Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.04.2019/Pykälä 104

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 104

Asianro 928/10.02.02/2017

 

 

Vanuvuoren osayleiskaava

 

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen

Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

                                                         

Vanuvuoren alueelle on laadittavana osayleiskaava. Osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen ja se tulee vahvistuessaan kumoamaan kaava-alueen osalta kaupunginvaltuuston 11.12.2000 hyväksymän Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan, Ympäristöministeriön 29.11.1994 vahvistaman Kuopion Etelä-Kallavesi/ Saaristo- Puutossalmen yleiskaavan ja kaupunginvaltuuston 17.8.2009 hyväksymän Hiltulanlahden osayleiskaavan. Osayleiskaava ohjaa alueen yksityiskohtaista suunnittelua.

 

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa omakotiasumista tarjoava ja joukkoliikennettä tukeva asuinalue kohtuullisen etäisyyden päässä keskus-tasta. Kaavatyössä määritellään alueelle sijoittuvan asumisen, palveluiden ja virkistystoimintojen luonne ja mitoitus, alueen liikenneverkon pääpiirteet ja alueen liittyminen kaupunkirakenteeseen, liikenneverkkoon ja luontoon.

Osayleiskaava-alueen pinta-ala on 1375 hehtaaria. Kaava vastaa Kuopion kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Ratkaisu mahdollistaa 7 000–9 000 asukkaan pientaloalueen. Alueen rakentuminen on kokonaisvaikutuksiltaan positiivinen.

 

Jatkotoimenpiteinä nyt valmistunut kaavaluonnos asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Saatujen lausuntojen ja palautteiden pohjalta kaavaluonnos tarkennetaan kaavaehdotukseksi, joka tavoiteaikataulun mukaan asetetaan nähtäville syksyllä 2019.

 

Vaikutusten arviointi                Vaikutukset on arvioitu kaavaselostuksessa.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy 15.4.2019 päivätyn Vanuvuoren osayleiskaavaluonnoksen siten, että se asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

 

 

Liitteet

3

928/2017 Vanuvuoren osayleiskaava, selostusluonnos 15.4.2019 (jaetaan sähköisenä)

 

4

928/2017 Vanuvuoren osayleiskaavaluonnos, kaavakartta ja -merkinnät 15.4.2019 (jaetaan sähköisenä)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Virpi Leminen

puh. +358 44 718 5435

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kaavoitusarkkitehti Virpi Leminen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Yleiskaavapäällikkö Heli Laurinen oli kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä. Leminen ja Laurinen poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Merkittiin, että jäsen Harri Auvinen poistui kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa