Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 24.05.2019/Pykälä 16

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 16

Asianro 4133/00.00.00.03/2019

 

 

Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

 

 

 

                                                          Vaalilain 63 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan tehtävänä on tarkastaa sille saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat. Sen jälkeen, kun tarkastus on suoritettu, lasketaan hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärä äänestysalueittain ja lukumäärä merkitään pöytäkirjaan. 

 

                                                          Kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisesta on säädetty lisäksi vaalilain

66 g §:ssä.  

 

Ennakkoäänestysasiakirjojen ja kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisesta (kappale 5) sekä pieniin äänestysalueisiin liittyvistä menettelyistä (kappale 9) on kerrottu tarkemmin oikeusministeriön ohjeessa nro 1.   

 

                                                          Mikäli kunnassa ilmenee vaalilain 82 §:n tarkoittamia ns. pieniä äänestysalueita, on keskusvaalilautakunnan vaalisalaisuuden turvaamiseksi määrättävä ääntenlaskemisesta vaalilain edellyttämällä tavalla. Käytännössä on menetelty siten, että keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä muun jäsenen kanssa vie vaalipäivän äänestyksen aikana äänestysalueen hyväksytyt vaalikuoret äänestysalueen äänestyspaikkaan. Siellä heidän on vaalilautakunnan nähden avattava kuoret ja vaalisalaisuus säilyttäen otettava äänestysliput vaalikuorista ja pudotettava ne vaaliuurnaan.

 

                                                          Pienten äänestysalueiden määrä voidaan todeta ennakkoäänestyksen päätyttyä 22.5.2019.

 

 

 

 

Liitteet

1

4133/2019 Huomioon ottamatta jätetyt ennakkoäänestysasiakirjat, EU-vaalit 2019

 

2

4166/2019 Vaalikuoret - EPV-2019

 

3

4133/2019 Äänestysaktiivisuus kunnassa - EPV-2019

 

                                                          Valmistelija                                                           

Vesa Toivanen

puh. +358 44 718 2041

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Keskusvaalilautakunnan sihteeri II Mika Mäkäräinen

 

Keskusvaalilautakunta suorittaa ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastuksen.

Merkittiin, että keskusvaalilautakunnalle oli määräaikaan mennessä saapunut 19.673 ennakkoäänestysasiakirjaa.

Vaalilain 63 §:n nojalla jätetään ottamatta huomioon liitteessä 1 mainitut ennakkoäänestysasiakirjat ja muut äänestysasiakirjat hyväksytään.

 

 

Päätös                                           

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja todettiin, että hyväksyttyjä vaalikuoria oli yhteensä 19 669 kappaletta jakautuen äänestysalueittain liitteen 2 mukaisesti.

 

Todettiin, että äänioikeusrekisteriin on tehty ennakkoon äänestäneistä merkinnät liitteen 3 mukaisesti.

 

Todettiin, että kunnassa ei ole äänestysaktiivisuus huomioiden vaalilain 82 §:ssä tarkoitettuja pieniä äänestysalueita.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa