Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 20.11.2019/Pykälä 74

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 74

Asianro 8183/12.04.01.01/2019

 

 

Oikaisuvaatimus liikuntapaikkojen talvivuoroista kaudelle 2019-2020/Kurkimäen Kisa ry

 

 

Liikuntapalveluesimies Juhani Savolainen
Tilavarauspalvelut

 

Kurkimäen Kisa ry on lähettänyt sähköpostitse oikaisuvaatimuksen 7.11.2019 klo 15.09 liikuntapalveluesimiehen päätöksestä koskien liikuntapaikkojen talvivuoroja kaudelle 2019 – 2020.

 

Oikaisuvaatimuksen hakija on olettanut, että päätöksentekijät eivät ole tienneet / ottaneet huomioon, että Lippumäen uudessa ylipainehallissa olisi junioreille 46.5 h enemmän vuoroja kuin vanhassa keskuskentän kuplassa.

 

Päätös liikuntapaikkojen talvivuoroista kaudelle 2019-2020 on tehty 14.10.2019 § 6 ja se on lähetetty hakijoille sähköpostilla 14.10.2019.

 

Päätöksen mukana toimitetussa muutoksenhakuohjeessa todetaan, että:

 

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

 

                                                     Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Kuopion kaupungin verkkosivuille www.kuopio.fi/paatoksenteko. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

 

Muutoksenhakuaika päätökseen on päättynyt 31.10.2019.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän, että oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta, koska se on saapunut määräajan (31.10.2019) umpeutumisen jälkeen 7.11.2019 klo 15.09.

 

 

Liitteet

1

8183/2019 Liikuntapaikkojen talvivuorot kaudelle 2019-2020

 

2

8183/2019 Vuoroyhteenveto

 

3

8183/2019 Lippumäen tekojääradan vuorot

 

Viiteaineisto

3

8183/2019 Oikaisuvaatimus/Kurkimäen Kisa ry

 

                                                          Valmistelija                                                           

Juhani Savolainen

puh. +358 44 748 2364           

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä liikuntapalveluesimiehen esityksen.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Anna Hartikainen poistui klo 16.47 ja Ritva Hakulinen klo 16.48 asian käsittelyn aikana.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa