Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 20.03.2019/Pykälä 45

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 45

Asianro 1987/08.00.00/2019

 

 

Kuopion kaupunkipyöräpalvelun käyttöehtojen hyväksyminen

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Vuoden 2019 toukokuussa käyttöönotettavalle Kuopion kaupunkipyöräpalvelulle on laadittu liitteenä olevat käyttöehdot.

 

Käyttöehdot perustuvat kaupunkipyöräjärjestelmän toiminnallisiin määrittelyihin sekä kaupunkipyöräjärjestelmän avulla tuotettavalle kaupunkipyöräpalvelulle määriteltyihin käyttötilanteisiin ja käyttötapoihin. Käyttöehdot huomioivat voimassa olevan lainsäädännön.

                            

Kaupunkipyöräpalvelun käyttöehdot toimivat kaupunkipyöräpalvelun tuottajana toimivan Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen ja kaupunkipyörien käyttäjän välisenä sopimuksena, jonka käyttäjä hyväksyy rekisteröityessään kaupunkipyöräpalvelun käyttäjäksi.

                            

Kaupunkipyöräpalvelun käyttöehtojen sisältö arvioidaan vuosittain ennen

1.5. – 31.10. ajoittuvan pyöräilykauden alkua ja muuttuneet käyttöehdot tuodaan tarvittaessa kaupunkirakennelautakunnan hyväksyttäväksi.

 

 

Vaikutusten arviointi                Kuopion strategia vuoteen 2030 sisältää Resurssiviisas Kuopio –päätavoitteen, jonka yhtenä menestystekijänä on viisas liikkuminen ja vähäpäästöiset matkaketjut. Kuopion strategian ja resurssiviisausohjelman mukaisen viisaan liikkumisen menestystekijän tavoitteena on kehittää yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää siten, että se tukee päästötöntä liikennettä ja edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä parantaa saavutettavuutta. Samalla edistetään pyöräilyä ja jalankulkua sekä kehitetään vähäpäästöistä joukkoliikennettä. Kaupunkipyöräjärjestelmällä tuetaan näiden strategisten tavoitteiden toteutumista ja valintoja, joilla Kuopio tekee tulevaisuutta.

 

Kuopion kaupunkipyöräpalvelulla halutaan ensisijaisesti tukea viisaan liikkumisen arvovalintoja. Järjestelmä johdattaa käyttäjiä terveellisen ja kestävän liikkumisen pariin ja eri liikkumismuotojen käyttöön liittyvään yhteisymmärrykseen. Tavoitteena on, että Kuopion kaupunkipyöräjärjestelmää arvostetaan, sen käyttö on helppoa sekä hauskaa ja se vahvistaa kuopiolaisten yhteisöllisyyttä. Korkean tason tavoitteena on, että pyöräily olisi Kuopiossa ensisijainen liikkumismuoto 15 - 30 minuuttia kestävillä matkoilla. Kuopion keskustan alueille sijoittuvan kaupunkipyöräpalvelun uskotaan edesauttavan liikkumistapojen ja kulkutapaosuuksien muuttumista vähäpäästöisemmiksi.

 

Tutkimusten mukaan kaupunkien keskustoissa kauppakeskittymien liikenteen rauhoittamisen on todettu parantavan viihtyisyyttä, lisäävän asiakaskäyntejä sekä edistävän kivijalkakauppojen liiketoimintaa. Pyörällä ja kävellen keskustaan tulevien ostovoima on vähintäänkin yhtä suuri kuin autolla saapuvien. Kertaostokset ovat pienempiä, mutta ostotapahtumia useammin. Kaupunkipyöräpalvelu laajentaa keskustan alueella liikkuvien asiointisädettä ja tukee kaupunkipyöräilyyn liittyvien palveluiden kehittämistä.

 

Kaupunkipyöräpalvelun käyttöehdot määrittelevät sopimustekniset reunaehdot kaupunkipyöräpalvelun asianmukaiselle käytölle ja selkeyttävät tuotettuun palveluun liittyvät juridiset näkökohdat palvelun käyttäjille sekä luovat pelisäännöt palvelun tuottamiseen.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy kaupunkipyöräpalvelun käyttöehdot 1.4.2019 alkaen.

 

 

Liitteet

1

1987/2019 Kuopion kaupunkipyöräpalvelun käyttöehdot

 

                                                          Valmistelija                                                           

Timo Ollikainen

puh. +358 44 718 5328

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa