Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 185

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 185

Asianro 7835/02.05.02.00/2017

 

 

Ylimääräinen asia / Pohjois-Savon pääomarahaston (North Savo Startup Fund Ky) osakkuus- ja hallinnointisopimuksen hyväksyminen

 

 

 

 

 

Kuopion kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 22.10.2017 § 150 Pohjois-Savon pääomarahaston perustaminen –hankkeen suunnitelman ja rahoitushakemuksen jättämistä rahoittajille ja edelleen kokouksessaan 17.12.2018 § 369, että Kuopion kaupunki sitoutuu osallistumaan Pohjois-Savon pääomasijoitusrahaston toimintaan enintään 1,2 milj. euron osuudella 10 milj. euron rahastosta ja enintään 12 prosenttia perustettavan rahaston koosta.

 

Iisalmen kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto ovat kokouksissaan 17.12.2018 §297 ja 11.2.2019 § 7 sekä Varkauden kaupunginhallitus kokouksessaan 21.1.2019 § 21 päättäneet, että molemmat kaupungit sitoutuvat osallistumaan Pohjois-Savon pääomasijoitusrahaston toimintaan enintään 0,5 milj. euron osuudella 10 milj. euron rahastosta.

 

Etelä-Savon ELY-keskus on 14.6.2019 ESAELY/0157/05.02.09/2017 päättänyt myöntää yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta 4.900.000 euroa. Avustus voidaan maksaa, kun hallinnointiyhtiö on kilpailutettu ja pääomarahastoon liittyvät sopimukset (osakkuus- ja hallinnointisopimus) on tehty.

 

Pohjois-Savon pääomarahaston taustalla ovat Kuopion Iisalmen ja Varkauden kaupungit. Rahaston koko tulee olemaan noin 10 milj. euroa ja sen toiminta-aika 10 vuotta. Rahastosta tullaan sijoittamaan 15-20 kohdeyhtiöön maakunnan kärkialoilta sijoitusstrategian mukaisesti. Pääomarahoitus muodostuu julkisista ja yksityisistä rahoitusosuuksista.

 

Kuopion kaupunki                                                  1,2 milj.€

Iisalmen kaupunki                                                  0,5 milj.€

Varkauden kaupunki                                              0,5 milj.€

ELY-keskuksen avustus                                          4,9 milj.€

yksityiset sijoittajat                                                2,5 milj.€

hallinnointiyhtiö (edellytys)        0,4 milj.€

 

Perustettavan pääomasijoitusrahaston tavoitteita ovat kohdeyhtiön arvonnousun kautta tapahtuva tuoton saaminen, talousalueen elinvoimaisuuden kasvattaminen, uusien yritysten syntyminen sekä yritysten kasvun tukeminen ja myönteinen työpaikkakehitys Itä-Suomessa.

 

Kuopion kaupungin yrityspalvelu kilpailutti pääomasijoitusrahaston hallinnointiyhtiö- hankinnan. Hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä. Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 28.10.2019 pääomasijoitusrahaston hallinnointiyhtiöksi HeLeMi VC Oy:n.

 

Rahastolle on laadittu osakkuus- ja hallinnointisopimus. Rahastolla on sopimuksen mukaan mm. sijoittajaneuvosto, johon kuuluu vähintään seitsemän jäsentä. Sopimuksen mukaan julkisilla sijoittajilla on kullakin oikeus nimetä neuvostoon yksi jäsen kuitenkin siten, että julkisten sijoittajien nimeämien jäsenten määrä on enintään kolme. Sijoittajaneuvoston tehtävät on määritelty tarkemmin sopimuksessa.

 

Rahaston osakkuus- ja hallinnointisopimus jaetaan liitteenä.

 

 

Vaikutusten arviointi                  Yritysvaikutukset ovat positiiviset.

 

 

Liitteet

16

7835/2017 Osakkuus- ja hallinnointisopimus 20200403 ESG draft (002)

 

 

                                                      Valmistelija                                                          

Jukka Tapio Pitkänen

puh. +358 44 718 2085

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                            Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Pohjois-Savon pääomarahaston (North Savo Startup Fund Ky) osakkuus- ja hallinnointisopimuksen ja valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Sopimukseen voidaan tehdä teknisluonteisia korjauksia kansliatoimenpitein.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää, että rahaston sijoittajaneuvostoon valittaisiin Kuopion kaupungista jäseneksi elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi talousjohtaja Pauliina Pietikäinen.               

 

 

Päätös                                           Kaupunginjohtaja poisti asian esityslistalta.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa