Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 09.09.2019/Pykälä 41

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  2541/2019 Valtuustoaloite

 

Perusturva- ja terveyslautakunta

42 §

18.6.2019

Kaupunginhallitus

36 §

12.8.2019

 

§ 41

Asianro 2541/06.00.00/2019

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen / suolistosyövän seulonnan aloittaminen Kuopiossa

 

 

Päätöshistoria

 

Perusturva- ja terveyslautakunta 18.6.2019 42 §

 

Vs. terveysjohtaja Pertti Lipponen
Terveyspalvelujen tukipalvelut

 

 

                                                    Vihreä valtuustoryhmä allekirjoittajana Marja Berg sekä 38 muuta valtuutettua ovat tehneet aloitteen suolistosyövän seulonnan käynnistämisestä Kuopiossa vuonna 2020.

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen

 

Syöpäseulonnoilla voidaan ehkäistä syöpäkuolemia ja Suomessa seulotaan valtakunnallisesti tällä hetkellä rintasyöpää ja kohdunkaulan syöpää. Paksusuolen ja peräsuolen syöpien seulontaa on tehty v 2004 lähtien STM:n koordinoimassa hankkeessa tavoitteena toiminnan arviointi Suomessa. Muutamissa kunnissa toiminta käynnistyy oma-aloitteisesti vuoden 2019 aikana (esim. Oulu, Tampere, Jyväskylä) ja on mahdollista, että suolistosyövän seulonta laajenee valtakunnalliseksi toiminnaksi lähivuosina, mikäli STM:n vuonna 2022 loppuva selvitystyö seulonnan vaikuttavuudesta ja kustannuksista on tuloksiltaan myönteinen.  Lisäksi suolistosyöpien seulonta on kirjattu nykyisen hallituksen ohjelmaan. Seulonnan hyöty on riippuvainen käytettävästä seulontatestistä ja terveydenhuoltojärjestelmän toiminnasta kokonaisuutena, joten kansainvälisten tulosten soveltaminen suoraan Suomen olosuhteisiin ei ole perusteltua ilman seulonnan vaikuttavuusarviointia.                                                                 

Suolistosyöpä on kolmanneksi yleisin syöpä Suomessa ja siihen kuolee vuosittain noin 1200 miestä ja naista. Seulonnan avulla suolistosyöpä voidaan todeta esiasteena tai varhaisvaiheessa, jolloin uusia syöpätapauksia ja syöpäkuolleisuutta voidaan vähentää. Satunnaistettujen tutkimusten mukaan syöpäkuolleisuus vähenee seulotuilla 10-40%, mutta vaikutus kokonaiskuolleisuuteen on vähäinen. Satunnaistettujen kokeiden mukaan väestötason elinajan odote kasvaa seulonnan myötä 1-15 vrk. Seulontaan liittyy henkisiä ja muita epätoivottuja haittoja johtuen seulontatestien herkkyydestä, tarkkuudesta ja jatkotutkimusten aiheuttamista komplikaatioista. Suolistosyövän veren osoitukseen perustuvilla seuloilla voidaan löytää noin puolet suolistokasvaimista.

 

Esitetty seulonta toteutuisi yhteistyössä Fimlab Laboratoriot Oy:n kanssa. Ensivaiheen seulontatestinä käytettäisiin immunokemiallista ulosteen veritestiä (FIT), jonka Kansainvälinen Syöväntutkimusjärjestö IARC on todennut toimivaksi ja vaikuttavaksi https://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2018/pdfs/pr256_E.pdf.

 

Jos seulonta käynnistyisi vuonna 2020 kutsun seulontaan saisivat 60–66-vuotiaat miehet ja naiset. Sen jälkeen seulonta laajenisi asteittain 60–74-vuotiaaseen kohdeväestöön. Kutsu seulontaan lähetetään kahden vuoden välein. FIT-testi tehdään kotona ja näyte postitetaan laboratorioon. FIT testin käyttöön liittyy kuitenkin monia ongelmia mm säilyvyyteen liittyviä ongelmia. Jos ulosteesta löytyy verta, lähetetään kutsu jatkotutkimuksiin (suolen tähystys) ja ne toteutettaisiin kunnan omien käytänteiden mukaisesti.

 

Suolistosyövän kokonaiskustannukset kertyvät terveyspalveluista (71 %), erityiskorvatuista lääkkeistä (13 %), työkyvyttömyyseläkkeistä (8 %) ja sairauspäivärahoista (7 %). Seulonnan osuus suolistosyövän kokonaiskustannuksista on noin 1 %.

 

Kuopion kutsu-, testaus- ja jatkotutkimuskustannukset on arvioitu seuraaviksi (Suomen Syöpäreksiteri):

 

·       Alkuvaiheessa (v 2020) seulontaan kutsutaan 60-, 62-, 64- ja 66-vuotiaat, yhteensä 5900 henkilöä/vuosi. Yksikkökustannukset kutsuttua kohden ovat 12,40 euroa, joten vuotuiset seulontakutsun ja testauksen kustannukset ovat noin 74 000 euroa. 

·       Seulontaan osallistuu noin 70 % kutsutuista. Arvioimme, että seulontaan osallistuneista naisista 5 % ja miehistä 3 % ohjataan jatkotutkimuksena tehtävään kolonoskopiaan eli suoliston tähystykseen. Toimenpiteen yksikkökustannukset ovat noin 300 euroa, joten vuotuiset jatkotutkimusten kustannukset ovat noin 50 000 euroa. 

 

Kuopiossa asuvista, 60 vuotta täyttäneistä henkilöistä 44 sairastui suolistosyöpään vuonna 2015. Vuonna 2025 sairastuneita arvellaan olevan yli 50. Seulonnassa havaitun suolistosyövän erikoissairaanhoidon kustannukset ovat noin 21 000 euroa, viidenneksen pienemmät kuin ilman seulontaa. Näin laskien seulonnalla voidaan Kuopiossa vähentää suolistosyövän vuotuisia kustannuksia erikoissairaanhoidossa keskimäärin 125 000 euroa vuosina 2020–2025. Vuonna 2030 vastaava vähenemä on noin 130 000 euroa.

 

Yhteenveto

 

Suolistosyövän seulontaan on hyväksyttävä menetelmä ja seulonnalla voidaan vähentää syöpään liittyvää sairastuvuutta ja kuolleisuutta kokonaiskuolleisuuden pysyessä kuitenkin ennallaan. Lisäksi seulontaan liittyy epätarkoista menetelmistä johtuvia haittoja. Kuopiossa toiminta olisi todennäköisesti ainakin alkuvaiheessa lähellä kustannusneutraalia, jos otetaan erikoissairaanhoidon laskennallinen säästö huomioon. Todellisuudessa seulonnan lisäkustannus on seulonnan hinta eli arvion mukaan vähintään noin 130 000/v. Aikataulullisesti seulonnan käynnistäminen vuoden 2020 aikana on haasteellista koska seulontaan liittyvät tähystystutkimukset olisi järkevää kilpailuttaa hinnan takia. Erikoissairaanhoidon kulurakenteen kautta jatkotutkimusten (suolen tähystys) hinta tulisi todennäköisesti olemaan huomattavasti korkeampi kuin Syöpäsäätiön esittämä arvio 300e/ tutkimus.  Niinpä esitän, että Kuopiossa odotetaan STM:n v 2022 päättyvässä selvityksessä mukana olevien kuntien (noin 45% Suomen väestöpohjasta) kokemukset toiminnan vaikuttavuudesta ja kustannuksista ennen kuin Kuopiossa aloitetaan suolistosyöpien veritestiin perustuva seulonta. Jos toiminta otetaan vuotta 2022 aikaisemmin valtakunnalliseen seulontaohjelmaan, toimimme ohjelman edellyttämällä tavalla.

 

Vastauksessa esitetyt kannanotot perustuvat Suomen Syöpäreksiteriltä saatuihin tietoihin ja THL:n suolistosyövän seulonnasta tehtyyn kansalliseen yleisarviointiin 3/2016.

                         

 

 

Esitys                                       Vs. terveysjohtaja Pertti Lipponen:

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy edellä olevan selvityksen ja antaa sen vastauksenaan valtuustoaloitteeseen.

 

 

Liitteet

 

2541-2019-1 Valtuustoaloite  757530_1_1_ Suolistosyövän seulonnan aloittaminen Kuopiossa.pdf

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                    Valmistelija                                                   

Pertti Lipponen

puh. +358 44 718 6271

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                   Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy vs. terveysjohtajan esityksen.

 

Päätös                                     Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 


 

Kaupunginhallitus 12.8.2019 36 §

 

 

 

 

Liitteet

 

2541/2019 Valtuustoaloite

 

 

 

Päätösehdotus                   Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

 

Päätös                                     Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 


 

 

 

 

Liitteet

13

2541/2019 Valtuustoaloite

 

                                                   

 

 

Päätösehdotus                        Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

 

Päätös                                        Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa