Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 12.06.2019/Pykälä 45

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  1412/2019 Vaikutusten arviointi

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

22 §

20.3.2019

Kaupunginhallitus

89 §

1.4.2019

 

§ 45

Asianro 1412/08.01.01/2019

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen / hyperhiihto- ja supersyysloman tapahtumien saavutettavuuden parantaminen

 

 

Päätöshistoria

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 20.3.2019 22 §

 

 

                                            Valtuustoaloite 11.2.2019

                                            Kokoomuksen valtuustoryhmä ja 45 valtuutettua

 

Kokoomuksen aloitteesta valtuustokaudella 2009 - 2012 syntynyt ja perinteeksi jo muotoutunut Supersyysloma on laajentunut toimintamallina myös koulujen hiihtolomaviikolle Hyperhiihtolomaksi.

 

Kuopio on ansiokkaasti mahdollistanut liikunnallista toimintaa koululaisille (esim. Lippumäen liikuntatilojen käyttö) Hyperhiihtoloman ajaksi. Pidämme perusteltuna, että toimintaa laajennetaan kaikkien koululaistemme saavutettavaksi koko Kuopion alueella.

 

Kuopion kaupungissa on paljon lapsia, joilla ei ole käytännössä mahdollisuutta käyttää kaupungin järjestämiä liikunta- ja muita vapaa-ajanpalveluita. Esteen käytölle muodostavat liikenneyhteydet. Kaikkialta ei pääse julkisilla kulkuneuvoilla, ja jos huoltajilla ei ole lapsen kanssa samanaikaisesti lomaa, niin liian moni lapsi jää varsinkin loma-aikoina monipuolisten palvelujen ulkopuolelle.

 

Kuopiossa on toimivat oppilaskuljetukset, mutta ne keskeytyvät mm. hiihtolomaksi. Mielestämme oppilaskuljetukset voisivat toimia soveltuvin osin myös syys- ja hiihtolomaviikoilla. Näin mahdollisimman monella lapsella olisi tilaisuus osallistua ja tutustua erilaisiin liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin.

 

Esimerkiksi Maaningan ja Juankosken taajamista voisi olla bussikuljetus joka päivä Hyperhiihtoloman ja Supersyysloman tapahtumiin, teatteriin, museoihin, uimahallille, sisä- ja ulkoliikuntapaikoille, jne.

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä ja allekirjoittaneet valtuutetut esittävät seuraavaa:

 

Kuopion kaupunki selvittää ja sopii kuljetusyritysten kanssa lasten ja nuorten kuljetukset Hyperhiihtoloma- ja Supersyyslomaviikolle. Kuljetuksilla turvattaisiin lasten ja nuorten tasapuolisia mahdollisuuksia osallistua ja tutustua uusiin harrastusmahdollisuuksiin ja Kuopion tarjoamiin palveluihin.

 

 

 

Kulttuurisuunnittelija Jonna Forsman:

 

Kestävän kehityksen ja resurssiviisaan Kuopion tavoitteiden mukaisesti tapahtumia ja toimintaa järjestetään myös eri asuinalueilla ja maaseutualueilla lähipalveluna koulujen lomien aikana. Hyperhiihtolomalla 2019 pilotoidaan kaupungin liikuntapaikkojen (sekä koulujen salit että kaupungin liikuntahallit) maksutonta käyttöä yhdistyksille sekä yksityisille asukkaille. Liikuntapaikkojen yksittäiskäyttö on alle 18-vuotiaille maksutonta seura- tai tapahtumatoimintaan varattujen käyttöaikojen ulkopuolella sekä hyperhiihtoloman maksuttomaan ohjelmatarjontaan liittyvässä toiminnassa. Tilojen varauksessa tulee aina olla yhdistys tai oikeudellinen henkilö. Eli esim. asukas- tai kyläyhdistys sekä yli 18-vuotias voi varata tilat. Paikallisia toimijoita aktivoidaan järjestämään toimintaa omalla alueellaan lomien aikana. Lomaviikkojen ohjelmat on katsottavissa https://kuopionseinä.fi

 

Pitäjäraadeista ainakin Vehmersalmi, Juankoski ja Riistavesi järjestävät asukkailleen kulttuuribusseja, joiden aikatauluja voi kohdistaa juuri koululaisten loma-aikoihin (hiihtolomalla 2019 ainakin Säyneisestä, Juankoskelta, Muuruvedeltä ja Riistavedeltä kulkee bussi Kuopion keskustaan). Kylien yhteinen kulttuuribussi, jossa olisi eri-ikäisiä matkustajia mukana, loisi alueille yhteisöllisyyttä ja osallisuutta ja voisi parhaimmillaan saada nuoret koululaiset kiinnostumaan oman alueensa asioihin vaikuttamisesta. Myös maaseutualueiden nuorisotalot ja –tilat järjestävät matkoja koululaisille loma-aikoina. Pitäjäraadit ja kylätoimikunnat voivat olla myös aktiivisia matkojen ja toiminnan järjestämisessä koulujen loma-aikoina maaseutualueilla, jos näkevät sen tarpeellisena.

 

Joukkoliikenneyksikön (Kaisu Matinniemi) kannanotto valtuustoaloitteeseen:

 

Joukkoliikenneyksikkö järjestää koulukuljetukset Kuopion kaupungin koulukuljetusten periaatteiden ja perusopetuslain 37 §:n mukaan koti- koulu- koti matkoille koulupäivinä.  Koulukuljetukset ajetaan määrättyjä aikatauluja ja reittejä käyttäen taksilla, invatakseilla, tilausajoina ja linja-autoilla. Oppitunti yms. matkat järjestävät koulut ja tapahtumien järjestäjät.

 

Entisistä kuntakeskuksista on joukkoliikenneyhteydet myös koulujen lomaviikoilla seuraavasti:

 

-          Karttulan suunnalla normaalit vuorot (ELY)

-          Maaningan suunnalla 2 vuoroa on vain koulu päivisin ajettavia, mutta yhteyksiä on muuten tarjolla (ELY)

-          Hirvilahti, Kurkimäki, Puutossalmi, Hiltulanlahti normaalit ma-pe vuorot

-          Vehmersalmi muutama vain koulu päivisin ajettava vuoro, mutta muuten on yhteyksiä tarjolla.

-          Riistavesi-Juankoski suunnalta on normaali vuorotarjonta (ELY/ME)

-          Nilsiän suunnalta normaali vuorotarjonta.

 

Kaupunkialueella pääsee liikkumaan bussilla myös lomaviikolla, esimerkiksi aloitteessa mainituille Lippumäen liikuntapalveluille pääsee lähelle linjoilla 6 ja 16 sekä pienellä kävelyllä kaikilta Pyörönkaarelle menevillä vuoroilla eli yhteyksiä pitäisi olla kaupunkialueelta myös lomaviikolla.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta toteaa lausuntonaan, että nykyiset sopimukset ja kuljetusjärjestelyt ovat riittäviä ja tukevat lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua Kuopion kaupungin ja eri toimijoiden tarjoamiin palveluihin Hyperhiihtoloma- ja Supersyyslomaviikoilla erityisesti, jos pitäjäraadit toimivat aktiivisesti alueilla kuljetusten järjestämisessä.

 

Vaikutusten arviointi         Liitteenä

 

Esitys                                Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta antaa edellä esitetyn lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Liitteet

 

1412/2019-3 Valtuustoaloite

 

 

1412/2019 Vaikutusten arviointi

 

                                            Valmistelija                                          

Jonna Forsman

puh. +358 44 718 2468

Kaisu Matinniemi

puh. +358 44 718 5145

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 


 

Kaupunginhallitus 1.4.2019 89 §

 

Vaikutusten arviointi         Liitteenä

 

Liitteet

 

1412/2019 Valtuustoaloite

 

 

1412/2019 Vaikutusten arviointi

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Jonna Forsman

puh. +358 44 718 2468

Kaisu Matinniemi

puh. +358 44 718 5145

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

Päätös                              Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtajan poissa ollessa apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen.

 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti I varapuheenjohtaja Pekka Kantasen ehdotuksesta palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.   


 

 

 

                                                          Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 12.6.2019:

 

Kaupunginhallitus on kokouksessaan käsitellyt hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen lausuntoa valtuustoaloitteeseen 1.4.2019 ja päätynyt palauttamaan asian valmisteltavaksi uudelleen hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle. Kaupunginhallitus pyysi selvitystä konkreettisista kuljetuskustannuksista lomien aikoina maaseutualueilta. Lausuntoa on täydennetty kaupunginhallituksen valmistelun mukaisesti ja selvitetty kuljetuskustannus maaseutualueiden entisistä kuntakeskuksista alueen nuorille 1 krt./lomaviikko vuodessa.

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä ja 45 valtuutettua

 

Kokoomuksen aloitteesta valtuustokaudella 2009 - 2012 syntynyt ja perinteeksi jo muotoutunut Supersyysloma on laajentunut toimintamallina myös koulujen hiihtolomaviikolle Hyperhiihtolomaksi.

 

Kuopio on ansiokkaasti mahdollistanut liikunnallista toimintaa koululaisille (esim. Lippumäen liikuntatilojen käyttö) Hyperhiihtoloman ajaksi. Pidämme perusteltuna, että toimintaa laajennetaan kaikkien koululaistemme saavutettavaksi koko Kuopion alueella.

 

Kuopion kaupungissa on paljon lapsia, joilla ei ole käytännössä mahdollisuutta käyttää kaupungin järjestämiä liikunta- ja muita vapaa-ajanpalveluita. Esteen käytölle muodostavat liikenneyhteydet. Kaikkialta ei pääse julkisilla kulkuneuvoilla, ja jos huoltajilla ei ole lapsen kanssa samanaikaisesti lomaa, niin liian moni lapsi jää varsinkin loma-aikoina monipuolisten palvelujen ulkopuolelle.

 

Kuopiossa on toimivat oppilaskuljetukset, mutta ne keskeytyvät mm. hiihtolomaksi. Mielestämme oppilaskuljetukset voisivat toimia soveltuvin osin myös syys- ja hiihtolomaviikoilla. Näin mahdollisimman monella lapsella olisi tilaisuus osallistua ja tutustua erilaisiin liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin.

 

Esimerkiksi Maaningan ja Juankosken taajamista voisi olla bussikuljetus joka päivä Hyperhiihtoloman ja Supersyysloman tapahtumiin, teatteriin, museoihin, uimahallille, sisä- ja ulkoliikuntapaikoille, jne.

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä ja allekirjoittaneet valtuutetut esittävät seuraavaa:

 

Kuopion kaupunki selvittää ja sopii kuljetusyritysten kanssa lasten ja nuorten kuljetukset Hyperhiihtoloma- ja Supersyyslomaviikolle. Kuljetuksilla turvattaisiin lasten ja nuorten tasapuolisia mahdollisuuksia osallistua ja tutustua uusiin harrastusmahdollisuuksiin ja Kuopion tarjoamiin palveluihin.

 

Kulttuurisuunnittelija Jonna Forsman:

 

Kestävän kehityksen ja resurssiviisaan Kuopion tavoitteiden mukaisesti tapahtumia ja toimintaa järjestetään myös eri asuinalueilla ja maaseutualueilla lähipalveluna koulujen lomien aikana. Hyperhiihtolomalla 2019 pilotoidaan kaupungin liikuntapaikkojen (sekä koulujen salit että kaupungin liikuntahallit) maksutonta käyttöä yhdistyksille sekä yksityisille asukkaille. Liikuntapaikkojen yksittäiskäyttö on alle 18-vuotiaille maksutonta seura- tai tapahtumatoimintaan varattujen käyttöaikojen ulkopuolella sekä hyperhiihtoloman maksuttomaan ohjelmatarjontaan liittyvässä toiminnassa. Tilojen varauksessa tulee aina olla yhdistys tai oikeudellinen henkilö. Eli esim. asukas- tai kyläyhdistys sekä yli 18-vuotias voi varata tilat. Paikallisia toimijoita aktivoidaan järjestämään toimintaa omalla alueellaan lomien aikana. Lomaviikkojen ohjelmat on katsottavissa https://kuopionseinä.fi

 

Pitäjäraadeista ainakin Vehmersalmi, Juankoski ja Riistavesi järjestävät asukkailleen kulttuuribusseja, joiden aikatauluja voi kohdistaa juuri koululaisten loma-aikoihin (hiihtolomalla 2019 ainakin Säyneisestä, Juankoskelta, Muuruvedeltä ja Riistavedeltä kulkee bussi Kuopion keskustaan). Kylien yhteinen kulttuuribussi, jossa olisi eri-ikäisiä matkustajia mukana, loisi alueille yhteisöllisyyttä ja osallisuutta ja voisi parhaimmillaan saada nuoret koululaiset kiinnostumaan oman alueensa asioihin vaikuttamisesta. Myös maaseutualueiden nuorisotalot ja –tilat järjestävät matkoja koululaisille loma-aikoina. Pitäjäraadit ja kylätoimikunnat voivat olla myös aktiivisia matkojen ja toiminnan järjestämisessä koulujen loma-aikoina maaseutualueilla, jos näkevät sen tarpeellisena.

 

Joukkoliikenneyksikön (Kaisu Matinniemi) kannanotto valtuustoaloitteeseen:

 

Joukkoliikenneyksikkö järjestää koulukuljetukset Kuopion kaupungin koulukuljetusten periaatteiden ja perusopetuslain 37 §:n mukaan koti- koulu- koti matkoille koulupäivinä.  Koulukuljetukset ajetaan määrättyjä aikatauluja ja reittejä käyttäen taksilla, invatakseilla, tilausajoina ja linja-autoilla. Oppitunti yms. matkat järjestävät koulut ja tapahtumien järjestäjät.

 

Entisistä kuntakeskuksista on joukkoliikenneyhteydet myös koulujen lomaviikoilla seuraavasti:

 

-          Karttulan suunnalla normaalit vuorot (ELY)

-          Maaningan suunnalla 2 vuoroa on vain koulu päivisin ajettavia, mutta yhteyksiä on muuten tarjolla (ELY)

-          Hirvilahti, Kurkimäki, Puutossalmi, Hiltulanlahti normaalit ma-pe vuorot

-          Vehmersalmi muutama vain koulu päivisin ajettava vuoro, mutta muuten on yhteyksiä tarjolla.

-          Riistavesi-Juankoski suunnalta on normaali vuorotarjonta (ELY/ME)

-          Nilsiän suunnalta normaali vuorotarjonta

-          sekä kaupunkialueen kaikki kyläkeskukset.

 

Kaupunkialueella pääsee liikkumaan bussilla myös lomaviikolla, esimerkiksi aloitteessa mainituille Lippumäen liikuntapalveluille pääsee lähelle linjoilla 6 ja 16 sekä pienellä kävelyllä kaikilta Pyörönkaarelle menevillä vuoroilla eli yhteyksiä pitäisi olla kaupunkialueelta myös lomaviikolla.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta toteaa lausuntonaan, että nykyiset sopimukset ja kuljetusjärjestelyt ovat riittäviä ja tukevat lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua Kuopion kaupungin ja eri toimijoiden tarjoamiin palveluihin Hyperhiihtoloma- ja Supersyyslomaviikoilla erityisesti, jos pitäjäraadit toimivat aktiivisesti alueilla kuljetusten järjestämisessä.

 

Kaupunginhallitus on kokouksessaan käsitellyt Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen lausuntoa valtuustoaloitteeseen 1.4.2019 ja päätynyt palauttamaan asian valmisteltavaksi uudelleen Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle. Kaupunginhallitus pyysi selvitystä konkreettisista kuljetuskustannuksista lomien aikoina maaseutualueilta. Lausuntoa on täydennetty kaupungin hallituksen valmistelun mukaisesti ja selvitetty kuljetuskustannus maaseutualueiden entisistä kuntakeskuksista alueen nuorille 1 krt./lomaviikko vuodessa.

 

Pyydetty lausunnon täydennys:

 

Koulujen supersyysloma- ja hyperhiihtolomaviikoilla maaseutualueiden (Vehmersalmi, Riistavesi, Nilsiä, Juankoski, Maaninka ja Karttula) nuorille järjestetään maksuton bussikuljetus entisistä kuntakeskuksista Kuopion keskustaan yhtenä päivänä edestakaisin/lomaviikko eli 2 krt. vuodessa.

 

Kuljetusten varaamisesta kuljetusyhtiöiltä, kuljetuksen markkinoinnista nuorille ja kuljetuskustannuksista vastaavat nuorisopalvelut, joille osoitetaan erikseen varattu määräraha kuljetuksia varten. Nuoret matkustavat omalla vastuullaan.

Kustannus on yhteensä 2720 € vuodessa vuoden 2019 hintatason mukaan.

 

Erittely kustannuksista:

 

Riistavesi                                       n. 40 km            180 €/pv

Vehmersalmi                               n. 50 km            220 €/pv

Nilsiä                                               n. 55 km            240 €/pv

Maaninka                                      n. 45 km            240 €/pv

Juankoski                                      n. 62 km            260 €/pv

Karttula                                          n. 45 km            220 €/pv

 

Yhteensä 12 kuljetusta/vuosi 2720 €/12 kuljetusta

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen täydennettynä kaupunginhallituksen pyytämillä konkreettisilla selvityksillä kuljetuskustannuksista lomien aikoina maaseutualueilta.

 

Liitteet

4

1412/2019 Valtuustoaloite

 

5

1412/2019 Vaikutusten arviointi

 

                                                          Valmistelija                                                           

Asta Sajaniemi

puh. +358 44 718 2468

Jonna Forsman

puh. +358 44 718 2468

Kirsi Ahtonen

puh. +358 44 718 4225

Kaisu Matinniemi

puh. +358 44 718 5145

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

 

Päätös                                            Teija Savolainen-Lipponen esitti, että lausuntoa täydennetään siten, että lausuntoon lisätään huomio ”kaupunkialueen kaikki kyläkeskukset”.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi täydennetyn päätösehdotuksen.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa