastaa lajivaatimusten mukaisten olosuhteiden tarpeisiin.  

 

Jäähallin muutos sisäliikuntatilaksi mahdollistaa lisäksi Kuopio-hallin talviharjoitteluolosuhteiden osittaisen uudelleentarkastelun mm. jalkapallon ja pesäpallon osalta. Muutos parantaa myös Lippumäen väestönsuojan läheisyydessä sijaitsevien koulujen liikuntamahdollisuuksia.

 

Sisäliikuntatilan yhteyteen tulee kuntosali, jonka toiminnat siirtyvät Lippumäen kalliosuojan 2. kerroksesta paremmin saavutettavaan paikkaan, joka on tiloiltaan nykyistä käytännöllisempi ja kulunvalvonnan osalta toimivampi. Nykyiset kuntosalitilat korjataan pienimuotoiseen liikuntaan yms. toimintaan soveltuviksi monitoimitiloiksi.

 

 

Investointikustannukset

 

Hankesuunnitelman mukaisessa laajuudessa tehtävän jäähallin muutostöiden investointikustannukset ovat tavoitehinta-arvion mukaan 1,55 milj. euroa (alv 0%).

 

Hankesuunnitelman mukaisessa laajuudessa tehtävän uimahallin korjaus- ja muutostöiden investointikustannukset ovat tavoitehinta-arvion mukaan 4,45 milj. euroa (alv 0%).

 

Kustannusarvio ei sisällä allaslaitetekniikan mahdollisia muutostarpeita, jotka selviävät vasta tarkemman suunnittelun yhteydessä.

 

Avustukset

 

Hanke sisältyy OKM:n liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan vuosille 2018-2021 29.11.2017 tehdyllä päätöksellä, jossa sille on kohdistettu 800.000 €:n määrärahavaraus vuodelle 2019. Hankkeeseen kohdistettu liikuntapaikkarakentamisen valtion avustus menetetään, jos hanke syystä tai toisesta raukeaa.

 

 

Käyttökustannukset

Vuokra- ja ylläpitokustannukset

 

Jäähallin korvaavan sisäliikuntatilan vuokrakustannus tulee olemaan n. 21,6€/m2/kk eli 43 793 €/kk. Pääomavuokrakustannusta tästä on 31 393€/kk ja ylläpitovuokra 12 400€/kk. Pääomavuokrassa on huomioitu nykyisiin tiloihin kohdistuva tasepoisto ja tuloutusvaatimus (4%).

 

Uimahallin vuokrakustannus tulee olemaan n. 29,8€/m2/kk eli 84 706 €/kk. Pääomavuokrakustannusta tästä on 44 272€/kk ja ylläpitovuokra 40 433€/kk. Pääomavuokrassa on huomioitu nykyisiin tiloihin kohdistuva tasepoisto ja tuloutusvaatimus (4%).

 

Toiminnalliset kustannukset

 

Hankkeella ei ole vaikutusta toiminnallisiin kustannuksiin.

 

Aikataulu  

 

Hankkeen tavoiteaikataulu on, että jäähallin muutosta sisäliikuntatilaksi koskevat valmistelevat rakennustyöt käynnistyvät vuoden 2019 loppupuolella. Jäähallin muutostyöt käynnistyvät keväällä 2020 ja uimahallin korjaus syksyllä 2020, kun keskustan uusi uimahalli otetaan käyttöön.

 

Tavoitteena on, että Lippumäen jäähallia ja uimahallia koskevat muutos- ja korjaustyöt valmistuvat keväällä 2021.

 

Hankesuunnittelutyöryhmän esitys

 

Hankesuunnittelutyöryhmä esittää, että hankesuunnitelmassa esitetyllä sisällöllä ja laajuudella toteutettavat Lippumäen kalliosuojan muutostyöt toteutetaan yhtenä kokonaisuutena. Perusteluina ovat tilojen käyttökatkosten ajallinen minimointi asiakasnäkökulma huomioiden, osakokonaisuuksien muutostöiden kytkeytyminen toisiinsa taloteknisten järjestelmien osalta ja investoinnin kokonaiskustannusten nousun välttäminen.

 

Vaikutusten arviointi         Liitteenä

 

Esitys                                Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman.

 

 

Liitteet

 

377/2019 Lippumäen kalliosuojan hankesuunnitelma 2018 liitteineen

 

 

377/2019 Vaikutusten arviointi

 

Viiteaineisto

 

377/2019 Sisäliikuntatilasuunnitelma ja Lippumäen jäähallin muutosselvitys

 

 

377/2019 Sisäliikuntatilasuunnitelma 2015

 

                                            Valmistelija                                          

Marko Antero Väätäinen

puh. +358 44 718 5686

Liisa Kaksonen

puh. +358 44 718 5201

Janne Hentunen

puh. +358 17 18 2502

Saku Kekäläinen

puh. +358 44 718 2515

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää osaltaan hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen ja esittää hankesuunnitelman edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle.

 

 

Päätös                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Liisa Kaksonen, Marko Väätäinen ja Saku Kekäläinen poistuivat kokouksesta klo 16.55 asian käsittelyn jälkeen.

 

 


 

 

 

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

 

 

Liitteet

1

377/2019 Lippumäen kalliosuojan hankesuunnitelma 2018 liitteineen

 

2

377/2019 Vaikutusten arviointi

 

3

377/2019 Sisäliikuntatilasuunnitelma ja Lippumäen jäähallin muutosselvitys

 

4

377/2019 Sisäliikuntatilasuunnitelma 2015

 

                                                          Valmistelija                                                           

Marko Antero Väätäinen

puh. +358 44 718 5686

Liisa Kaksonen

puh. +358 44 718 5201

Janne Hentunen

puh. +358 17 18 2502

Saku Kekäläinen

puh. +358 44 718 2515

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan esityksen mukaisesti liitteenä olevan hankesuunnitelman.

 

 

 

Päätös                                            Kaupunginarkkitehti Liisa Kaksonen ja rakennuttaja Marko Väätäinen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. He poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa