Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.04.2019/Pykälä 91

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 91

Asianro 2219/00.01.05/2019

 

 

Resurssiviisausohjelman seuranta vuodelta 2018

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

 

                                                          Taustaa

 

Resurssiviisas Kuopio on yksi Kuopion strategian päätavoitteista. Resurssiviisaassa Kuopiossa suositaan uusiutuvan energian käyttöä, viisasta liikkumista sekä kiertotaloutta ja huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta. Resurssiviisaus on Kuopion kaupungissa sisällytetty toiminnan ja talouden suunnitteluun. Strategian toteutumisen seuranta toteutetaan osana talousarvion seurantaa. Talousarvioon on kirjattu vuosittain resurssiviisauden tavoitteiden osalta valtuustoon nähden sitovat tavoitteet.

 

Resurssiviisas Kuopio –päätavoitetta toteutetaan resurssiviisausohjelman avulla, joka sisältää kuusi eri teemakokonaisuutta. Kuopion resurssiviisausohjelma laadittiin vuoden 2017 aikana ja hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa (11.12.2017 § 72). Ohjelma on laadittu yhdessä sidosryhmien kanssa, ja se sisältää tavoitteet vuoteen 2030 saakka sekä vision vuoteen 2050.

 

Kuopion tavoitteina on olla jätteetön, päästötön, kestävän kulutuksen ja hyvinvoinnin kaupunki viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Kaupunki on sitoutunut tavoitteisiin myös resurssiviisaiden edelläkävijäkuntien Finnish Sustainable Communities (FISU) -verkostossa. Lisäksi kaupunki on mukana Circwaste – kiertotalouden edelläkävijäkunnat –verkostossa. Vuoden 2019 aikana tarkastellaan päästöttömyyteen, hiilineutraaliuteen ja jätteettömyyteen tähtääviä tavoitevuosia ilmastopoliittisen ohjelman päivitystyön ja kiertotalouden tiekartan laatimisen yhteydessä.

 

Resurssiviisauden toimiin kannustaminen ja viestintä

 

Vuoden 2018 aikana luotiin resurssiviisausohjelmalle oma visuaalinen ilme ja Viksu Kuopio –tunnus. Toimimalla resurssiviisaasti eri organisaatiot ja toimijat voivat saada käyttöönsä Viksu Kuopio -tunnuksen. Viksu Kuopio -tunnuksen tarkoituksena on kannustaa kaikkia resurssiviisaustekoihin ja kertomaan niistä. Tunnuksen myöntää resurssiviisausohjelman ohjausryhmä 1–2 kertaa vuodessa. Viksu Kuopio –tunnuksen saajat on kerrottu kaupungin nettisivuilla osoitteessa www.kuopio.fi/viksukuopio

 

Kuopion kaupunki on mukana valtakunnallisessa ekotukitoiminnassa ja kouluttaa ekotukihenkilöitä. Ekotukitoiminnan tavoitteena on jalkauttaa organisaation strategiat ja ympäristöpolitiikka ruohonjuuritason toimiksi ja käytännöiksi. Kuopion kaupunkikonsernissa on tällä hetkellä 52 ekotukihenkilöitä eri palvelualueilta.

 

 

 

Resurssiviisaustyön ohjaaminen ja seuranta

 

Resurssiviisausohjelman työn ohjaamisesta ja seurannasta vastaa resurssiviisausohjelma ja kaupunginhallitus. Resurssiviisausohjelman ohjausryhmänä toimii laajennettu kaupunkisuunnitteluryhmä. Ohjausryhmän kokoonpano on kerrottu liiteaineistossa seurantaraportin yhteydessä.

 

Seurantaraportti vuodelta 2018 on käsitelty resurssiviisausohjelman ohjausryhmän kokouksessa 27.2.2019, jonka jälkeen toimijoilla on ollut mahdollisuus täydentää seurantatietoja. Nyt liitteenä olevaan raporttiin on koottu saatavilla ollut tieto täydennyksineen.

 

Tiivistelmä toteutuskauden 2018-2020 ensimmäisestä kaudesta on liiteaineisossa. Tarkempi seurantakoonti on kokousasian sähköisenä liitteenä.

 

 

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

 

 

Liitteet

10

2219/2019 Seuranta 2018, tiivistelmä

 

11

2219/2019 Seuranta 2018, raportti (jaetaan vain sähköisesti)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Minna Kuuluvainen

puh. +358 44 718 2148

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtajan poissa ollessa apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa