Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.02.2019/Pykälä 54

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginhallitus

54 §

25.2.2019

 

§ 54

Asianro 1649/14.07.00/2019

 

 

Työllistymisen yhteispalvelun ASKEL -hanke

 

 

Työllisyyspalvelujohtaja Pirjo Oksanen
Työllisyyspalvelu

 

 

Kuopion kaupungin strategian mukaisesti työllisyyspalvelun tehtävänä on hakea työllisyystoimia, joiden avulla voidaan vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä ja ehkäistä nuorten työttömyyttä. Strategian päämäärien toteuttamiseksi työllisyyspalvelu on valmistellut yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Pohjois-Savon TE-toimiston kanssa Työllistymisen yhteispalvelu ASKEL –hankkeen (jatkossa ASKEL-hanke). 

 

ASKEL -hanke on systeemisen kehittämisen hanke, jolla vastataan kolmeen palvelujärjestelmän kehittämistarpeeseen:

1.     Hankkeella tuetaan TE-toimiston ja kunnan työllisyydenhoidon peruspalveluiden laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta

2.    Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan vaikuttavuuden näkökulmasta paranneltuja ja/tai kokonaan uusia innovatiivisia työllisyyspalveluja

3.    Hanke suunnittelee ja toteuttaa uudenlaisen yhteistyömallin valtion työvoimahallinnon (ml. ELY-keskus ja TE-toimisto) ja kunnan välille

 

Varsinaisena kohderyhmänä hankkeessa ovat ns. laajaan rakennetyöttömyyteen kuuluvat työttömät työnhakijat (12/2018 yhteensä 3413 henkilöä) sekä ne kunta- ja TE-taustaiset työntekijät, joiden työpanos käytetään em. työttömien työhakijoiden asiakaspalveluun.

 

Hanke on asetelmaltaan poikkeuksellinen siinä, että pääosa asiakaspalvelutyöstä toteutetaan ns. taustaorganisaatioiden perustyönä ja hankerahoitusta kohdennetaan tämän perustyön ja siihen liittyvien toimintatapojen ja –mallien uudistamiseen sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Lisäksi hankkeen resursseja kohdennetaan rakennetyöttömien välittömiin työllisyystoimiin, joiden avulla tähdätään mm. pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen.

 

Hankkeen tuotoksena syntyyn ns. ASKEL-konsepti, jonka keskeisiä osa-alueita ovat

1.         alusta viranomaisyhteistyön, palvelutuotannon ja monituottajamallin sekä kehittämis- ja verkostotyön toteuttamiseksi,

2.        kaupungin ja TE-hallinnon yhteistyömalli,

3.        yhteiset toiminta- ja palvelumallit Ohjaamo 2.0, TYP 2.0 / monialainen yhteispalvelu 2.0 sekä Job Matching - palvelukokonaisuus,

4.        yhteinen yhden luukun palveluperiaatteella toimivan palvelupiste ja

5.        DigiTypa –ratkaisu sisältäen mm. sähköisiä palvelutarpeen ja osaamisen kapeikkojen tunnistamiseen liittyviä ratkaisuja, sähköisiä valmennuksen työkaluja sekä asiakkuuksien hallinnan työkaluja.

 

Hankekokonaisuus koostuu Kuopion kaupungin työllisyyspalvelun hallinnoimasta päähankkeesta sekä Pohjois-Savon TE-hallinnon hallinnoimasta sisarhankkeesta. Sisarhankkeesta ei aiheudu kustannuksia Kuopion kaupungille. Hankkeen toiminta-alue on aluksi Kuopion kaupunki, mutta hankkeen laajentaminen Kuopion työssäkäyntialueen kuntiin on myös mahdollista.

 

Päähankkeelle on haettu rahoitusta ajalle 1.4.2019-31.3.2022. Kaupunginhallitusta informoitiin hankkeesta ensimmäisen kerran 11.2.2019. Tämän jälkeen hankesuunnitelmaa ja rahoitushakemusta on vielä täydennetty kolmen työllisyyspalvelukoordinaattorin työpanoksella ja kustannuksilla. Hankkeen rahoitushakemus on jätetty Etelä-Savon ELY-keskukselle 14.2.2019. Hankkeen kustannusarvio on esitetty taulukossa 1 ja rahoitussuunnitelma taulukossa 2. 

 

Taulukko 1. Kustannusarvio

 

                                            Taulukko 2. Rahoitussuunnitelma

                                           

 

Hankkeen kuntarahoitusosuus katetaan kokonaisuudessaan työllisyyspalvelun käyttösuunnitelman sisältä.

 

Työllisyyspalvelujohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

 

 

                                           

 

Liitteet

 

1649/2019 Liite 1 ASKEL -hankkeen hankehakemus

 

 

1649/2019 Liite 2 tausta-aineisto

 

 

1649/2019 Liite 3 ASKEL -hanke esittely

 

 

1649/2019 Liite 4 Vaikutusten ennakkoarviointi ASKEL -hanke

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Pirjo Oksanen

puh. +358 44 718 1711

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy Työllistymisen yhteispalvelu ASKEL –hankkeen hankehakemuksen.

 

 

Päätös                              Työllisyyspalvelujohtaja Pirjo Oksanen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

                                                         

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa