Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 04.12.2019/Pykälä 238

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 238

Asianro 9277/10.00.02.01/2019

 

 

Maanvuokrasopimuksen 297-499-3-207-600 jatkaminen ja kohdentaminen tonttiin 297-50-78-1

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Nilsiän kaupunki on 29.12.2003 allekirjoitetulla maanvuokrasopimuksella vuokrannut Asunto Oy Nilsiän Lääkäritalolle määräalan kiinteistöstä 297-499-3-207. Vuokrasopimus on voimassa 30.9.2029 saakka. Vuokra koko vuokra-ajalta on maksettu kerralla.

 

Vuokra-alueella sijaitsee Asunto Oy Nilsiän Lääkäritalon omistama rivitalorakennus.

 

Kiinteistötietojärjestelmän selkiyttämiseksi on lohkomistoimituksella muodostettu asemakaavan mukainen tontti 297-50-78-1, johon Asunto Oy Nilsiän Lääkäritalon vuokraoikeus kokonaisuudessaan kohdistuu.

 

Samassa yhteydessä Asunto Oy Nilsiän Lääkäritalo on pyytänyt vuokra-ajan jatkamista 31.12.2059 saakka. Yhtiöllä on tarkoituksena käynnistää autokatos/varastorakennuksen rakentaminen sekä mahdollisesti muitakin peruskorjaustoimenpiteitä. Näiden hankkeiden rahoittaminen edellyttää riittävän pitkää vuokra-aikaa.

 

Nilsiän alueen rivitalotonteilla ei ole lautakunnan vahvistamia hinnoitteluperusteita, joten kaupunkirakennelautakunnan tulee päättää vuokra-ajan jatkamisesta ja muista vuokrauksen ehdoista.

 

Tontista on hankittu ulkopuolinen arviolausunto. Tontin vuosivuokraksi esitetään 1 000 euroa. Vuokra edustaa käypää markkinavuokraa arviolausunnon tarkkuusrajat huomioiden.

 

Vaikutusten arviointi                Päätöksellä ei ole erityisiä ilmastopoliittisia tai ympäristöllisiä vaikutuksia.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että Asunto Oy Nilsiän Lääkäritalon maanvuokrasopimusta muutetaan seuraavasti:

 

1.       Maanvuokrasopimus 297-499-3-207-600 kohdennetaan koskemaan kokonaisuudessaan tonttia 297-50-78-1.

 

2.       Vuokra-aika päättyy 31.12.2059.

 

3.       Vuokrasopimuksen kohta 4.1 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Vuotuinen vuokranmaksu, joka on vuosittain suoritettava ennen 15.8. kaupungin maksupisteeseen tai kaupungin hyväksymään rahalaitokseen on 1 000 euroa.

 

Vuokranantajalla on laskutusteknisistä syistä oikeus muuttaa vuokranmaksun määräpäiviä.

 

Vuotuinen vuokranmaksu on riippuvainen tilastokeskuksen laskemasta elinkustannusindeksistä, jossa lokakuu 1 951 = 100, siten, että perusvuokrana on 1 000 euroa ja perusindeksinä 1 958 (joulukuu 1 958), sekä että vuokraa kunkin kalenterivuoden alusta korotetaan tai alennetaan niin monella prosentilla perusvuokrasta kuin edellisen kalenterivuoden joulukuun elinkustannusindeksi on perusindeksiä suurempi tai pienempi.

 

Jollei vuokranmaksua määräaikana suoriteta, vuokralainen on velvollinen maksamaan langenneille erille erääntymispäivästä maksupäivään asti viivästyskorkoa korkolain mukaan.

 

Uutta vuokraa aletaan periä 1.10.2029 lähtien.

 

4.       Muut ehdot ovat 29.12.2003 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen mukaiset.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jukka Tapani Räsänen

puh. +358 44 718 5537

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa