Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.02.2019/Pykälä 43

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunkirakennelautakunta

6 §

23.1.2019

 

§ 43

Asianro 174/00.01.02.00/2019

 

 

Kaupunkisuunnittelupalvelujen suunnittelu- ja työohjelmat 2019 sekä kaavoituskatsaus 2019

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 23.1.2019 6 §

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkisuunnittelupalvelujen keskeisimmät vuoden 2019 suunnittelu- ja työohjelmat on koottu yhdeksi asiakirjaksi, se käsittää myös kaavoituskatsauksen 2019. Kaavoituskatsaus julkaistaan kaupungin internet -sivuilla.

 

Vuoden 2019 aikana kaavatyöt painottuvat kaupunkistrategian mukaisesti kaupungin kasvun ja monipuolisen elinkeinoelämän edellytysten luomiseen, tonttitarjonnan monipuolisuuteen ja riittävyyteen, täydennysrakentamiseen, lähiöiden ja keskustaajamien kehittämiseen sekä keskusta-alueen kehittämishankkeisiin.

 

Strategisen maankäytön vuoden 2019 kaavoitusohjelma

 

Vuoden 2019 keskeisiä yleiskaavahankkeita ovat Keskustan, Itkonniemi - Vanhan aseman ja Vanuvuoren osayleiskaavat. Muut yleiskaavoitushankkeet käsittävät, Kelloniemen, Suovu - Palosen, Syvänniemen, Nilsiän keskustan, Kurkimäen, Petäjälammen, Ranta- ja maaseutualueiden sekä Kaupan yleiskaavat. Nämä kaikki edellä mainitut ovat meneillään olevia kaavoja.

 

Asemakaavoituksen vuoden 2019 työohjelma

 

Asemakaavoituksen työohjelman mukaan tonttitarjontatavoitetta toteuttavat mm. Savilahden ja Lehtoniemen kerrostaloalueiden sekä useiden täydennysrakentamiskohteiden asemakaavatyöt keskustassa, Hatsalassa, Puijonlaaksossa, Haapaniemellä, Linnanpellolla ja Saarijärvellä. Pientalojen tonttitarjontatavoitteita toteutetaan jatkamalla Hiltulanlahdessa 3.vaihetta

 

Kaupungin kilpailukykyä ja yritystonttitarjontaa edistetään mm. Savilahden, Musiikkikeskuksen ympäristön, Matkuksen, Pienen Neulamäen ja Tahkon asemakaavoituksella. Yksittäisiä yritystoimintaa ja asumista tukevia asemakaavan muutoksia on tekeillä keskustassa ja Tahkolla.

 

Vanhentuneiden asemakaavojen tarkistaminen jatkuu mm. Karttulassa ja Puijon urheilulaaksossa.

 

Kunnallisteknisen suunnittelun vuoden 2019 suunnitteluohjelma

 

Kunnallistekninen suunnittelu liittyy kiinteästi yleiskaava-, osayleiskaava- ja asemakaavatöihin. Vuonna 2019 resurssit kohdistuvat mm. strategisiin selvityksiin. Selvitykset koskevat mm. aluevarauksia ja liikennemelua, kaava-alueiden kunnallistekniikan kustannuksia, liikennettä, pysäköintiä, liikennejärjestelmää ja hulevesiä.

 

Kunnallisteknisen suunnittelu hoitaa myös investointikohteiden suunnittelua ja suunnitteluttamista. Suunnittelu vastaa myös useihin liikennejärjestelmää koskeviin asiakaskyselyihin ja aloitteisiin.

 

Asuntotuotantoa palvelevien Hiltulanlahden uudisrakennusalueiden lisäksi useiden täydennysrakentamisalueiden suunnittelu jatkuu. Strategisesti tärkeä Savilahtiprojekti työllistää merkittävästi Salli- hankkeen myötä. Lisäksi Leväsentien peruskorjaussuunnittelu aloitetaan.

 

Yleissuunnitelmat laaditaan liikennevalo-ohjauksesta ja kadunvarsimainonnasta, pyöräilystä ja kävelystä laaditaan kehittämissuunnitelma. Suunnitteluohjelmaan sisältyy myös vesihuollon yleinen kehittäminen,

 

Viher- ja virkistyssuunnittelun vuoden 2019 suunnitteluohjelma

 

Viher- ja virkistysaluesuunnittelutyöt liittyvät yleis- ja asemakaavoitukseen liittyvien viher- ja virkistysalueiden ja kaupunkiympäristön rakentamisen kustannus-, toimivuus sekä aluevarausselvityksiin. Lisäksi suunnittelutyöt kohdistuvat viher-, virkistys- ja erilaisten ulkoliikuntapaikkojen sekä satama-alueiden ja verkostojen suunnitteluun. Suunnitteluohjelma on yhdistetty kunnallisteknisen suunnittelun suunnitteluohjelmaan.

 

Merkittävimpiä viher- ja virkistysaluesuunnittelun kohteita vuonna 2019 ovat mm. Puijon urheilulaakson, Maljalahden, Mölymäen, Lippumäen, Kuikkalammen alueiden suunnitelmat sekä Petosenpuiston suunnittelu.

 

Lisäksi laaditaan viherpalveluohjelma 2019 - 2028 kaupungin uimarannoille ja -paikoille. Ohjelma on pitkän tähtäimen suunnitelma, jossa määritetään uimarannoille ja -paikoille palvelutasot ja kriteerit sekä investointitarpeet ja aikataulutus.

 

 

Vaikutusten arviointi         Työohjelmissa painottuvat ilmastopoliittisen ohjelman mukainen täydennysrakentaminen sekä kasvuohjelman tavoitteiden mukainen tonttitarjonta ja strategisten hankkeiden suunnittelu. Kaupungin kilpailukykyä ja yritystonttitarjontaa edistetään monien kaavahankkeiden yhteydessä, joten ohjelma on yritysvaikutuksiltaan positiivinen.

 

 

Esitys                                Lautakunta hyväksyy suunnittelu- ja työohjelmat sekä kaavoituskatsauksen asemakaavoituksen ja kunnallisteknisen suunnittelun osalta.

 

Lautakunta esittää strategisen maankäytön kaavoitusohjelman ja kaavoituskatsauksen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja muut kaupunkisuunnittelupalvelujen keskeiset suunnittelu- ja työohjelmat tiedoksi merkittäväksi.

 

 

 

Liitteet

 

174/2019 Asemakaavoituksen suunnitteluohjelma 2019

 

 

174/2019 Kunnallisteknisen suunnittelun investointiohjelma 2019

 

 

174/2019 Kaavoituskatsaus 2019

 

 

174/2019 Kunnallistekniset suunnittelu- ja rakentamiskohteet 2019

 

 

174/2019 Yleiskaavoitusohjelma 2019

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Juha Romppanen

puh. +358 44 718 5410

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

 

 

Liitteet

3

174/2019 Asemakaavoituksen suunnitteluohjelma 2019

 

4

174/2019 Kunnallisteknisen suunnittelun investointiohjelma 2019

 

5

174/2019 Kaavoituskatsaus 2019

 

6

174/2019 Kunnallistekniset suunnittelu- ja rakentamiskohteet 2019

 

7

174/2019 Yleiskaavoitusohjelma 2019

 

                                                          Valmistelija                                                           

Juha Romppanen

puh. +358 44 718 5410

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus

1. hyväksyy strategisen maankäytön kaavoitusohjelman ja kaavoituskatsauksen sekä

2. merkitsee tiedoksi muut kaupunkisuunnittelupalvelujen keskeiset suunnittelu- ja työohjelmat. 

 

 

 

Päätös                                            Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Romppanen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa