Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 30.10.2019/Pykälä 201

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 201

Asianro 8781/10.00.02.01/2019

 

 

Yritystontin 297-31-22-2 (Asevarikontie 12) vuokraaminen / Heikkinen Yhtiöt Oy

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Heikkinen Yhtiöt Oy on hakenut yritystontin 297-31-22-2 vuokraamista. Tontille on tarkoituksena rakentaa noin 1 090 k-m2 suuruiset toimisto-, siilo- ja kalustonhuoltotilat omaan käyttöön. Tontti on varattu 1.7. - 31.12.2019 väliseksi ajaksi Heikkinen Yhtiöt Oy:lle Alueen kunnallistekniikan rakentaminen saadaan valmiiksi vuoden 2019 aikana ja tontin rakennuslupa on vireillä. Rakentaminen tontilla on tarkoituksena aloittaan syksyn 2019 aikana.

                            

Suunnittelun aloituskokous on pidetty 19.6.2019.

 

Heikkinen Yhtiöt Oy on 34-vuotias Joensuulainen lattiaurakointiyritys. Yritys toimittaa eri lattiarakenneratkaisuja rakennusliikkeille, kunnille ja laitoksille ympäri Suomea. Nykyiset tilat Kuopiossa sijaitsevat Kylmämäessä.

 

                                                         

                                                         

 

Tontin 297-31-22-2 pinta-ala on 5 839 m2, jossa on rakennusoikeutta 2 336 k-m2 (e=0.40). Tontti on asemakaavassa osoitettu teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (TK-16). Tontin itäreunaan on osoitettu rasitteena kulkuyhteys kaupunkia varten. Asevarikontie on suunniteltu ja rakennettu asemakaavasta poikkeavasti ja osa korttelimaasta on katualuetta. Alueen asemakaavamuutoksen myötä tontin rajoja tullaan muuttamaan tilannetta vastaavaksi.

 

Tontin käyvästä markkinavuokrasta on pyydetty ulkopuoliselta arvioitsijalta arviolausunto (Suomen toimitila-asiantuntijat Oy 18.10.2019). Vuokrattavan tontin arvo edustaa käypää markkinavuokraa arviolausunnon tarkkuusrajat huomioon ottaen. Arviossa on otettu huomioon kulkuyhteyttä varten tarvittava alue.

                            

 

Vaikutusten arviointi                Päätös esitys on yrityspoliittisesti positiivinen.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi, että yritystontti 297-31-22-2 vuokrataan Heikkinen Yhtiöt Oy:lle seuraavin ehdoin:         

1.        Vuokra-aika on 1.11.2019 - 31.12.2051.

2.        Vuosivuokra on 7 000 euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1 958 (joulukuu 2018). Vuosivuokraan lisätään arvonlisävero 24 % (kaupunginhallitus 13.2.2006).

3.        Rakennustyöt on aloitettava puolen vuoden kuluessa vuokrakauden alusta lukien ja rakennettava vähintään vesikattovaiheeseen kahden vuoden kuluessa vuokrakauden alkamisesta Tontin rakennusoikeudesta on käytettävä vähintään puolet.

4.        Muut ehdot ovat tavanomaisia yritystonttien vuokrausehtoja.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pirkko Laaksonen

puh. +358 44 718 5511

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että yritysasiamies Unto Juutinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa