Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 21.08.2019/Pykälä 51

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

36 §

22.5.2019

 

§ 51

Asianro 4230/02.05.01.00/2019

 

 

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry:n subventioavustushakemus olosuhteista johtuvista kustannuksista

 

 

Päätöshistoria

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 22.5.2019 36 §

 

Kansalaistoiminnan asiantuntija Sirpa Niemi
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö

 

                                            Kuopion Reippaan voimistelijat ry hakee Kuopion kaupungilta subventioavustusta yksityisten salien harjoitusmaksuja varten. Hakemuksessaan Kuopion Reippaan Voimistelijat ry mainitsee, että heille olisi luvattu korvaavat tilat, mikäli he luopuvat Ylä-Pyörön tiloista kaudelle 2017-2018. Kuopion Reippaan Voimistelijat ry etsi aktiivisesti itse korvaavia tiloja ja sopivat tilat löytyivät Pohjois-Savon opistolta. Hakemuksen mukaan tästä heille aiheutui ylimääräisiä salimaksuja kahdelta vuodelta yhteensä 25 765,51€. Hakemuksen mukaan Kuopion Reippaan Voimistelijat ry hakee kausille 2017-2018 ja 2018-2019 subventioavustusta yhteensä 25 765,51€. 

 

Nykyisten avustussääntöjen mukaan yleisavustus on tarkoitettu yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan ja erityisavustus kokeilu- ja hanketoimintaan. Avustussäännön mukaan hyväksyttäviä menoja eivät ole kaupungin omien tilojen vuokrat niiden tilojen osalta, joiden käyttömaksuja on jo subventoitu.

 

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry:n yleisavustukset 2012-2019:

 

2012                    17.500

2013                    18.500

2014                    17.500

2015                    20.000

2016                    22.000

2017                    22.000

2018                    25.000

2019                    25.000

 

Nykyinen hyvinvoinnin edistämisen tuottamien palveluiden maksupolitiikka kohdentuu sekä yhdistyksille että yksittäiskävijöille. Suurin tuki toimijoille ja palveluiden käyttäjille tulee maksusubvention kautta. Keskimääräinen subventio liikuntapaikkojen osalta on noin 77 % vaihdellen noin 70 % - 95% välillä.  Suurin osa toimijoista toimii kaupungin hallinnoimissa tiloissa. Yksityisten tilojen hinnoittelusta ja toimintaperiaatteista päättää toimija itse.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on käynnistänyt avustus- ja maksupolitiikan uudistamisen loppuvuodesta 2018 ja kokouksessaan 24.4.2019 29 § lautakunta linjasi keskeiset lähtökohdat avustus- ja maksupolitiikan uudistamiselle. Yhtenä tavoitteena uudistamiselle on tilatuen kehittäminen yksityisten tilojen käyttöön.

 

Tiloja jaettaessa Kuopion kaupungin on huomioitava kaikki tiloja tarvitsevat ja Kuopion Reippaan Voimistelijat ry:n kasvanut tilatarve on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin. Vuonna 2018   Kuopion Reippaan Voimistelijat ry:n käyttötuntimäärät Kuopion kaupungin tiloissa ovat olleet 960h suuremmat kuin vuonna 2017. Kuopion Reippaan voimistelijat ry:n vuosittaiset käyttötuntimäärät Kuopion kaupungin tiloissa ovat kasvaneet vuosittain seuraavasti:

 

-          2015, 3801h

-          2016, 5536h

-          2017, 7597h

-          2018, 8557h

 

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry tekee erinomaista työtä lasten- ja nuorten liikunnan parissa ja he liikuttavat suurta määrää lapsia ja nuoria. Yksityisten tilojen tilatukijärjestelmän mallia ollaan vasta kehittämässä ja tästä syystä hakemus tulisi hylätä.  

 

Vaikutusten arviointi         -

 

Esitys                                Esitän, että lautakunta hylkää hakemuksen.

                                            Valmistelija                                          

Sirpa Niemi

puh. +358 44 718 2504

Saku Kekäläinen

puh. +358 44 718 2515

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä va. kansalaistoiminnan palveluiden päällikön esityksen.

 

 

Päätös                              Esittelijä veti asian pois esityslistalta.

 

Päivi Savinainen poistui kokouksesta klo 16.43 asian esittelyn aikana.

 


 

 

Liikuntapaikkapalveluiden päällikkö  Saku Kekäläinen
Liikuntahallit ja paikat

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 21.8.2019:

 

Kuopion Reippaan voimistelijat ry hakee Kuopion kaupungilta subventioavustusta yksityisten salien harjoitusmaksuja varten. Hakemuksessaan Kuopion Reippaan Voimistelijat ry mainitsee, että heille olisi luvattu korvaavat tilat, mikäli he luopuvat Ylä-Pyörön tiloista kaudelle 2017-2018. Kuopion Reippaan Voimistelijat ry etsi aktiivisesti itse korvaavia tiloja ja sopivat tilat löytyivät Pohjois-Savon opistolta. Hakemuksen mukaan tästä heille aiheutui ylimääräisiä salimaksuja kahdelta vuodelta yhteensä 25 765,51€. Hakemuksen mukaan Kuopion Reippaan Voimistelijat ry hakee kausille 2017-2018 ja 2018-2019 subventioavustusta yhteensä 25 765,51€. 

 

Nykyisten avustussääntöjen mukaan yleisavustus on tarkoitettu yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan ja erityisavustus kokeilu- ja hanketoimintaan. Avustussäännön mukaan hyväksyttäviä menoja eivät ole kaupungin omien tilojen vuokrat niiden tilojen osalta, joiden käyttömaksuja on jo subventoitu.

 

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry:n yleisavustukset 2012-2019:

 

2012                    17.500

2013                    18.500

2014                    17.500

2015                    20.000

2016                    22.000

2017                    22.000

2018                    25.000

2019                    25.000

 

Nykyinen hyvinvoinnin edistämisen tuottamien palveluiden maksupolitiikka kohdentuu sekä yhdistyksille että yksittäiskävijöille. Suurin tuki toimijoille ja palveluiden käyttäjille tulee maksusubvention kautta. Keskimääräinen subventio liikuntapaikkojen osalta on noin 77 % vaihdellen noin 70 % - 95% välillä.  Suurin osa toimijoista toimii kaupungin hallinnoimissa tiloissa. Yksityisten tilojen hinnoittelusta ja toimintaperiaatteista päättää toimija itse.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on käynnistänyt avustus- ja maksupolitiikan uudistamisen loppuvuodesta 2018 ja kokouksessaan 24.4.2019 29 § lautakunta linjasi keskeiset lähtökohdat avustus- ja maksupolitiikan uudistamiselle. Yhtenä tavoitteena uudistamiselle on tilatuen kehittäminen yksityisten tilojen käyttöön.

 

Tiloja jaettaessa Kuopion kaupungin on huomioitava kaikki tiloja tarvitsevat ja Kuopion Reippaan Voimistelijat ry:n kasvanut tilatarve on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin. Vuonna 2018   Kuopion Reippaan Voimistelijat ry:n käyttötuntimäärät Kuopion kaupungin tiloissa ovat olleet 960h suuremmat kuin vuonna 2017. Kuopion Reippaan voimistelijat ry:n vuosittaiset käyttötuntimäärät Kuopion kaupungin tiloissa ovat kasvaneet vuosittain seuraavasti:

 

-          2015, 3801h

-          2016, 5536h

-          2017, 7597h

-          2018, 8557h

 

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry tekee erinomaista työtä lasten- ja nuorten liikunnan parissa ja he liikuttavat suurta määrää lapsia ja nuoria. Yksityisten tilojen tilatukijärjestelmän mallia ollaan vasta kehittämässä ja tästä syystä hakemus tulisi hylätä.  

 

Korvaavien tilojen järjestämisestä on liikuntapalveluesimies Juhani Savolainen antanut 28.5.2019 lausunnon, jonka mukaa korvaavien tilojen käytöstä ei ole annettu lupausta vaan kaikkien hakijoiden hakemukset on käsitelty tilanvarauspalveluissa hyvinvoinnin edistämisen lautakukunnan 26.1.2016 § 4 hyväksymien perusteiden mukaisesti. Liikuntapalveluesimies Juhani Savolaisen lausunto on tämän esityksen liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän, että lautakunta hylkää hakemuksen.

 

 

Liitteet

1

4230/2019 Liikuntapalveluesimiehen lausunto

 

2

4230/2019 Hakemus

 

                                                          Valmistelija                                                           

Sirpa Niemi

puh. +358 44 718 2504

Saku Kekäläinen

puh. +358 44 718 2515

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä liikuntapaikkapalveluiden päällikön esityksen.

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa