Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 22.04.2020/Pykälä 23

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 23

Asianro 2326/02.02.00/2020

 

 

Henkilöstömenojen aiheuttamat muutokset hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2020 talousarvioon

 

Vuoden 2020 talousarvioon sisällytettiin koko kaupungin tasolla 6 milj.euron henkilöstömenojen vähentämistavoite ja se toteutettiin siinä vaiheessa määrärahatarkastelussa keskitetysti kaupungin yleishallintoon. Kohdentaminen palvelualueille, taseyksiköille ja liikelaitokselle valmisteltiin tammikuun aikana ja valtuuston päätettäväksi kaupunginhallitus esitti 9.3.2020 sen aiheuttamat määrärahamuutokset palvelualueille.

 

Palvelualueet ohjeistettiin tekemään määrärahamuutoksen edellyttämät muutokset käyttösuunnitelmiin eli vähentämään kustannuspaikkatasoisesti kohdennuksen mukaiset määrärahat.

 

Pysyvät henkilöstömenosäästöt toteutetaan siten, että avoimeksi tulevia virkoja ja tehtäviä jätetään täyttämättä ja määräaikaisen henkilöstön käyttöä vähennetään. Tuotannollisella ja taloudellisella perusteella on jouduttu irtisanomaan kaupunkitasoisesti 31 henkilöä.

 

Talousarviomuutokset 2020 hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen osalta:

 

Luontainen

poistuma

Väh.

määräraik.

Irtisa-

nomiset

YHTEENSÄ

 

Kertaluon-

toiset

Koulutus-

määräraha

YHTEENSÄ

 

224 825

116 255

171 685

512 765

236 149

18 899

767 813

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilöstösuunnitelma 2020

 

TP 2019

 

htv

KS 2020

 

 

htv

Muutettu

KS 2020

 

htv

MUUTOS

 

 

htv

KS 2020

henk.menot

 

Muutettu

KS 2020

henk.menot

MUUTOS

2020

henk.menot

402,2

435,0

424,5

-10,5

16 374 000

15 755 421

-618 579

 

Henkilöstömenot ovat ilman sivukuluja.

 

Sopeutukset kohdentuvat vastuualueittain seuraavasti:

 

Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut:

 

 

Luontainen

poistuma

Väh.

määräraik.

Irtisa-

nomiset

YHTEENSÄ

 

Kertaluon-

toiset+koulutus

YHTEENSÄ

 

Kirjasto

24 526

0

 

24 526

88 110

112 636

Museot

0

4 088

 

4 088

27 503

31 591

Liikuntapaikka-

palvelut

57 228

63 115

24 526

144 869

37 102

181 971

YHTEENSÄ

81 754

67 203

24 526

173 483

152 715

326 198

 

Säästöjen toteutus ja vaikutukset toimintaan:

 

Kirjastopalvelut:

-      Kirjaston toimipisteitä joudutaan mahdollisesti sulkemaan tai aukioloaikoja rajoittamaan lomien ja vapaaehtoisten palkattomien vuoksi huolimatta siitä, että kirjasto on kehittänyt sijaisuusringin. Myös sairauspoissaolot vaikuttavat aukioloaikoihin.

-      Kirjastolle osoitettu luontainen poistuma vaatii järjestelyjä kirjaston sisällä (tehtäviä siirretty) sekä palvelualueen sisällä hallintosihteerin työpanoksen suhteen. Kirjastossa on siirretty hallintosihteerin tehtäviä muille, mutta kaikilta osin tätä ei pystytä tekemään ja tähän tarvitaan prosentuaalinen osuus hallintosihteerin työstä.

 

Museopalvelut:

-      Museoiden henkilöstösäästöistä aiheutuvat poissaolot hidastavat ja hankaloittavat jonkin verran museoiden palveluja ja toiminnan järjestelyjä.

 

Liikuntapaikkapalvelut:

-      Vuosien 2020 ja 2021 aikana peruskorjataan Lippumäen uimahalli. Uimahallin suunniteltu peruskorjausaikataulu on 1.6.2020-31.5.2021. Tällöin uimahalli on kokonaisuudessa kiinni ja työnantaja aloittaa yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön sijoittamisesta kyseisenä ajanjaksona. Yhtenä vaihtoehtona on myöskin lomauttaminen. Mikäli lomauttamiseen päädytään tällöin säästötoimenpiteillä ei ole vaikutusta muuhun toimintaa.

 

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut:

 

 

Luontainen

poistuma

Väh.

määräraik.

Irtisa-

nomiset

YHTEENSÄ

 

Kertaluon-

toiset+koulutus

YHTEENSÄ

 

Kansalaistoimin-nan palvelut

106 445

49 053

147 159

302 657

10 551

313 208

Kansalaisopisto

16 187

0

0

16 187

41 016

57 203

YHTEENSÄ

122 632

49 053

147 159

318 844

55 674

370 411

 

Säästöjen toteutus ja vaikutukset toimintaan:

 

Kansalaistoiminnan palvelut:

-      Luontaisen poistuman ja irtisanomisten myötä vaikutukset asukastupatoimintaan tulevat olemaan merkittävät aukioloaikojen ja siellä olevan ohjauksen määrän suhteen. Luontaisen poistuman ja irtisanomisten kautta saatava todellinen säästö on 141 066 €.

-      Talousarviomuutoksen, joka vähentää määrärahoja (302 657 €) ja todellisen säästön (141 066 €) erotus on n. 160 000 €. Ero johtuu siitä, että henkilöstösäästöt on laskettu liian suurella laskennallisella vuosipalkalla ottamatta huomioon myöskään todellista irtisanomisaikaa. Tämän lisäksi säästöksi on laskettu yhden työntekijän vuosipalkka, vaikka ko. henkilö jää eläkkeelle vasta vuoden päästä, eikä siten tuota säästöjä vuoden 2020 aikana.

-      Todellisen säästön ja talousarviomuutoksen eroa on mahdotonta sopeuttaa toiminnasta tällä aikataululla muuttamatta koko kansalaistoiminnan palveluiden toimintasuunnitelmaa ja sen vuoksi esitetään, että talousarviomuutosta korjataan tältä osin, vastaamaan todellista säästöä.

-      Kunnan tuottamien hyvinvoinnin edistämisen palvelujen toteutuminen vaarantuu oleellisesti, mikäli lisäsäästö toteutetaan henkilöstökuluista tai toiminnasta.  Ottaen huomioon asukkaiden hyvinvoinnin tilan (monelta osin heikoin 20 suurimman kaupungin joukosta) ja koronan tuomat merkittävät uudet hyvinvointihaasteet, olisi lyhytnäköistä ja myös talouden kannalta haitallista supistaa toiminnasta, joka tähtää asukkaiden matalan kynnyksen kansalaislähtöiseen hyvinvoinnin edistämiseen (kulttuuriin ja liikuntaan aktivointi, ehkäisevä päihdetyö, asukas- ja lähiötyö, hyvinvoinnin edistämisen ja järjestöyhteistyön koordinointi sekä avustukset). Yhteisöllisyyden, osallisuuden ja järjestöyhteistyön merkitys sekä hyvinvointia edistävien palvelujen saavutettavuus kaikissa väestöryhmissä tulee koronan myötä entisestään korostumaan. Kaupungin tulisi pystyä vastaamaan tähän tarpeeseen vähintään nykyisillä resursseilla ja toiminnoilla.

 

Kansalaisopisto:

-      Luontaisen poistuman seurauksena työtehtäviä on uudelleen jaettu sisäisesti.

-      Kansalaisopiston kertaluonteiset säästöt ovat toteutettavissa siten, että opiston toiminta ei olennaisesti häiriinny.

 

Taidepalvelut:

 

 

Luontainen

poistuma

Väh.

määräraik.

Irtisa-

nomiset

YHTEENSÄ

 

Kertaluon-

toiset+koulutus

YHTEENSÄ

 

Teatteri

20 439

0

0

20 439

28 450

48 889

Musiikkikeskus

0

0

0

0

18 937

18 937

YHTEENSÄ

20 439

0

0

20 439

47 387

67 826

 

Säästöjen toteutus ja vaikutukset toimintaan:

 

Teatteri vähentää yhden henkilötyövuoden (puusepän) lavastamolta. Tämä on mahdollista, koska teatteri vähentää yhden ison näyttämön tuotannon, ts. tekee sellaisen ohjelmistorakenteellisen muutoksen, että työ lavastamolla tosiasiassa vähenee.

 

Teatterin kertaluonteiset säästöt ovat toteutettavissa siten, että teatterin toiminta ei olennaisesti häiriinny.

                            

Musiikkikeskuksen kertaluonteiset säästöt toteutetaan kesäkaudella, jolloin niiden aiheuttama haitta saadaan minimoitua.

 

Tukipalvelut:

 

 

Luontainen

poistuma

Väh.

määräraik.

Irtisa-

nomiset

YHTEENSÄ

 

Kertaluon-

toiset+koulutus

YHTEENSÄ

 

Tukipalvelut

0

0

0

0

3 378

3 378

 

 

 

 

Säästöjen toteutus ja vaikutukset toimintaan:

                            

Tukipalvelujen kertaluontoiset säästöt ovat toteuttavissa siten, että toiminta ei niistä häiriinny.

 

Valmistelu: asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt, taloustiimi

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee talousarviomuutokset ja niiden vaikutukset toimintaan tiedoksi sekä lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kansalaistoiminnan palveluihin kohdistettua henkilöstösäästöä pienennetään 160 000 eurolla.

 

 

Päätös                                              Korjattiin teknisenä korjauksena pöytäkirjaan tarkennetut henkilöstösuunnitelmaluvut, jotka on toimitettu esityslistan lähettämisen jälkeen:

 

Henkilöstösuunnitelma 2020

 

TP 2019

 

htv

KS 2020

 

 

htv

Muutettu

KS 2020

 

htv

MUUTOS

 

 

htv

KS 2020

henk.menot

 

Muutettu

KS 2020

henk.menot

MUUTOS

2020

henk.menot

402,2

405,2

394,8

-10,5

16 374 000

15 755 421

-618 579

 

                     

Hyvinvoinnin edistämisen lautakukunta hyväksyi päätösehdotuksen ja teknisen korjauksen.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa