Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 15.08.2019/Pykälä 59

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 59

Asianro 6716/10.03.01/2013

 

 

Oikaisuvaatimukset / Moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksyminen / Tervon raja - Ryönänlahti

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

 

Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta on kokouksessaan 15.11.2018 § 87 hyväksynyt moottorikelkkareittisuunnitelman Tervon raja- Ryönänlahti. Päätöksestä on jätetty oikaisuvaatimus.

 

Oikaisuvaatimuksen on tehnyt Kansalaisten maastoliikennevalvonta ry. Yksityiset maanomistajat ovat yhtyneet oikaisuvaatimukseen yhdistykselle antamallaan valtuutuksella: Väinö ja Sylvi Venäläinen (Murtosenpää 297-483-1-97), Kalevi Ovaskainen (Metsäriuttala 297-483-1-90) ja Sylvi Airaksinen sekä Reino ja Erkki Kajan (Ukonmäki 297-454-2-4). Yhdistykselle valtuutuksen on antanut lisäksi kuntalaisena Juha Venäläinen sekä Helvi Heinonen-Tanskin hänen nähtävillä olon aikana tekemänsä muistutuksen mukaisesti.

 

Oikaisuvaatimuksen mukaan ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös reittisuunnitelman hyväksymisestä on kumottava.

 

                                                          Hakija on antanut lausunnon ja yksityiskohtaisen vastineen oikaisuvaatimukseen 9.5.2019.

 

Lisäksi hakija on esittänyt maanomistajan kanssa sovitun uuden linjauksen Palosensalon alueelta.

 

                                                          Oikaisuvaatimus ja esitetty uusi linjaus ovat tämän asiakirjan liitteenä.    

                                                         

                                                         

 

 

Esitys                                              Ympäristö- ja rakennuslautakunta katsoo, ettei päätöksestä jätetty oikaisuvaatimus aiheuta muutoksia reittisuunnitelmaan. Hakijan esittämä muutos reittisuunnitelmaan Palosensalon osalta hyväksytään.

 

Perustelut                                                                 

Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta on 15.11.2018 hyväksynyt maastoliikennelain 1710/1995 mukaisen reittisuunnitelman. Reitti on toteutettu MoViRa-hankkeessa (2012-2014).

 

Reittisuunnitelman hyväksymisprosessi etenee Kuopion kaupungin ympäristöviranomaisessa vireilläolosta hyväksymispäätökseen ja edelleen muutoksenhakuun. Laaditut reittisuunnitelmat on tehty reittien virallistamista varten.

 

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on selvittää reittisuunnitelman perustamisen edellytykset, joiden on perustuttava reitin perustamista koskeviin säädöksiin. Reittisuunnitelma on hyväksyttävä, mikäli se täyttää maastoliikennelain ja -asetuksen säännösten vaatimukset.

 

 

Kuopion moottorikelkkareittien virallistamis- ja rakentamishanke (MoViRa) on jatkoa Pohjois-Savon ympäristö- ja ELY-keskuksen vetämille reittihankkeille, joissa on laadittu moottorikelkkareittisuunnitelmia sekä rakennettu moottorikelkkareittejä.

 

 

Moottorikelkkareiteillä luodaan hallitut reitit moottorikelkkailulle. Maanomistajille reiteistä koituvat haitat korvaa reitinpitäjä. Korvaukset määritellään reittisuunnitelman hyväksymisen jälkeen pidettävässä moottorikelkkareitin virallistamistoimituksessa. 

 

 

 

Liitteet

9

6716/2013 Oikaisuvaatimus (Ei julkaista internetissä)

 

10

6716/2013 Hakijan lausunto ja vastine (Ei julkaista internetissä)

 

11

6716/2013 Kartta Palosensalo toteutunut reittimuutos (Ei julkaista internetissä)

 

 

12

Eriävä mielipide_Viljo Herranen

                                                         

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pirkko Nevalainen

puh. +358 44 748 2398

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Jäsen Viljo Herranen esitti, että reittisuunnitelman esitys on kumottava. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Näin ollen lautakunta hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen, jonka jälkeen Viljo Herranen jätti eriävän mielipiteen (liitteenä).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa