Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 22.04.2020/Pykälä 25

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 25

Asianro 1216/12.00.01.01/2020

 

 

Kuopion kansalaisopiston maksujen perusteet lukuvuonna 2020-2021

 

 

Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen
Kansalaisopisto

 

                                                          Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää palvelualueensa maksujen ja taksojen perusteista (hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasääntö 10 §).

 

Sopimuskuntien, Kaavin, Rautavaaran ja Tuusniemen, alueella tapahtuvan opetuksen osalta maksujen perusteista päätetään kuntien ehdotusten perusteella (Kuopion kaupungin kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskeva sopimus 7048/2016).

 

 

Maksujen perusteet lukuvuonna 2020-2021

 

Kuopion kaupungin osalta kurssimaksujen perusteet määräytyvät seuraavasti: Kurssimaksujen perusteiden määrittelyn lähtökohtana on Kuopion kaupungin strategia ja talousarvio vuodelle 2020. Tulotavoitteen nousu pyritään saavuttamaan 2 %:n kurssimaksujen korotuksella ja paremmalla kurssien täyttöasteella.

 

Opetuksen kurssimaksuperusteet määräytyvät seuraavasti:

 

-         Kuopion maaseutualueen kursseilla kurssimaksu on vähintään 1,50 euroa/oppija/tunti.

-         Kaupunkialueen kursseilla kurssimaksu on vähintään 1,75 euroa/oppija/tunti.

-         Kaupunkialueen Kudonta- ja Kokataan kotiin vietävää -ohjauksessa päivämaksu on 5,60 euroa/päivä.

-         Tilauskursseilla hinta määräytyy todellisten kustannusten ja opistolle jäävän katteen mukaisesti.

-         Yleisluennot ovat ilmaisia.

-         Materiaali- ja tarvikemaksut, poltto-, kankaiden rakentamismaksut sekä koneiden ja laitteiden kunnossapitomaksut määräytyvät todellisten kustannusten mukaan. 

-         Tuotekehittelytyyppisillä uutuuskursseilla tai yhteistyössä järjestöjen tai kaupungin muiden hallintokuntien kanssa järjestetyillä kursseilla voidaan peruste laskea edellistä pienemmäksi.

 

Kurssien opiskelijaminimit ovat Kuopion maaseutualueella 7 henkilöä ja kaupunkialueella 10 henkilöä. Opiskelijaminimeistä voidaan poiketa rehtoreiden luvalla. Sopimuskunta voi määritellä opiskelijaminimin oman kuntansa näkemyksen mukaan.

 

Opiskelupaikan peruminen, keskeyttäminen ja epääminen

 

Opiskelupaikan voi perua maksutta viimeistään 6 vuorokautta ennen kurssin alkua, jonka jälkeen peritään täysi kurssimaksu. Jos opiskelija keskeyttää opiskelun, maksuja ei palauteta. Maksun laiminlyöminen aiheuttaa opiskeluoikeuden menetyksen.

 

Alennukset

 

Kansalaisopisto korvaa opiskelijoille korona-pandemiasta aiheutuneita muutoksia keväällä 2020 keskeytyneiden kurssien osalta syksyllä 2020. Kurssista riippuen tämä tehdään joko pidentämällä kurssin kestoa tai alentamalla kurssin hintaa.

 

Kurssimaksuista voidaan myöntää sisaralennuksia siten, että yhden alle 16-vuotiaan maksettua täyden kurssimaksun muut sisarukset ovat oikeutettuja kukin yhteen puolihintaiseen kurssiin. Kurssi- ja päivämaksuista voidaan myöntää 50 % alennus työttömille.  Alennukset eivät koske yksilö- ja pienryhmäopetusta eivätkä yllä mainittuja materiaali- ym. maksuja.

 

Opiston henkilökunta, opistoyhteyshenkilöt, opiskelijat ry:n hallitusten jäsenet ovat oikeutettuja kahteen ilmaiseen kurssiin/lukukausi. Tuntiopettajilta edellytetään vähintään 80 tunnin työpanosta opistolle ko. lukuvuonna. 20 - 79 tuntia opettavat opettajat ja harjoittelijat ovat oikeutettuja yhteen ilmaiseen kurssiin/ lukuvuosi. Ilmainen osallistuminen edellyttää opiskelijaminimin täyttymistä maksavista opiskelijoista. Lisäksi edellä mainitut henkilöt voivat osallistua ilmaiseksi Kudonta- ja Kokataan kotiin vietävää -ohjaukseen enintään 5 päivää (edellyttää 80 h työpanosta) tai 2 päivää (työpanos 20 - 79 h) lukuvuodessa työsuhteen aikana. Edut koskevat kurssi- ja päivämaksuja, eivät materiaaleja tms.

 

Henkilöstön osallistuminen opiston kursseille ja avoimeen ohjaukseen on tärkeää opetuksen kehittämisen ja auditoinnin, ammattitaidon kehittämisen sekä eri aineiden välisen yhteistyön kehittämisen näkökulmista. Etuus ei aiheuta opistolle lisäkustannuksia, vaan toimii sisäisenä henkilöstökoulutuksena.

 

Kurssimaksutulotavoitteen saavuttaminen on rehtorin vastuulla. Rehtori voi tavoitteeseen pääsemiseksi korjata kurssimaksuja tässä esitetystä vähäisessä määrin.

 

Kurssimaksut, opiskelijaminimit ja alennukset lukuvuonna 2020 – 2021 sopimuskunnissa:

 

1.       Kurssimaksuja korotetaan noin 2 % ja kurssien täyttöastetta pyritään parantamaan. Sopimuskunnista Tuusniemelle ehdotetaan kurssimaksujen harmonisoimista muun maaseudun kurssimaksutasoon.

 

2.       Kurssien opiskelijaminimit: Kuopion kansalaisopiston maaseutualueet ja sopimuskunnat 7 opiskelijaa. Rehtoreilla on päätösvalta poiketa minimeistä perustellusta syystä. Sopimuskunta voi itse määritellä oman alueensa opiskelijaminimin.

 

3.       Alennukset kuten Kuopiossa

 

Sopimuskuntien esitykset

 

Kaavin sivistyslautakunta ja Tuusniemen sivistyslautakunta hyväksyivät kansalaisopiston rehtorin päätösesityksen sellaisenaan. Rautavaaran hyvinvointilautakunta hyväksyi rehtorin päätösesityksen muutoin sellaisenaan, mutta määritteli opetuksen opiskelijaminimiksi viisi (5) opiskelijaa.

 

Vaikutusten arviointi                     Liitteenä

 

Esitys                                                Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaisopiston maksujen perusteet lukuvuodeksi 2020 - 2021 Kuopion kansalaisopiston osalta sekä sopimuskuntien osalta päätösten mukaisesti. Sopimuskuntien lautakuntien pöytäkirjan otteet ovat asian liitteenä.

 

 

Liitteet

2

1216/2020-7 Vaikutusten arviointi

 

3

1216/2020-7 Tuusniemen sivistyslautakunta 2/2020, § 11, pöytäkirjanote

 

4

1216/2020-7 Kaavin sivistyslautakunta, pöytäkirjanote 10.3.2020 § 11

 

5

1216/2020-7 Rautavaaran hyvinvointilautakunta, pöytäkirjanote 11.3.2020 § 16

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Kirsti Turunen

puh. +358 44 718 4701

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaisopiston rehtorin esityksen.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Päivi Savinainen poistui kokouksesta klo 16.21 asian esittelyn aikana ja Kirsti Turunen klo 16.23 asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa