Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 04.12.2019/Pykälä 240

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 240

Asianro 10075/07.02.01.00/2019

 

 

Ylimääräinen asia / asiakirjapyyntö

 

 

Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kaupunginkanslia

 

Savon Sanomien toimittaja on pyytänyt Kuopion kaupungilta Itä-Suomen Aluehallintoviraston selvityspyyntöön 15.10.2019 liittyvää selvitystä toimitukselliseen käyttöön.

 

Aluehallintoviraston selvityspyyntö on osa työsuojelun valvontalakiin (44/2006) perustuvaa työsuojeluviranomaisen tekemää työsuojeluvalvontaa.

 

Viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 15 kohdan mukaan salassa pidettäviä asiakirjoja ovat asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan osallisille.

 

Salassapitomääräyksellä pyritään turvaamaan yleisesti valvonta- ja tarkastustoimen sujuva suorittaminen ja yksittäisen valvonta- ja tarkastustehtävän toteutuminen.

 

Edellä mainitun työsuojelun valvontalain 1 §:n 3 momentin mukaan lain tarkoituksena on varmistaa työsuojelua koskevien säännösten noudattaminen sekä parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työsuojelun viranomaisvalvonnan sekä työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminnan avulla.

 

Tiedon antaminen kaupungin selvityksestä vaarantaisi siten valvonnalle laissa säädetyn tarkoituksen toteutumisen sekä vaikeuttaisi valvontatehtävän suorittamista ja asian selvittämistä. Tietopyynnön perusteeksi esitetty toimituksellinen käyttö ei myöskään muodosta sellaista painavaa syytä, jonka vuoksi tieto tulisi antaa. Tietopyyntö tulee näin ollen hylätä.       

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että tietopyyntö hylätään edellä mainituilla perusteilla.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Vesa Toivanen

puh. +358 44 718 2041

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että tämä asia käsiteltiin asian nro 2 käsittelyn jälkeen.

 

Merkitään, että apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Merkitään, että tässä asiassa esittelijänä toimi apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

Merkitään, että tämän asian käsittelyn jälkeen käsiteltiin asia nro 3.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa