Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 20.11.2019/Pykälä 214

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 214

Asianro 182/00.01.01/2017

 

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön muuttaminen

 

 

Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen
Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut

 

Hallinnon ja toiminnan järjestämisestä määrätään Kuopion kaupungin hallintosäännössä sekä palvelualueiden toimintasäännöissä. Toimintasäännöllä voidaan siirtää toimivaltaa edelleen viranhaltijalle, luottamushenkilölle ja toimielimelle. Toimintasäännön hyväksyy palvelualueen lautakunta.

 

Kuopion kaupunginhallitus on 4.11.2019 päättänyt, että Kuopion kaupungin puhelupalvelukeskus siirretään Markkinointi ja viestintä yksiköstä kaupunkiympäristön palvelualueelle osaksi sinne koottua kaupunkitasoista asiakaspalvelukokonaisuutta. Siirto toteutetaan 1.1.2020 ja se otetaan huomioon vuoden 2020 talousarvion laadinnassa siten, että toimintaan varatut määrärahat siirretään vuoden 2020 talousarviovalmistelun yhteydessä kaupunkiympäristön palvelualueen budjettiin ja henkilöstö siirtyy kaupunkiympäristön palvelualueelle nykyisin työehdoin.

 

Puhelupalvelukeskuksen toiminnan siirtäminen aiheuttaa muutoksia hallintosääntöön sekä kaupunkiympäristön palvelualueen ja elinvoima- ja konsernipalvelujen toimintasääntöihin. Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 18.11.2019.

 

Maaomaisuuden hallintapalveluissa kiinteistöjohtaja päättää tällä hetkellä rasitesopimuksista. Rasitesopimuksilla sovitaan kaupungin oikeuksien (johdot, kulkuväylät jne.) sijoittamisesta muun tahon omistamalle maalle tai vastaavasti yksityisen omistamien oikeuksien sijoittamisesta kaupungin maalle. Laajempia järjestelyjä edellyttävissä kokonaisuuksissa (esim. kerrostalokorttelit) sopimusmuotona on yhteisjärjestelysopimus, mikä lisätään tarkennuksena kiinteistöjohtajan päätettäviin asioihin.

 

Kiinteistöjohtaja päättää tällä hetkellä maa-alueiden myynnistä, mikäli hinta ei ylitä 300 000 euroa. Asemakaava-alueen tontinosien ja haja-asutusalueen rakennuspaikkojen lisäalueiden myynnin osalta on katsottu tarkoituksenmukaiseksi delegoida päätösvalta tonttipäällikölle, kiinteistöasiamiehelle ja maankäyttöinsinöörille niissä tapauksissa, joissa kaupungille maksettava maa-alueen kauppahinta on enintään 5 000 euroa. Samoille viranhaltijoille esitetään oikeutta päättää myös rasitesopimuksista, mikäli sopimuksen mukainen korvaus on enintään 5 000 euroa.  Delegoimalla päätösvaltaa useammalle viranhaltijalle nopeutetaan ja joustavoitetaan asiakaspalvelua ja maaomaisuuden hallintapalveluiden työnjakoa.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on 24.10.2019 päättänyt omaa vastuualuettaan koskevista muutoksista kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntöön. Lisäksi ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää, että kaupunkirakennelautakunta esittäisi tehtäväksi hallintosääntöön tarvittavat muutokset siirrettäessä MRL:n mukainen ratkaisuvalta vapautuksen myöntämisessä hulevesiverkostoon liittymisvelvollisuudesta lautakunnalta toiselle.

 

Liitteenä olevassa toimintasääntöluonnoksessa on huomioitu edellä mainitut muutokset.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy liitteenä olevan kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön ja esittää Kuopion kaupungin hallintosääntöön tehtäväksi seuraavat muutokset:

·          37.3 § kohta 18: poistetaan ”MRL 103 f §”

·          35.2 §: lisätään kohdan 30 loppuun teksti: ”sekä toimia MRL 103 f mukaisena kunnan määräämänä viranomaisena, joka myöntää vapautuksen velvollisuudesta johtaa kiinteistön hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään.

 

 

Liitteet

1

182/2017 Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntöluonnos

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anne Simonen-Ruuskanen

puh. +358 44 718 5116

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa