Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.05.2019/Pykälä 140

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 140

Asianro 4327/02.02.02/2019

 

 

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2019

 

 

 

 

 

                                                          Kuluvan vuoden talousarvio laadittiin 13,7 milj. euroa alijäämäiseksi. Alkuvuoden toteutuman myötä ennuste kuluvalta vuodelta näyttää kuitenkin heikommalta verotulojen arvion jäädessä 5,3 milj. euroa alle budjetoidun sekä palvelujen ostojen ylittyessä 4,5 milj. eurolla.

 

Monilta osin kaupungin toiminta on toteutunut budjetoidun mukaisesti. Henkilöstökulut puolestaan ovat toteutumassa lähes talousarvion mukaisesti.  Palvelujen ostoissa suurimmat ylityspaineet ovat erikoissairaanhoidossa. Tilannetta tasapainottavat hieman valtionosuuksien ylittyminen 1,6 milj. eurolla ja korkomenojen pieneneminen 1,0 milj. eurolla. Lisäksi satunnaisia tuloja syntyy vuoden aikana mahdollisesti toteutettavista konsernin omistusjärjestelyistä.  Varsinaiset lisämäärärahatarpeet tarkennetaan toisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

 

Heikoimmillaan näyttää siltä, että koko kaupungin alijäämäksi olisi ennusteen mukaan muodostumassa -21,7 milj. euroon eli 8 milj. euroa heikommaksi kuin talousarviossa.  Voidaan kuitenkin olettaa, että osavuosikatsauksessa palvelualueiden talousennusteissaan raportoimat ylitysriskit eivät täysimääräisesti toteudu ja talousarviovuoden kuluessa tulos kääntyy positiivisempaan suuntaan.

 

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien katsauksissa on selvitys kunkin palvelualueen toiminnasta, taloudesta sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumiseen liittyvistä poikkeamista ja riskeistä.

 

Taseyksiköiden ja liikelaitosten johtajien katsausten perusteella talous ja toiminta ovat toteutuneet pääosin suunnitellun mukaisesti. Konserniyhteisöjen seurantatietojen perusteella niille asetetut tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutumassa.

 

Työhyvinvoinnin parantamisen ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen toimenpiteet ovat etenemässä tavoiteltuun suuntaan.

 

                                                          Kunkin yksikön tarkemmat tiedot ovat liiteraportissa.

 

Vaikutusten arviointi                Merkitään, että asia on yritys- ja ilmastovaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Liitteet                                            Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2019         

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Liitteet

1

4327/2019 Seurantaraportti huhtikuu 2019

 

                                                          Valmistelija                                                           

Riitta Kokkonen

puh. +358 44 718 2138

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2019 ensimmäisen talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että talousjohtaja Pauliina Pietikäinen oli kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Merkittiin, että strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa