Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 19.02.2020/Pykälä 11

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 11

Asianro 1288/02.02/2020

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2019 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2019 toimintakertomus sisältää apulaiskaupunginjohtajan ja asiakkuusjohtaijen katsaukset sekä vastuualuekohtaiset selvitykset kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa olleiden tavoitteiden ja lautakunnan käyttösuunnitelmassa hyväksyttyjen tavoitteiden toteutumisesta sekä selvityksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2019 talousarvion toteutuminen:

 

 

 

Ta+ tamu

Toteutuma

Erotus

%

Toimintatuotot

 

9 396 154

9 513 510

117 356

101,25

Toimintakulut

 

-47 673 085

-48 158 050

-484 965

101,02

Toimintakate

 

-38 276 931

-38 644 540

-367 609

100,96

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakate ylitti talousarvion n. 0,37 M€, toteutuma 100,96 %. Ylitystä ennustettiin koko syksyn ajan jora-ennusteessa.

 

Kirjastopalvelut, museokeskus, kansalaistoiminnan palvelut sekä kansalaisopisto tekivät positiivisen tuloksen ja niillä pystyttiin kattamaan osaksi liikuntapaikkapalveluiden, teatterin ja musiikkikeskuksen negatiivisia tuloksia.

 

Liikuntapaikkapalveluiden osalta ylityksen aiheutti Kuntolaakson pysäköintilaitoksen budjetoimattomat vuokrat, jotka lähtivät kirjautumaan liikuntapaikkapalveluiden menoihin 1.9.2019 lukien, yhteensä 183 800 €. Osa em. ylityksistä saatiin katettua mm. Lippumäen ylipainehallin vuokraan varatulla määrärahalla, koska hallin käyttöönotto siirtyi aiemmin suunnitellusta aikataulusta. Lopullinen tulos ylitti talousarvion n. 77 000 €, 100,7 %.

 

Teatterin negatiivista tulosta ennustettiin myös ja lopullinen toteutuma ylitti talousarvion n. 0,6 M€, 112,3 %. Pääsylipputulot vähenivät, koska Äidinmaa-musikaalin kevään myynti jäi heikoksi (täyttöaste vain 60,4 %). Pääsytuloihin vaikutti myös talvella sattunut vesivahinko, jonka vuoksi useita esityksiä jouduttiin perumaan. Kevään pääesityksesi tarkoitettu B.Alban talo ei valitettavasti löytänyt yleisöä (täyttöaste vain 39,5 %). Musikaalin ja kevään päänäytöksen kalliit tuotantokustannukset ja huono myynti selittävät paljon huonoa taloudellista tulosta. Molemmat näytelmät ovat kuitenkin kulttuuritekoina merkittäviä ja taiteellisesti onnistuneita. Kotimainen uusi musikaali ja erittäin vaikuttava, visuaalisesti upea puhenäytelmä eivät valitettavasti saaneet riittävästi yleisöä.

 

Myös teatterin tilojen ulosvuokraukset vähenivät, koska sekä erilaisten tilaisuuksien että kävijöiden määrä vähenivät. Vesivahingosta johtuen tilat olivat pitkään pois käytöstä kevättalvella 2019, eikä niitä voitu vuokrata. Myös vahingon aiheuttama imagohaitta hiljensi kevään kauppaa myöhemminkin.

 

Musiikkikeskuksen toimintakatteen ylitystä ennustettiin myös ja lopullinen ylitys on n. 52 000 €, 101,3 %, joka johtuu henkilöstön pitkistä sairauslomista ja siitä johtuvista tilapäisten muusikoiden kuluista, orkesterin ohjelmiston ja markkinointikanavien uudistamisesta.

 

Testamenttivaroja käytettiin vuoden 2019 aikana yhteensä -146 901 € lautakunnan päättämiin kohteisiin mm. Takuulla-hankkeen, Menox-toiminnan laajentamiseen ja ehkäisevään päihdetyöhön. Vuodelle 2020 siirrettiin testamenttivaroja käytettäväksi 99 433 €. 

 

Investointien toteutuminen:

 

Koneiden ja kaluston hankintaa varten määräraha oli -931 000 € ja toteutuma on -905 000 € (97 %). Suurimmat hankinnat kohdistuivat musiikkikeskuksen ja teatterin valaisin- ja äänikaluston uusimiseen. Kuopio-hallille hankittiin uusia voimistelutarvikkeita, saneerattiin volttimonttu sekä hankittiin tekojääradalle infotaulu.

 

Museon prosenttitaide- ja taidehankintojen määräraha oli -50 000 € ja toteutuma oli lähes talousarvion mukainen –48 000 €. Määrärahalla hankittiin taideteoksia taidemuseon kokoelmiin.

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toteuttamien Yhdyskuntarakentamisen Liikunta- ja lähiliikuntapaikkojen investointikulujen toteutuma oli -3,7 M€. Sitovuustaso kaupunkiympäristön palvelualueella on koko yhdyskuntarakentaminen yhteensä. Lippumäen tekojääradan viimeistelyt on tehty, jäädytysjärjestelmän lopullinen vastaanotto siirtyy vuodelle 2020.

 

Vaikutusten arviointi                     Asialla ei ole yritys- eikä ilmastopoliittisia vaikutuksia.

 

 

Liitteet

1

1288/2020 Tilinpäätös 2019/Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 


 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy selvityksen hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2019 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisesta. Selvitys annetaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa