Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 10.04.2019/Pykälä 65

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 65

Asianro 9352/10.03.01.00/2018

 

 

Aallonmurtajankadun katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen

KT-suunnittelu

                                                         

Kohde                                             Katu- ja hulevesisuunnitelma koskee Aallonmurtajankatua, joka rajautuu Sammonkadun ja satama-alueen väliselle alueelle. Aallonmurtajankatu sijaitsee Maljalahden kaupunginosassa (3).

 

Lähtökohdat                                Aallonmurtajankadulla on lainvoimainen vuonna 2012 hyväksytty katusuunnitelma, suunnitelma on hyväksytty suunnittelujohtajan päätöksellä 21.6.2012 § 5. Alueen asuntorakentamisen edistyessä on katusuunnitelmaan tehty vähäinen katusuunnitelman muutos vuonna 2014, muutos on hyväksytty suunnittelupäällikön päätöksellä 26.3.2014 § 7.

 

Korttelin 44 itäpäähän rajautuva kevyen liikenteen väylä, viheralueet, pysäköintipaikat sekä kiinteä rantalaituri on jo rakennettu. Sammonkadun ja korttelin 45 itäpään välinen osuus on rakennettu murskepintaiseksi.

 

Alueen tontti- ja asuntotuotannon edistyessä on tullut tarvetta yhteensovittaa korttelin 45 asuntosuunnittelun sekä Aallonmurtajankadun katusuunnitelman rajapintaa. Samassa yhteydessä on tarkistettu Aallonmurtajankadun ajoradan leveyttä sekä reuna-alueita kortteleiden 45 ja 46 välisellä osuudella. Nähtäville asetettavaan katusuunnitelmaan on lisätty myös katualueen hulevesien hallinnan järjestelyt.

 

Suunnittelualueen asemakaava on lainvoimainen ja alue on Kuopion kaupungin omistuksessa. Suunnitelman lähtökohtana on ollut vuonna 2012 hyväksytty katusuunnitelma sekä vuonna 2014 tehty katusuunnitelman muutos.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Aallonmurtajankatu on luokaltaan tonttikatu, Sammonkadun ja korttelin 45 välillä ajoradan leveys on 6,0 m. Kortteleiden 45 ja 46 välillä ajoradan leveyttä on kavennettu 5,5 m leveäksi sekä satama-altaan puolelle on lisätty 1,5 m leveä välikaista. Reuna-alueelle sijoitettavilla kiinteillä maakivillä sekä köynnöstuilla muodostetaan luonnollinen ajoeste satama-altaan sekä laiturivarausten suuntaan.

 

Korttelin 45 länsi- ja itäpäähän esitetään varaukset kiinteistön pysäköintihallin ajoluiskille. Länsipuoleinen ajoluiska sijoittuu osin katualueen puolelle, itäpuoleinen luiska sijoittuu kokonaisuudessaan kiinteistön puolelle.

 

Korttelin 45 pohjoisreunaan sijoittuu 2,5 m leveä jalkakäytävä. Korttelin 45 ja 46 väliselle katuosuudelle ei rakenneta erillistä jalkakäytävää. Aallonmurtajankadulle rakennetaan yksi korotettu ajoneuvohidaste ja korttelin 46 puoleiseen päähän ajoneuvojen kääntöpaikka.

 

Sammonkadun ja Aallonmurtajankadun liittymään rakennetaan yliajettava osuus helpottamaan raskaan liikenteen kääntymistä. Osuus erotetaan ajoradasta ns. yliajokivellä.

 

Alueelle toteutetaan 44 autopaikkaa, joista 7 paikkaa sijoittuu korttelin 45 länsipuolelle ja 37 paikkaa korttelin 45 pohjoispuolella olevalle LPY-alueelle.

 

Tasaus                                            Sammonkadun ja korttelin 45 välillä Aallonmurtajankadun ajorata on kaksipuoleisesti sivukalteva. Ajoradan molemmille puolille asennetaan upotettavat graniittiset reunakivet.

 

Korttelin 45 ja 46 välillä katu on yksipuolisesti sivukalteva. Korttelin 45 itäpuolelle asennetaan kadun reunaan ns. yliajokivi, muutoin ko. osuudella ei ole reunatukia.

 

Hulevesijärjestelmä                  Aallonmurtajankadun ja pysäköintialueiden kuivatus toteutetaan hulevesikaivoin. Hulevesiviemärit purkavat hulevedet Kallaveteen.

 

Korttelille 45 osoitettavat hulevesiliittymät toteutetaan Aallonmurtajankadulle korttelin pohjoispuolelle.

 

Katualueella tulvareitti kulkee Aallonmurtajankadun ajoradan reunoja pitkin ja purkaa hulevedet kadun loppupäässä olevaan satama-altaaseen.

 

Pintamateriaalit, valaistus ja kasvillisuus

 

Ajorata, pysäköintialueet, kevyen liikenteen väylä ja jalkakäytävä asfaltoidaan. Kadun alkupäässä olevalle oleskelualueelle, Sammonkadun ja Aallonmurtajankadun liittymän yliajettavalle osuudelle sekä Aallonmurtajakadun loppuosan reuna-alueelle rakennetaan betoni- ja kenttäkivettyjä alueita.

 

Katukalusteita sijoitetaan kadun alkuosan oleskelualueelle sekä Aallonmurtajankadun loppuosan kääntöpaikan läheisyyteen.

 

Nykyinen katuvalaistus uusitaan.

 

Esteettömyys                              Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

                                                                                      

Kunnossapitoluokka                 Aallonmurtajankatu, kevyen liikenteen väylä, jalkakäytävä sekä pysäköintialueet ovat kunnossapitoluokassa II.

Kustannukset                              Aallonmurtajankadun kustannusarvio on 313 000 € (alv 0 %).

 

Kustannusarvio sisältää kadun, kevyen liikenteen väylän, jalkakäytävän, pysäköintialueiden, katuviheralueiden, hulevesiverkoston, liikenteen ohjauksen ja valaistuksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Aikataulu                                       Kohteen rakentamisaikataulu tarkentuu alueen asuntorakentamisen edistyessä.

                                           


 

Vaikutusten arviointi               

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen, koska kadun rakentaminen edistää kaupunginosan kehittymistä ja hankkeella parannetaan jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita alueella.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska se työllistää rakennusalaa sekä yleisten pysäköintipaikkojen toteuttaminen helpottaa alueen työpaikkaliikenteen pysäköintiongelmaa.

 

Lapsivaikutukset

 

Hankkeen lapsivaikutukset ovat positiiviset. Kevyen liikenteen väylän sekä jalkakäytävän toteuttaminen parantaa alueen liikenneturvallisuutta.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katu-ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävillä oloa varten.

 

 

Liitteet

35

9352/2018 Aallonmurtajankatu, sijaintikartta

 

36

9352/2018 Aallonmurtajankatu as ja poi.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Ville-Veikko Pääkkönen

puh. +358 44 718 5312

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa