Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 20.11.2019/Pykälä 76

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 76

Asianro 335/00.02.03/2019

 

 

Tiedonannot 20.11.2019

 

 

                                                          Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle saapuneet kirjeet:

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 23.10.2019 OKM/21/221/2019: Teattereiden henkilötyövuodet ja yksikköhinnat vuonna 2020.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 23.10.2019 OKM/21/221/2019: Orkestereiden henkilötyövuodet ja yksikköhinnat vuonna 2020.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 23.10.2019 OKM/21/221/2019: Ennakkoilmoitus myönnettäväksi tulevasta valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävien orkestereiden valtionavustuksesta ja valtionavustuksista kehittämishankkeisiin vuonna 2020.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 10.10.2019 OKM/20/691/2019: Yleisten kirjastojen vähälevikkisten kulttuurilehtien vuoden 2020 lehtitilaukset ja kuntakohtainen määräraha.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 1.11.2019 OKM 2/221/2019: Museoiden hyväksyminen valtionosuuden piiriin vuonna 2020 sekä alueellisten ja valtakunnallisten vastuumuseoiden nimeäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on museolain (314/2019) nojalla hyväksynyt valtionosuuteen oikeutetuiksi museoiksi Kuopion kulttuurihistoriallisen museon, Kuopion luonnontieteellisen museon ja Kuopion taidemuseon sekä nimennyt museot alueellisiksi vastuumuseoiksi ja määrännyt niiden toimialueet. Kulttuurihistoriallisen museon toimialueena on Pohjois-Savon maakunta, tehtävinä alueellisen museotoiminnan edistämistehtävä ja alueellinen kulttuuriympäristötehtävä. Luonnontieteellisen museon toimialuetta ovat Pohjois-Savon, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat, tehtävänä luonnonperintö. Taidemuseon toimialueena on Pohjois-Savon maakunta, tehtävänä alueellinen taidemuseotehtävä.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 1.11.2019 OKM 2/221/2019: Museoiden henkilötyövuodet ja yksikköhinnat vuonna 2020.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 6.11.2019 OKM 23/623/2019: Käyttämättä jääneen määrärahan uudelleen kohdentaminen, ostotuki.

 

Kuntaliiton yleiskirje 5.11.2019: Musiikin esityskorvaukset Gramexille vuonna 2020.

 

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen kirje 4.11.2019 OPH-1274-2019: Maahanmuuttajien koulutuspolkujen arviointi.

 

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n vetoomus 5.11.2019: Orkesterit kuntien kulttuurihyvinvoinnin kulmakivinä.

 

Rakennuttajapäällikön päätös 30.10.2019 § 23: Puijon tuolihissin ja ympäristön yleissuunnittelutyö / Lisätyö 1, Puijon tornin ja majan piha-alue.

 

Viranhaltijapäätöksistä on yhteenvedot liitteenä.

 

Tammi-lokakuu 2019 toteuma on liitteenä.

 

Liitteenä on selvitys yksityisten liikuntahallien käytöstä.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Liitteet

4

335/2019-10 Viranhaltijapäätökset

 

5

335/2019-10 Viranhaltijapäätökset/salaiset

 

6

335/2019-10 Raportti yksityisten liikuntatilojen käytöstä

 

7

335/2019-10 Toteuma tammi-lokakuu 2019

 

                                                         

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan ratkaistavaksi.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Tsega Kiflie poistui kokouksesta klo 17.05 ja Kati Vähäsarja klo 17.12 asian käsittelyn aikana.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa