Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 07.10.2019/Pykälä 56

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

49 §

20.8.2019

Kaupunginhallitus

62 §

2.9.2019

 

§ 56

Asianro 5368/12.01.02/2019

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien toimintaedellytysten turvaamista Taidekarusellitoiminnalle

 

 

Päätöshistoria

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 20.8.2019 49 §

 

Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

 

Selostus ja perustelu

                                                   

                 Matti Sariola ja Jaakko Kosunen sekä 42 muuta valtuutettua ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien toimintaedellytysten turvaamista Taidekarusellille. Valtuustoaloitteessa esitetään, että Taidekarusellin toimintaedellytykset turvataan Kuopion kaupungissa edelleen.

 

                 Opetus- ja kulttuuriministeriö on osana kärkihanketoimintaa myöntänyt vuosina 2016-2019 kunnille avustusta, jonka tavoitteena on ollut tuoda kulttuuri osaksi lasten arkea, vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta sekä lisätä taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Edelleen hankkeen tavoitteena on ollut edistää lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen toimijoiden yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa ja lisätä lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria koulun tiloissa. Kärkihanke päättyy 2019.

 

                 Kuopion kaupunki on yhdessä taiteen perusopetusta tarjoavien tahojen kanssa hakenut vuosittaista avustusta ja toimintaa on toteutettu ”Taidekaruselli”-toimintana. Hankkeen avulla on kehitetty hyvin toimiva malli, jossa yhteistyötahoina ovat olleet Kuopion Taideopisto, Kuopion Tanssistudio, Musiikkikoulu Kantele sekä Kuopion kaupungin kansalaisopiston Kuvataidekoulu Värikäs ja Käsityökoulu Taituri.

 

                 Toimintaa on tarjottu eri kouluilla 2. luokan oppilaille koulupäivään kiinteästi liittyen, mikä on mahdollistanut turvallista toimintaa koululaisen iltapäivään. Samalla toiminta on avannut lapsille uusia harrastusmahdollisuuksia ja maksuttomana mahdollistanut perehtymisen taideharrastukseen perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

 

 

                 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuosittain myöntänyt Kuopion kaupungille avustusta seuraavasti:

                                      lv 2016-2017                                                      9 700€, omavastuu 30%

                                      lv 2017-2018                                                    25 000€, omavastuu 30%

                                      lv 2018-2019                                                    25 000€, omavastuu 20%

                                      Lisärahoitus syksy 2019                              14 000€, omavastuu 20%

 

                 Keväällä 2019 haettavana olleen avustuksen määrä on pienentynyt ja vastaavasti myös myönnetty avustus on pienentynyt. Avustuksen käyttöaika on 1.5.-31.12.2019. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös asiassa on tehty 8.7.2019 (OKM/211/620/2019). Käytännössä tämä tarkoittaa, että avustettu toiminta päättyy 31.12.2019, kun kärkihanke päättyy, ellei ministeriö esitä uutta rahoitusta vastaavanlaisen toiminnan kehittämiseksi ja tukemiseksi.

 

                 Toiminnasta on pyydetty palautetta huoltajilta ja osallistujilta sekä mukana olevilta toimijoilta, kouluilta ja opettajilta. Palaute on ollut hyvin myönteistä. Toiminnan järjestämisen näkökulmasta vuosittain anottava ja myönnettävä rahoitus on kuitenkin ollut epävarmuustekijä. Myös OKM:n päätösaikataulu on ollut haasteellinen koulutyön suunnittelun näkökulmasta.

 

                 Lukuvuodelle 2019-2020 suunnitellun toiminnan kokonaiskustannusarvio on noin 42 000€. Kustannus on arvioitu nykyistä toimintaa vastaavalla toiminnalla.

 

                 Mikäli toimintaa katsotaan aiheelliseksi laajentaa esim. alueellisesti tai toiminnallisesti kuten valtuustoaloitteessa on kuvattu (sirkus, sanataide, muotoilu ja arkkitehtuuri), asia edellyttää niiltä osin tarkempaa selvitystä. Taidekarusellitoiminnan sisällyttäminen vuoden 2020 talousarvioon tuodaan lautakunnan arvioitavaksi talousarvion valmistelun yhteydessä.

 

 

Vaikutusten arviointi           -

 

 

Esitys                                Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy annetun selvityksen vastauksena valtuustoaloitteeseen. Taidekarusellitoiminnan sisällyttäminen vuoden 2020 talousarvioon tuodaan lautakunnan arvioitavaksi talousarvion valmistelun yhteydessä.

 

Liitteet

 

5368/2019 Valtuustoaloite

 

 

5368/2019 Taidekarusellitoiminta

 

 

 

 

 

                                                    Valmistelija                                                   

Leena Auvinen

puh. +358 44 718 4003

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                   Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                     Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 


 

Kaupunginhallitus 2.9.2019 62 §

                         

 

 

Liitteet

 

5368/2019 Valtuustoaloite

 

 

5368/2019 Taidekarusellitoiminta

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                   Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

 

Päätös                                     Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 


 

 

 

Liitteet

15

5368/2019 Valtuustoaloite

 

16

5368/2019 Taidekarusellitoiminta

 

                                                   

 

 

Päätösehdotus                        Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

 

Päätös                                        Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa