Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 04.12.2019/Pykälä 236

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 236

Asianro 2772/14.05.02.02/2019

 

 

Oikaisuvaatimus hulevesimaksusta / 297-423-5-71

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Vaatimus                                       Hulevesilaskua koskeva oikaisuvaatimus koskee kiinteistön 297-423-0005-0071 hulevesilaskua. Laskun summa on 35 euroa. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan laskun poistamista aiheettomana ja perusteettomana. Oikaisuvaatimuksen perusteluina on esitetty, kiinteistö rajautuu julkisivultaan Marjapolun päässä olevaan kääntöpaikkaan, jota ei ole ojitettu tai viemäröity, eikä kääntöpaikkaa ole rakennettu loppuun saakka. Oikaisuvaatimuksen tekijän mielestä osa kääntöpaikan vesistä valuu tontille liian korkealla olevan kääntöpaikan vuoksi.

 

Päätöksen perustelut               Maankäyttö- ja rakennuslaki (13 a- luku) lähtee siitä, että hulevesien hallinnan hyödyistä nauttivat kaikki huleveden hallintajärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevat kiinteistöt riippumatta siitä, onko kiinteistöä liitetty huleveden hallintajärjestelmään (esimerkiksi ojaan tai hulevesiviemäriin). Hulevesimaksulla katetaan Kuopion kaupungin hallinnoiman hulevesijärjestelmän kustannukset sekä yleisten alueiden kuten katujen ja puistojen kuivatus, eli järjestelmän kustannukset eivät perustu ainoastaan kiinteistöiltä kertyviin vesiin. Kiinteistön läheisyydessä on katuja, joiden kuivatusjärjestelmä perustuu kunnan hulevesijärjestelmään, lähinnä ojiin ja painateisiin. hulevesiviemäröintiin.

 

Kiinteistön 297-432-0005-0071 hulevesilasku on muodostunut Kuopion kaupungin kaupunkirakennelautakunnan 12.12.2018 § 238 hyväksymän ja 30.10.2019 § 211 tarkistaman hulevesitaksan mukaisesti. Kiinteistö 297-432-0005-0071 sijaitsee Kuopion kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalueella (KaurLa) 12.12.2018). Päätöksessä (KaurLa 12.12.2018 § 238) todetaan, että maksun määräytymisen perusteissa ei voida ottaa huomioon kaikkia kiinteistöjen ominaispiirteitä. Kiinteistö ei sijaitse rannalla. Rannan ja kiinteistön välissä on kaupungin omistamaa puistoaluetta. Tonttiliittymän ja siihen liittyvän rummun rakentaminen ja kunnossapito ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kiinteistön omistajan vastuulla. Muistutuksessa tai oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty, eikä kiinteistöllä ole sellaisia kaupunkirakennelautakunnan 12.12.2018 hyväksymiä ominaispiirteitä, joiden vuoksi hulevesimaksua olisi mahdollista huojentaa. Hulevesimaksulla tullaan kehittämään hulevesien hallintaa ja hulevesijärjestelmää.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän, että oikaisuvaatimus hylätään aiheettomana. Hulevesimaksu pidetään ennallaan. Vuoden 2018 hulevesimaksu on 35 euroa.

 

Liitteet

24

2772/2019 Muistutus hulevesimaksuun, 24.3.2019

 

25

2772/2019 Päätös hulevesimaksusta tehdyn muistutuksen johdosta  297-423-5-71-8

 

26

2772/2019 Saapunut oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen

 

                                                          Valmistelija                                                           

Päivi Rissanen

puh. +358 44 718 5303

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa