Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Riistaveden pitäjäraati
Pöytäkirja 27.02.2020/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 8

Asianro 8716/00.01.02.00/2019

 

 

Liikenteen kumppanuuspöydän valmistelun tilanne ja työryhmän terveiset.

 

 

 

 

 

                                                      Pitäjäraatialueiden yhteisen liikkumisen ja liikenteen kumppanuuspöydän työryhmä on kokoustanut 28.1.2020.

 

Työryhmässä käytiin läpi Kuopion seudun liikennejärjestelmätyön aiesopimus sekä käsiteltiin Nilsiän pitäjäraadin luonnosteleman kyselyn saatekirje sekä kyselylomakeluonnospohja.

Työryhmässä päätettiin, että kyselyn toteutus viedään jokaiselle raatialueelle tarkempaan suunnitteluun ja jokainen raati voi muokata kyselyn toteutuksen omalle alueelleen sopivaksi sekä muokata luonnoksen pohjalta itse kyselyn rakennetta.

 

Nilsiän pitäjäraadissa on valittu erillinen työryhmä vetämään Liikenteen kumppanuuspöytätyöskentelyn pitäjäraatien yhteistä osiota. Yksi keskeinen toimenpide, jolla pyritään selvittämään raatialueiden asukkaiden liikkumisen ja liikenteen palvelujen tarvetta, on asukkaille suunnatun liikennekyselyn järjestäminen.

 

Nilsiän työryhmä on luonnostellut kyselyyn liittyen kyselylomakkeen sekä hahmotellut kyselyn toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä.

 

Kyselyn toteuttamisen aikataulu ja muut seikat ovat vielä suunnitteluvaiheessa ja niihin voidaan yhteisesti vaikuttaa. Savon ammatti- ja aikuisopiston liiketalouslinjan opiskelijoille on tarjottu työssäoppimisjaksolle mahdollisuutta olla mukana kyselyn toteutuksessa sekä tulosten käsittelyssä ja analysoinnissa.

 

-        Tietoa kyselytutkimuksesta ja vastausten merkityksestä välitetään ennen kyselyn toteuttamista asukkaille paikallislehtien välityksellä.

 

-        Jokainen pitäjäraati organisoi itse kyselyn toteuttamisen.

 

-        Kyselyn tulokset kootaan keskitetysti Nilsiän pitäjäraadin toimesta.

 

-        Huomioidaan linja-autoliikeyrittäjien ja taksiyrittäjien näkemykset hankkeen jatkotyöstämisessä ja toteuttamissuunnitelmissa.

 

 

 

 

 

 

Liitteet

1

Liikenteen_kyselylomake_uusin.xlsx

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                           

 

Puheenjohtaja: Käydään läpi Liikenteen Kumppanuuspöydän työskentelyn tilanne sekä suunniteltu liikenteen ja liikkumisen asukaskysely ja siihen liittyvät ohjeistukset ja aikataulu Riistaveden osalta.

 

 

Päätös                                           Keskustelun jälkeen päädyttiin siihen, että jokainen tutustuu kyselyyn ja tekee tarvittavat muutos- ja parannusehdotukset kysymyksiin Liisalle vk. 12 mennessä. Savulahden jäätapahtuma on 13.3, jossa esimerkiksi kyselyä voidaan ainakin mainostaa ja innostaa ihmisiä vastaamaan siihen.

7.3. on hiihtolomatapahtuma K-kaupalla, pitäjäraati on edustettuna ko. tapahtumassa ja kyselyä mainostetaan myös siellä.

 

Viikolla 12 aloittaa työnsä Sakkyn työssä oppija, joka tulee raatien avuksi kyselyn toteutukseen.

 

Riistavesi kuuluu niihin raateihin, joiden osalta on järkevintä aloittaa ky-selyn toteutus, kunhan Oma mökki messut on saatu järjestykseen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa