Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 11.03.2020/Pykälä 76

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 76

Asianro 5779/10.00.02.01/2018

 

 

Tontin 297-37-141-1 (Vanhankallionkatu 5) vuokraaminen / Kiinteistö Oy M2-Kodit

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Kiinteistö Oy M2-Kodit on varannut Keilanrinteen alueen tontin 297-37-141-1. Kiinteistö Oy M2-Kodit toimii valtakunnallisena rakennuttajana, joka tarjoaa vuokra-asuntoja sosiaalisin perustein ja kohtuullisin kustannuksin julkisesti vuokrattavaksi siten, että tavoitteena on asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot. Yhtiö on pyytänyt lopullisen maanvuokrasopimuksen tekemistä.

 

Tontille tullaan rakentamaan kaksi tilaelementtirakenteista puukerrostaloa, jotka käsittävät Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen rahoittamia vuokra-asuntoja. Näin ollen tontin vuokrauksen tulee tapahtua Kaupunkirakennelautakunnan päätöksellä ARA:n hyväksymiä tontinvuokrausehtoja noudattaen.

                            

Tontin sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

                                                         

kuva 1: opaskartta

 

kuva 2: asemakaava

 

Tontti 297-37-141-1 on asemakaavassa osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Tontin pinta-ala on 4 472 m² ja rakennusoikeus 2 683 k-m² (e=0.6).

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on ilmoittanut, että se hyväksyy tontin 297-37-141-1 enimmäishinnaksi 99,30 €/k-m2 sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1 976 (joulukuu 2019). Tontin vuosivuokra on 5 % tontin hinnasta.

 

Edellä mainituin perustein tontin perusvuokra määräytyy seuraavalla laskentakaavalla:

 

2 683 k-m2 * 99,30 €/k-m2 * 0,05 = 13 321 euroa.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Tontin vuokraus edistää asemakaavan toteuttamista ja tukee kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita.

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että Kiinteistö Oy M2-Kodille vuokrataan tontti 297-37-141-1 seuraavin ehdoin:

 

1          Vuokra-aika alkaa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta ja päättyy 31.12.2068.

2          Tontin perusvuokra on 13 321 euroa. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 976 (joulukuu 2019).

3          Vuokralainen sitoutuu rakentamaan vuokra-alueelle asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen siten, että vähintään 2 500 k-m2 rakennusoikeutta tulee käytettyä, kolmen vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen (rakentamisvelvoite).

4          Kaupungilla ei ole oikeutta vuokrasopimuksen irtisanomisen tai purkamiseen niin kauan kuin vuokraoikeutta ja sillä olevia rakennuksia rasittaa valtion asuntolaina tai korkotukilaina.

5          Mikäli tontti otetaan muuhun kuin valtion (ARA) tukemaan asuntotuotantoon, määritellään vuokra sillä hetkellä käyvän markkinahinnan tasoon Kuntalain (410/2015) 130 §:ssä tarkoitetulla tavalla Kuopion kaupungin toimivaltaisen toimielimen päätöksen mukaisesti.

6          Muutoin noudatetaan tavanomaisia tontin vuokrasopimuksessa tarkemmin sovittavia asuntotonttien vuokrausehtoja.

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jukka Tapani Räsänen

puh. +358 44 718 5537

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa