Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 12.04.2019/Pykälä 11

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 11

Asianro 2773/00.00.00.02/2019

 

 

Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

 

 

 

                                                          Vaalilain 63 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan tehtävänä on tarkastaa sille saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat. Sen jälkeen, kun tarkastus on suoritettu, lasketaan hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärä äänestysalueittain ja lukumäärä merkitään pöytäkirjaan. 

 

                                                          Kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisesta on säädetty lisäksi vaalilain

66 g §:ssä.  

 

Ennakkoäänestysasiakirjojen ja kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisesta (kappale 5) sekä pieniin äänestysalueisiin liittyvistä menettelyistä (kappale 9) on kerrottu tarkemmin oikeusministeriön ohjeessa nro 1.   

 

                                                          Mikäli kunnassa ilmenee vaalilain 82 §:n tarkoittamia ns. pieniä äänestysalueita, on keskusvaalilautakunnan vaalisalaisuuden turvaamiseksi määrättävä ääntenlaskemisesta vaalilain edellyttämällä tavalla. Käytännössä on menetelty siten, että keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä muun jäsenen kanssa vie vaalipäivän äänestyksen aikana äänestysalueen hyväksytyt vaalikuoret äänestysalueen äänestyspaikkaan. Siellä heidän on vaalilautakunnan nähden avattava kuoret ja vaalisalaisuus säilyttäen otettava äänestysliput vaalikuorista ja pudotettava ne vaaliuurnaan.

 

                                                          Pienten äänestysalueiden määrä voidaan todeta ennakkoäänestyksen päätyttyä 9.4.2019.

                                                         

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Liitteet

1

2773/2019 Huomioon ottamatta jätetyt ennakkoäänestysasiakirjat - EKV-2019

 

2

2337/2019 Vaalikuoret - EKV-2019

 

3

2773/2019 Äänestysaktiivisuus kunnassa - EKV-2019.pdf

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Vesa Toivanen

puh. +358 44 718 2041

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 


 

Päätösehdotus                           Keskusvaalilautakunnan sihteeri Vesa Toivanen

 

Keskusvaalilautakunta suorittaa ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastuksen.

Merkittiin, että keskusvaalilautakunnalle oli määräaikaan mennessä saapunut 34.949 ennakkoäänestysasiakirjaa.

Vaalilain 63 §:n nojalla jätetään ottamatta huomioon liitteessä 1 mainitut ennakkoäänestysasiakirjat ja muut äänestysasiakirjat hyväksytään.

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja todettiin, että hyväsyttyjä vaalikuoria oli yhteensä 34.936 kappaletta jakautuen äänestysalueittain liitteen 2 mukaisesti.

 

Todettiin, että äänioikeusrekisteriin on tehty ennakkoon äänestäneistä merkinnät liitteen 3 mukaisesti.

 

Todettiin, että kunnassa ei ole äänestysaktiivisuus huomioiden vaalilain
82 §:ssä tarkoitettuja pieniä äänestysalueita.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa