Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 24.10.2019/Pykälä 75

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 75

Asianro 6716/10.03.01/2013

 

 

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksyminen Tervon raja - Ryönänlahti päätöksestä tehtyyn valitukseen

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

 

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa asiaan, joka koskee Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys ry:n asianosaisten valtuuttamana tekemää valitusta Tervon raja - Ryönänlahti moottorikelkkareitin hyväksymisestä, ympäristö- ja rakennuslautakunta 15.8.2019 § 59. Asian numero hallinto-oikeudessa on 7837/19, 02126/19/5156. Kaikki hallinto-oikeuden toimittamat asiakirjat on palautettava ja lausunto annettava 4.11.2019 mennessä.

 

Valituksen mukaan päätös on perusteltu lakiin perustumattomien väittein ja siten johdettu lautakuntaa harhaan. Päätöksen perustelu on oleellisilta osin lainvastainen.

 

 

Esitys                                              Ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa valituksen johdosta seuraavaa:

 

Hallinnon lakisidonnaisuus on yksi hallinnon perusperiaatteista. Julkista valtaa käyttävän lautakunnan päätösten tulee perustua aina lakiin. Luottamuksensuojan mukaan hakijalla on oikeus odottaa ennakoivaa ja johdonmukaista ratkaisulinjaa, jossa hakemuksen käsittely perustuu kussakin laissa säädettyihin luvan ehtoihin. Sama luottamuksensuoja koskee myös maanomistajia, joiden mailla ennestään olevia moottorikelkkauria on haettu virallistettavaksi moottorikelkkareiteiksi, jolloin maanomistajat saavat reittitoimituksessa määrätyn asianmukaisen korvauksen. Moottorikelkkareittien virallistamisessa sovelletaan maastoliikennelakia. Hakemuksen hyväksymisen ehtoja ei voida muuttaa viranomaisen omien ohjeiden tai esim. poliittisen tarkoituksenmukaisuusharkinnan perusteella.

 

Lautakunnalla on viranomaisena velvollisuus perustella tekemänsä päätös. Perusteluissa on ilmoitettava sovelletut säännökset. Haettua moottorikelkkareitin virallistamista ei voida hylätä perusteella, jota ei ole mainittu asiassa sovellettavassa laissa.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tekemä päätös moottorikelkkareitistä perustuu maastoliikennelain sekä siinä mainittujen muiden säännösten soveltamiseen.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta katsoo, että asiasta tehty valitus tulee perusteettomana hylätä.

 

Hallinto-oikeuteen toimitetaan lausunnon mukana valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat luetteloituna.

 

 

Liitteet

6

6716/2013 Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö ja valitus (Ei julkaista internetissä)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pirkko Nevalainen

puh. +358 44 748 2398

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa