Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 20.02.2019/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 14

Asianro 1340/12.03.03.00/2019

 

 

Museoiden valtionosuuden ja alueellisten vastuumuseotehtävien hakeminen

 

 

Museokeskuksen päällikkö Aija Jaatinen
Museokeskuksen hallinto

 

Kuopion kaupunki on saanut vuosittain valtionavustusta Kuopion kulttuurihistoriallisen museon, Kuopion luonnontieteellisen museon ja Kuopion taidemuseon toimintaan. Museot toimivat kukin oman alansa maakunnallisina museoina Pohjois-Savossa. Kulttuurihistoriallinen ja Luonnontieteellinen museo ovat maakuntamuseoita, ja Taidemuseo on aluetaidemuseo. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustuksen vahvistamiensa henkilötyövuosien perusteella. Vuonna 2019 avustus on yhteensä 1 092 083 € (35 htv). Summaan sisältyy myös alueellisista tehtävistä maksettu korotus: avustus maksetaan maakuntamuseolle ja aluetaidemuseolle 10 prosenttiyksikköä korkeampana kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa säädetään.

 

Museoiden valtionosuusjärjestelmä on uudistumassa. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. Kaikkien museoiden, joiden tavoitteena on olla valtionosuusjärjestelmän piirissä vuodesta 2020 alkaen, tulee tehdä valtionosuuden piiriin pääsyä koskeva hakemus opetus- ja kulttuuriministeriölle. Hakuaika alkoi 14.1.2019 ja päättyy 20.2.2019 klo 16.15. Haku koskee myös museoita, jotka hakevat alueellista tai valtakunnallista vastuumuseotehtävää. Hakemukset laaditaan liitteineen opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee päätökset valtionosuuden piiriin pääsystä ja myönnettävästä rahoituksesta sekä nimeää alueelliset vastuumuseot ja määrää niiden toimialueet loppuvuodesta 2019. Museoiden valtionosuus koostuu kaikille valtionosuuden piirissä toimiville museoille myönnettävästä ns. perusrahoituksesta sekä alueellisten ja valtakunnallisten tehtävien perusteella myönnettävästä lisärahoituksesta.

 

Valtionosuutta myönnetään museon ylläpitäjälle museon käyttökustannuksiin. Valtionosuuden laskenta perustuu museoiden toteutuneiden kustannusten perusteella laskettaviin yksikköhintoihin ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuden perusteeksi vahvistamiin henkilötyövuosiin. Henkilötyövuosimääriä vahvistettaessa otetaan huomioon toteutuneiden henkilötyövuosien määrä edeltävältä nelivuotiskaudelta. Valtionosuuden perusrahoitusta maksetaan henkilötyövuotta kohden 37 % museolle vahvistetusta yksikköhinnasta.

 

Alueellisiksi vastuumuseoiksi nimettyjen museoiden osalta vuoden 2020 yksikköhintoja ja henkilötyövuosia koskevan päätöksen yhteydessä vahvistetaan myös alueellisen vastuumuseotehtävän hoitoon kohdistettu henkilötyövuosimäärä. Näiden henkilötyövuosien osalta valtionosuutta maksetaan 85 % vahvistetusta yksikköhinnasta. Samalla ministeriö vahvistaa näiden henkilötyövuosien osalta vuoteen 2022 ulottuvan rahoitussuunnitelman.

 

Kuopion kaupungin museot ovat valmistelleet valtionosuuden saamista ja alueellisia vastuumuseotehtäviä koskevat hakemukset opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisen asiointipalvelun lomakkeelle. Alueellisten vastuumuseotehtävien osalta Kuopion kulttuurihistoriallinen museo hakee alueellisen museotoiminnan edistämistehtävää ja kulttuuriympäristötehtävää (rakennusperintö ja arkeologia) toimialueena Pohjois-Savo. Kuopion luonnontieteellinen museo hakee alueellisen museotoiminnan edistämistehtävää toimialueena Itä-Suomi (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo ja Etelä-Karjala), jonka perusteena on museon toiminta alansa ainoana ammatillisesti hoidettuna museona koko itäisessä Suomessa. Kuopion taidemuseo hakee alueellista taidemuseotehtävää toimialueena Pohjois-Savo.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee tiedoksi museoiden valtionosuuksia ja alueellisia vastuumuseotehtäviä koskevan hakumenettelyn.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Aija Jaatinen

puh. +358 44 718 2634

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä museokeskuksen päällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Aija Jaatinen poistui kokouksesta klo 17.15 asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa