Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Savo-Pielisen jätelautakunta
Pöytäkirja 28.11.2019/Pykälä 24

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 24

Asianro 7927/02.02.00/2019

 

 

Jätelautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma 2020

 

 

Palvelupäällikkö Saija Pöntinen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

Yleistä talousarviosta ja käyttösuunnitelmasta

 

Kuntalaissa edellytetään kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet.

 

Savo-Pielisen jätelautakunta on käsitellyt alueellisten jätehuollon viranomaispalvelujen vuoden 2020 toiminnan suunnittelun ja talousarvioluonnoksen valmistelutilanteen kokouksessaan 3.10.2019 § 14. Kuopion kaupunginvaltuusto tekee päätöksen koko kaupungin talousarviosta kokouksessaan 16.12.2019.

 

Talousarvion pohjalta lautakunnat hyväksyvät palvelualueiden käyttösuunnitelmat, joissa määritellään talousarvion mukaisten rahojen käyttö. Jätelautakunnassa käsiteltyyn talousarvioluonnokseen ei ole odotettavissa talousarviokäsittelyssä muutosta, joten jätelautakunta hyväksyy osaltaan jo käyttösuunnitelman etukäteen. Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy myöhemmin koko kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelman, johon jätelautakunnan käyttösuunnitelmakin sisältyy.

 

Jätelautakunnan toiminta ja talous vuonna 2020

 

Käyttösuunnitelma sisältää toiminnan suunnittelun vuodelle 2020 sekä suunnitelman jätelautakunnan tuloista ja menoista. Jätelautakunta on hyväksynyt vuoden 2020 toiminnalle painopisteet, joita on hieman tarkistettu käyttösuunnitelmaan.

 

Jätehuollon viranomaispalveluissa on tavoitteena kehittää vuoden aikana asiakaspalvelua, sidosryhmäyhteistyötä ja viestintää. Jätehuollon seurannassa tarkoituksena on tarkastella vapaa-ajan kiinteistöjen jätehuollon järjestämisen asianmukaisuutta tapauksissa, joissa jätehuolto on ilmoitettu järjestettäväksi vakituisen asunnon kautta (ns. mökki-kotikimpat). Lisäksi on vielä tarkoitus laajentaa jätehuollon seurantaa siten, että yhteistyössä Jätekukon kanssa tarkastellaan laajemminkin kimppojen säännösten mukaisuutta. Saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuollon seurannassa siirrytään uusille kohdealueille.

 

Jätelautakunnan määräraha vuodelle 2020 on 377 000 euroa. Jätelautakunnan toiminnan kustannukset katetaan kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti kokonaisuudessaan jätemaksuilla (perusmaksun jätelautakuntaosalla), joten nettotulos on aina nolla.

 

 

 

Toiminnan mittarit

Käyttösuunnitelmassa on jätelautakunnan toiminnan laatua ja tuloksellisuutta kuvaavat mittarit. Ensinnäkin mittarina on asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen liittymisaste järjestettyyn jätehuoltoon (liittyneiden prosenttiosuus kaikista kiinteistöistä). Toiseksi mittarina on jätehuoltoviranomaiselle saapuvien hakemusten käsittelyaika (viikkoa).

 

Jätehuollon liittymisaste kertoo jätehuollon seurantatyön vaikuttavuudesta. Tavoitteena on, ettei liittymisaste laske, vaan nousee pikkuhiljaa. Hakemusten käsittelyaika kuvaa jätehuollon viranomaispalvelujen toimivuutta asiakkaan kannalta. Hakemukset käsitellään annetun palvelulupauksen mukaisesti yhtenäisin ratkaisulinjoin ja viranhaltijapäätökset tehdään kuudessa viikossa.  Jos käsittelyaika on poikkeuksellisesti tätä pidempi, tiedotetaan asiasta asiakkaalle. Tavoitteena on, että hakemukset saataisiin käsiteltyä tätä nopeammin, keskimäärin neljässä viikossa.

                         

 

Vaikutusten arviointi               -

 

 

Esitys                                          Jätelautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2020.

 

 

 

Liitteet

8

7927/2019 Käyttösuunnitelma: vuoden 2020 toiminta

 

9

7927/2019 Käyttösuunnitelma: vuoden 2020 tulot ja menot

 

                                                    Valmistelija                                                     

Saija Pöntinen

puh. +358 44 718 5066

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                        Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

 

Lautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                        Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa