Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.05.2020/Pykälä 138

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

71 §

19.11.2019

Kaupunginhallitus

173 §

2.12.2019

Kaupunginvaltuusto

81 §

16.12.2019

Kasvun ja oppimisen lautakunta

27 §

21.4.2020

 

§ 138

Asianro 7548/12.05.02/2019

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien Walkers "Wauto" auton hankkimista kaupungin nuorisopalvelujen käyttöön, etsivän nuorisotyön tueksi

 

 

Päätöshistoria

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 19.11.2019 71 §

 

Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

                                  

 

Kari Hartikainen ja 39 muuta valtuutettua (yhteensä 40) ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien Walkers "Wauto" auton hankintaa kaupungin nuorisopalvelujen käyttöön, etsivän nuorisotyön tueksi.

 

Kaupungin nuorisopalvelut on tehnyt kahtena viime vuonna yhteistyötä Aseman Lapset ry:n kanssa Wauton toiminnassa. Liikkuvan nuorisotyön yksi muoto on Aseman lapset Ry:n Walkers auto eli Wauto. Wauto tarkoittaa matkailuautosta nuorten kohtaamispaikaksi muutettua kulkuneuvoa.

 

Kuopiossa Wautoa on käytetty osana nuorisotyötä erityisesti haja-asutus- ja kuntaliitosalueilla, mutta myös muilla kaupunkialueilla. Wauton toiminta alkoi Kuopiossa syksyllä 2017 ja nyt olemassa oleva sopimus jatkuu vielä syksyn 2019. Wauto on tarkoitettu alle 18 –vuotiaiden nuorten kohtaamiseen. Wautossa on kaksi työntekijää ja jokaisen toimintaillan illan jälkeen toiminnasta tehdään raportti. Toimintaa on järjestetty myös yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Wauto koetaan käyttökelpoisena työvälineenä erityisesti entisten kuntakeskusten ja kylien laitamilla asuvien nuorten tavoittamisessa. Se mahdollistaa näiden nuorten kohtaamisen entistä paremmin ja sen avulla nuorisopalveluja voidaan suunnata aina sinne, missä palvelulle on tarvetta.

 

Erityisyytenä tavalliseen minibussiin verrattuna on, että kohtaaminen voi tapahtua myös Wautossa. Tällöin esimerkiksi sää ei ole vaikuttamassa siihen pystytäänkö kyläkeskuksista syrjässä asuvien nuorten kanssa tekemään jotain yhdessä vai ei. Liikkuva nuorisotyön yksikkö mahdollistaa niin jalkautuvan nuorisotyön satunnaiset kohtaamiset kuin sovitut tapaamiset.

 

Wauto on ollut myös Kuopion torilla nuorisopalvelujen ja yhteistyökumppaneiden käytössä säännöllisesti joka toinen perjantai-ilta ja myös nuorten tapahtumissa.

 

Wauto-toiminta on hyvin mahdollistanut ja lisännyt nuorisopalveluiden alueellista saavutettavuutta ja palaute nuorilta on ollut myönteistä.

 

Valtuustoaloitteessa on arvioitu Wauton hankintahinnaksi 40 000€. Lisäksi kustannuksia kertyy varustuksesta, huolloista, polttoainekuluista, säilytyksestä, vakuutuksesta ym. vuosittain n. 5 000€. Nuorisopalveluiden vuoden 2020 valmistelussa oleva talousarvioesitys ei mahdollista hankintaa.

   

 

Vaikutusten arviointi        -

 

 

Esitys                          Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen.

 

 

Liitteet

 

7548/2019 Valtuustoaloite

 

 

7548/2019 Kuopion Wauto-raportti, tiivistelmä

 

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Jari Väänänen

puh. +358 44 718 2661

Asta Sajaniemi

 

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                         Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 


 

 

 

Kaupunginhallitus 2.12.2019 173 §

 

 

Liitteet

 

7548/2019 Valtuustoaloite

 

 

7548/2019 Kuopion Wauto-raportti, tiivistelmä

 

 

Päätösehdotus             Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

Päätös                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


 

 

 

Kaupunginvaltuusto 16.12.2019 81 §

 

 

Liitteet

 

7548/2019 Valtuustoaloite

 

 

7548/2019 Kuopion Wauto-raportti, tiivistelmä

 

 

7548/2019 Äänestysraportti

 

 

 

Päätösehdotus             Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                         Keskustelun kuluessa valtuutettu Kari Hartikainen valtuutettu Markku Söderströmin, valtuutettu Jaakko Kosusen ja valtuutettu Tuula Savolaisen kannattamana ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla, äänestävät Jaa ja ne, jotka ovat valtuutettu Hartikaisen tekemän palautusehdotuksen kannalla, äänestävät Ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 21 jaa-ääntä ja 38 ei-ääntä, joten kaupunginvaltuusto oli päättänyt palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.

                                                   


                                      

Kasvun ja oppimisen lautakunta 21.4.2020 27 §

 

Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

 

 

Selostus ja perustelut

 

Valtuustoaloitetta koskien ”Walkers” Wauto auton hankkimista kaupungin nuorisopalvelujen käyttöön etsivän nuorisotyön avuksi on käsitelty kasvun ja oppimisen lautakunnassa 19.11.2019 (§71), kaupunginhallituksessa 16.12.2019 (§81) ja kaupunginvaltuustossa 2.12.2019 (§173). Kaupunginvaltuusto palautti vastauksen uudelleen valmisteluun.

 

Uudelleen valmistelun aikana nuorisopalvelut on käynyt keskusteluja Aseman Lapset ry:n kanssa Walkers-toiminnasta Kuopiossa. Neuvotteluissa on tullut vaihtoehdoksi solmia Aseman Lapset ry:n kanssa yhteistoimintasopimus 1–3 vuodeksi, johon liitetään Wauton hankinta Aseman Lapsilta hintaan 5 500€. Vuoden 2020 käyttösuunnitelma mahdollistaa hankinnan.

 

 WALKERS-TOIMINTAPERIAATTEET

 

Walkers-toiminta on Aseman Lapset ry:ssä kehitetty nuorisotyön muoto ja se on yhteistoimintasopimuksen mukaisesti taustaorganisaation järjestämää, ylläpitämää ja ohjaamaa vapaaehtoistoimintaa, jonka ytimenä on ryhmä koulutettuja, aikuisia vapaaehtoistyöntekijöitä. Walkers-toiminta on ennaltaehkäisevää nuorisotyötä, jossa innostetaan vastuullisia aikuisia mukaan vapaaehtoistyöntekijöiksi.

 

Taustaorganisaation toiminta-ajatukset saavat tulla esiin Walkers-toiminnassa, mutta nuorisotyön muotona Walkers-toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta. Walkers-toiminta täydentää hyvässä yhteistyössä paikallista nuorisotyötä ja nuorisotoimintaa.

 

Walkersin ei ole tarkoitus olla irrallinen toimintamuoto vaan sen tulee rakentua osaksi muuta paikallista nuorisotyötä. Walkers-vapaaehtoiset voidaan luontevasti ottaa mukaan myös muuhun taustaorganisaation järjestämään toimintaan. Pyrkimyksenä on tehdä hyvää yhteistyötä muiden toimijoiden ja viranomaistahojen kanssa sekä kutsua heidät mukaan aktiivisiksi toimijoiksi Walkerseihin.

 

 

Esitys                          Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja neuvottelujen jatkamisen ja sopimuksen teon Aseman Lapset ry:n kanssa.

 

 

Liitteet

 

7548/2019 Valtuustoaloite

 

 

7548/2019 Kuopion Wauto-raportti, tiivistelmä

 

 

7548/2019 Äänestysraportti

 

Viiteaineisto

 

7548/2019 Walkers Yhteistoimintasopimuslomake

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Jari Väänänen

puh. +358 44 718 2661

Asta Sajaniemi

 

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                         Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 


 

 

Liitteet

25

7548/2019 Valtuustoaloite

 

26

7548/2019 Kuopion Wauto-raportti, tiivistelmä

 

Viiteaineisto

6

7548/2019 Walkers Yhteistoimintasopimuslomake

 

 

                                  

 

 

Päätösehdotus             Kaupunginhallitus

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

 

Päätös                                         Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa